0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Living on Air

Atmosfæriske metanoksiderende bakterier er de eneste organismer på jorden som kan ta opp og kunsumere klimagassen metan direkte fra atmosfæren. Disse organismene tar opp opptil 47 millioner tonn metan fra atmosfæren hvert år, men til tross for dette øker atmosfæriske metankonsentrasjoner raskt. H...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Time & Energy: Fundamental microbial mechanisms that control CH4 dynamics in a warming Arctic

Mikroorganismer benytter seg av et stort antall ulike energikilder, er tilpasset ulike kjemiske betingelser og eksponeres for til dels store endringer i temperatur, vann og tilgjengelig energi gjennom årstidene og som et resultat av klimaendrnger. Hvordan enkeltorganismer og komplekse mikrobielle...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku