0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fourier Methods and Multiplicative Analysis

Dette prosjektet er sentrert rundt Riemanns zeta-funksjon som bærer i seg informasjon om hvordan primtallene er fordelt, det vil si de positive heltallene 2, 3, 5, 7, 11 osv. som bare er delelige med 1 og seg selv. Slike tall spiller en viktig rolle i sikre systemer for asymmetrisk kryptering. De...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Analysis around the Riemann zeta function

.

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial Methods in Analysis

Analyse er en gren av matematikken der man studerer ulike egenskaper til funksjoner, alt fra polynomer og elementære funksjoner av én variabel til løsninger av partielle differensialligninger eller kompliserte funksjoner i analytisk tallteori. Den grunnleggende ideen i harmonisk analyse er å fin...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dirichlet Series and Analysis on Polydiscs

Prosjektet har utviklet et forskningsområde som spenner over analytisk tallteori, operatorteori og kompleks og harmonisk analyse. Det sentrale problemet som ligger til grunn for denne forskningen, dreier seg om å oppnå en bedre forståelse av hvordan primtallene er fordelt. I 2014 løste medarbei...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear Problems in Mathematical Analysis

The project aims to strengthen and further develop basic research within the group of researchers in classical analysis and differential equations at NTNU. Situated at Norway's premier engineering school, the research team of this project has as its visio n to - operate in the two-way street be...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Application for funding for a stay at Universitat Autonoma de Barcelona in Spain in the spring of 2005 (frittstående prosjekt #155060)

...

Awarded: NOK 73,500

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Partial Differential Equations and Harmonic Analysis

...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Function theory of invariant subspaces for the backward shift

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage