0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving Atlantic salmon smolt robustness to reduce losses in sea by development of screening tests, exercise regimes and markers

Dårlig smoltkvalitet og redusert overlevelse og prestasjon etter sjøutsett er en av de viktigste årsakene til det betydelige svinnet i laksenæringen. Dette prosjektet undersøkte tre strategier for forbedring av smoltens robusthet i settefiskfasen: 1) Gradering av de svakeste fiskene basert på sel...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa