0 projects

AKLIMED-Klinisk medisin

Styring av anestesidybde.

Generell anestesi - narkose - er en sammensatt tilstand av smertelindring, muskellammelse og søvn. Behovet for anestesimidler varierer betydelig mellom pasienter og i førlopet av en operasjon. Det er betydelig usikkerhet knyttet til overvåkning av anestes ieffekt, spesielt hva angår søvn. Kvinne...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo