0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New platform technologies for development of a vaccine against CMS – NoVATion (New Vaccine Technology Platform)

Smittsomme sykdommer er en viktig trussel for fremtidig bærekraftig vekst innen akvakultur. Innovasjoner som forebygger sykdom er derfor essensielt. Effektive vaksiner har vært avgjørende for utviklingen av norsk havbruk og har redusert bruken av antibiotika dramatisk og fremmet god fiskehelse. F...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage