0 projects

FORNY20-FORNY2020

KVAL: holIstic aND IntegrAted eNergy mAnagement toolbox for India

H2020 E-LAND ('Integrated multi-vector management system for Energy isLANDs', 2018-2022) fokuserte på å oppnå et bærekraftig og dekarbonisert lokalt energisystem ved å imøtekomme de teknologiske, samfunnsmessige og forretningsmessige utfordringene ved å utvikle en ny modulær verktøykasse som inko...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Østfold

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Smart Innovation Norway

...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Østfold

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Toolbox for intEgrated multi-vector Energy islands in NOrway

Prosjektet har som mål å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet E-LAND til et bredt spekter av norske aktører i energisektoren. Verktøyene i E-LAND brukes av blant annet havner og lokale energimiljøer, og prosjektets hovedmålgruppe er tilsvarende brukere i det norske markedet. E-LAN...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Østfold

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SMART INNOVATION NORWAY AS

...

Awarded: NOK 18.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Østfold

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NCE Smart Energy Markets - India Cooperation Initiation

Together with Innovation Norway's office in New Delhi and the Research Council of Norway, we are now planning a commercial, research and innovation delegation visit to India 6.-10.2.17. The goal of this visit is to develop business and research cooperation with Indian energy industry and governme...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Østfold