0 projects

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer.

Prosjektets utgangspunkt er elevaktiv læring i vanlig klasseromsundervisning. Det er lenge siden Dewey introduserte begrepet "learning by doing", men ennå domineres det norske klasserom av elevenes stillesittende individuelle lese- og skrivearbeid og fell essamtalen. Teorigrunnlaget vil være kje...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke