0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2014

Det årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2014 arrangeres for 50. gang. Til disse møtene samles en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresen tasjoner. Det har også vært vanlig at For...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det 29. Organisk Kjemiske Vintermøte i Norge

Det 29. Organisk Kjemiske Vintermøtet på Thon Hotell Skeikampen 9.- 12. januar 2014 arrangeres i regi av Norsk Kjemisk Selskaps (NKS) faggruppe for organisk kjemi (FOK). Møtet i 2014 blir vinklet mot bioprospektering i lys av det nasjonale og internasjona le fokuset på naturen som kilde til nye l...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Selective and Controlled Expansion of Educated Natural Killer Cells for Cancer Therapy

Celleterapi har et stort potensiale for utvikling av nye behandlingsstrategier mot kreftsykdommer. En type etablert celleterapi er allogen stamcelletransplantasjon, som er en livreddende behandling for pasienter med blodkreft. Nye oppdagelser har vist at naturlige dreperceller (NK-celler) spille...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Prostate Cancer Symposium ? From molecular biology to the clinic

We hereby request funds for a two-day international conference on the basic and translational research areas in the field of prostate cancer that will be held 14-16 May, 2014 at the University of Oslo. This conference is a significantly expanded follow-up to the inaugural Oslo Prostate Cancer Sy...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Integrative Approach to Promote Hydroxylations with Novel P450 Enzymes for Industrial Processes

Synthetica will synthesize reference standards for the project, as well as development of suitable analytical methods for target compounds and expected byproducts. Suggested target compounds and their syntheses will be developed in collaboration with Pfiz er Inc. Gamma-hydroxylated fatty acids, ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Virtual Physiological Human 2014

The Virtual Physiological Human 2014 Det siste året har NTNU fokusert sin bioteknologisatsing mot «NTNU Biotechnology ? the Confluence of Life Sciences, Mathematical Sciences and Engineering». Som et ledd i å vise Europa at vi ønsker å være sentrale fors knings aktører innen matematisk beskrivel...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

R&D Network Meeting in Immuno-Oncology

Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge innen kreft, etablert i 2006. Klyngen er organisert som en medlemsforening, som omfatter forskningsinstitusjoner, sykehus og universitet, bioteknologibedrifter, pasientforening, utstyrsleverandører o g legemiddelselskap. For å stimulere til...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimization and application development of marine cold-adapted DNA polymerases - OptiZyme

Isothermal amplification (IA) methods are now increasingly being used for molecular detection of pathogens, and are considered an important contribution to improve both disease control and food safety analysis. In these methods, nucleic acid amplification takes place at constant (moderate) tempe...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norwegian Genomics Consortium meeting 2013

Norwegian Genomics Consortium (NGC) skal arrangere et nettverksseminar i oktober, hvor consortiet tar sikte på å utveksle erfaringer og videreutvikle det nasjonale samarbeidet mellom genomikk forskningsmiljøer i Norge, med spesiell fokus på exomsekvenseri ng. Seminaret går over to dager. Det vil...

Awarded: NOK 36,186

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF THE POLYUNSATURATED NATURAL PRODUCT PROTECTIN D1 AND ANALOGS

This project will provide new lead compounds derived from marine natural products for the development of new remedies against inflammation. Inflammation is involved in numerous diseases such as cancer, cardiovascular diseases and inflammation. Our industr ial collaborator Pronova is conducting re...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

R&D Summer Meeting 2013

Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge innen kreft, etablert i 2006. Klyngen er organisert som en medlemsforening, som omfatter forskningsinstitusjoner, sykehus og universitet, bioteknologibedrifter, pasientforening, utstyrsleverandører o g legemiddelselskap.For å stimulere til k...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A novel storage method for cultured retinal pigment epithelial cells for transplantation

The primary objective of the project is to develop better storage technology for cultured retinal pigment epithelial cells, due to the importance of such cells in the treatment of several retinal diseases, including age-related macular degeneration and St argardt disease. Age-related macular dege...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel-type vaccine against food allergy (ALLERVACC)

ALLERVACC er et konsept for immunspesifikk behandling (immunterapi) av matallergi i form av et kunstig framstilt protein. Molekylet består av to sammenkoblede proteiner; (1) en ligand som hemmer kroppens immunologiske reaksjon og (2) et allergen som vil styre molekylet mot celler som har spesifis...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A national research and innovation platform for personalized cancer medicine

Målsetningen for det Nasjonale KreftGenomikkprosjektet (NCGC, se http://kreftgenomikk.no) er å undersøke alle mutasjoner i ni ulike typer kreftsvulster for å identifisere hvilke av disse som er viktige i selve kreftutviklingen, og om noen av dem affiserer kreftmekanismer på en slik måte at det en...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Predictive test for response to chemotherapy in colorectal cancer

Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem with 1.2 million new cases diagnosed each year and approximately a half a million deaths worldwide. The survival is associated to the clinical staging of the primary tumour. Major efforts are dedica ted to precisely stratify the tumours tha...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ELIXIR.NO meeting with Marine Genomics groups in Norway

As molecular and genomic approaches are increasingly being used also within marine biology research, management, and industry, the need for bioinformatics competence and infrastructure is increasing. Many projects will have large bioinformatics needs and ambitions. An important aim should be to ...

Awarded: NOK 27,052

Project Period: 2013-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KINESISK/EUROPEISK/NORSK FoU NETTVERKSMØTE FOR NY KREFTBEHANDLING

I perioden 2009 - 2013 har vår forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen vore partnar i to Marie Curie IRSES - utvekslingsprogram mellom Europa og Kina støtta av EU FP7 HEALTH-programmet. Det eine programmet er TCMCANCER med partnarar frå Bergen (Kalla nds gruppe), Luxembourg (CRP Sante), Shan...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Microvesicles as a Source of Prostate Cancer Biomarkers.

Prostate cancer is a global health problem and represents 12% of all cancer cases worldwide. Until now, prostate specific antigen has been extensively used as a biomarker for prostate cancer. However, this marker has serious limitations as a tumour marker since its use has lead to overdiagnosis ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Systematic consideration of inhomogeneity at the large scale: towards a stringent development of industrial bioprocesses

Project Summary: The project aims to systematically elucidate the influence of increasing bioreactor inhomogeneity which occurs in industrial-scale bioreactor, with respect to microbial physiology and production performance of Corynebacterium glutamicum, a microorganism with broad industrial app...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel industrial bioprocesses for production of key valuable steroid precursors from phytosterol

Project MySterI (Mycobacterial Steroids for Industry) aims to produce high value steroid precursors using a novel bioconversion strategy resulting in lower production costs and less cost to the environment. The aim is to convert phytosterols in cheap wast e plant material to desired steroid precu...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel thermostable enzymes for industrial biotechnology (THERMOGENE)

There is an increasing demand for new thermostable enzymes with enhanced performance and/or novel functionalities that provide savings in time, money and energy for industrial processes in the areas of high value chemical production and other "white" biot echnology applications. Enzyme chemistry ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biology-Driven Synthesis - from Marine Natural Products to Commercial Lead Compounds

Stoffer som finnes i naturen er viktige inspirasjonskilder for utvikling av nye legemidler. Forskere i Norge benytter også naturens mangfold i jakten på nye virkestoffer til legemidler. Når et nytt stoff er oppdaget i naturen er det ofte nødvendig å utføre kjemiske modifikasjoner for å perfeksjon...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 4th Genome Maintenance Meeting (GMM4)

The 4th Genome Maintenance Meeting lasts from April 26 until April 29, 2013. 39 internationally recognized scientists from all over the world have confirmed their attendance as speakers. This is the fourth in line of a series of successful international m eetings, addressing genome instability an...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Genomics in Aquaculture 2013 - International Symposium at the University of Nordland

As a key platform technology in modern biotechnology, genomics has had a significant scientific, social and economic impact in aquaculture. Aquaculture genomics has numerous applications in improving performance traits, including increased disease resista nce and growth rate. In spite of the nota...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functionalization of enzymes from Marine Bioprospecting

ArcticZymes (AZ) develop, produce and sell enzymes for use in molecular DNA technology applications and diagnostics. All enzymes originates from marine organisms in the Arctic oceans and have unique features shown to be useful in DNA technology applications. AZ have so far mainly sold stand-alone...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Merging biology and materials! A conference for researchers and developers in public and private sectors.

There are rather limited number of meeting points for the Scandinavian bio-material industry and researchers. This conference attend to provide the setting for Scandinavian industry to meet researchers which are at the forefront of their field. The assemb ly will import some of the best scholars ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Rational Engineering of Advanced Clostridia for Transformational Improvements in Fermentation

-

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Østfold

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Development of Proprietary Targeted Inhibitors of DNA Replication and Repair in Bacteria as Novel Broad Spectrum Antibiotics

Forskere ved NTNU har utviklet et syntetisk peptid som blokkerer et nukleært protein nødvendig for DNA reparasjon og replikasjon i humane celler. Vi har funnet at dette peptidet har en antibakteriell aktivitet, og siden bindingssetet for dette peptidet er konservert mellom ulike bakterier, så ve...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Developing Novel Application Routes for Chito-Oligosaccharides Produced from the Marine Biopolymer Chitin

Kitin er en lineær, 1,4-beta-linket uløselig marin karbohydrat biopolymer bestående av N-acetylglukosamin med en årlig produksjon på 100 gigatonn i naturen. Denne kan modifiseres til kitosan ved å endre mellom 0 til 100 % av N-acetylgrupper til fri amin og både kitin og kitosan kan spaltes til ki...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioactive Interfaces II

Fouling represent a major challenge leading to increased costs for the marine and offshore industry. Toxic compounds are today employed to prevent ongrowth on marine surfaces. The development of "green" antifouling compounds from marine organisms has thus a huge potential as several marine organ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa