742 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)

Matkultur i middelalderbyen (FOODIMPACT) Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet i middelalderen? Med utgangspunkt i det rike materialet som er gravet frem fra middelalderens Oslo, ser vi nærmere på sosiale forskjeller i byen. Hva spist...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language

Mange foreldre bruker intuitivt spedbarnsrettet tale (SRT) når de snakker med spedbarn. De forlenger og overdriver lyder, samt overdriver og varierer stemmeleie. Tidligere studier har antydet at SRT er universell og at foreldre anvender det for å hjelpe tidlig språkutvikling hos spedbarn. Tidlig...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Missing girls in historical Europe

Kjønnsdiskriminering, i form av kjønnsselektiv abort, barnemord og dødelig forsømmelse av unge jenter, utgjør et gjennomgående trekk i mange av dagens utviklingsland som har resultert i millioner av "savnede jenter". Til tross for den dramatiske størrelsen på dette fenomenet, har den historiske e...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Urban Transformation in a Warming Arctic: The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

UrbTrans er et radikalt interdisiplinært prosjekt som vil undersøke utviklingen av Nuuk, hovedstaden i Grønland. Målet med prosjektet er lære fra Nuuk om sammenhengene mellom urbanisering, kolonialisme og dekolonisering. Ved å studere byens utvikling fra 1950 og fram til i dag vil prosjektet besk...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Redesigning the Dividend Withholding Tax & Closing the Loopholes

Et samarbeid mellom europeiske journalister, kjent som CORRECTIV, avdekket i oktober 2018 den største europeiske skattesvindelen noensinne gjennom de såkalte cum-ex files. Cum-ex og beslektede strategier, kjent som cum-cum og cum-fake (heretter cum-opplegg) er opplegg som gir investorer mulighet ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Early Christian prayers on papyrus

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikk...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Anatomy of Resistance Campaigns

Hvorfor er noen land demokratier mens andre styres av diktatorer? Hvorfor blir noen demokratiske bare for å gli tilbake til autokrati noen år senere? Mens de fleste studier har fokusert på sakte økonomiske og demografiske faktorer, ser vi på aktørene som faktisk organiserer motstand mot autoritær...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Resisting bodies: The practices and politics of the immune system

Kunnskap om immunsystemet, hva det består av og hvordan det fungerer, er under stadig endring i livsvitenskapene. En viktig del av kunnskapsproduksjonen handler om å sammenligne immunologiske problemstillinger i ulike dyrearter, og mellom mennesker og dyr. En årsak til dette er en økende forekoms...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Jihadist Insurgent Governance in the Sahel

I løpet av den andre rapporteringsperioden har følgende aktiviteter funnet sted: - Vi har vært gjennom en omfattende prosess med å søke NSD om godkjenning av planen for datahåndtering. Planen er nå godkjent. - Doktorgradskandidaten har også vært gjennom en omfattende prosess med å søke Univers...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hearing loss, work and societal costs: a longitudinal population study

Rundt 10% av befolkningen har et hørselstap som påvirker kommunikasjonen, og andelen øker til 40% blant personer eldre enn 65 år. Landet står overfor en eldrebølge, og ettersom folk jobber lenger, er det sannsynlig at de utvikler hørselstap mens de er i arbeid. Dette kan ha store konsekvenser for...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inspirational creative practice: the work of artists in times of war and violent conflict (INSPIRE)

Hvordan kan kunstneriske uttrykk inspirere mennesker til å kjempe for sosial rettferdighet? Hva inspirerer og motiverer folk til å involvere seg i slik kreativ praksis? INSPIRE utforsker kunstneres- og kreativ praksis sin rolle i og etter voldelig konflikt. Prosjektet introduserer inspirasjon som...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4.året - The Empirical Effects of Procedural Justice Reforms in Internatonal Institutions

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language use in the Norwegian Deaf community: reflections of a signed language ecology

"Språkbruk i det norske døvemiljøet: et dypdykk i norsk tegnspråkøkologi" Gjennom flere studier av norsk tegnspråk vil dette prosjektet utfordre og kanskje snu opp-ned på tradisjonelle oppfatninger av hva 'språk' og 'grammatikk' er. Norsk tegnspråk er et nasjonalt minoritetsspråk i Norge som b...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Conceptual History of International Relations

I prosjektet CHOIR (A Conceptual History of International Relations) undersøker vi begreper som ofte tas for gitt i internasjonal politikk. Utgangspunktet er at begreper som «internasjonal», «diplomati», «utenrikspolitikk», «krig» og «fred» ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til bes...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919.

Hvorfor er vi bekymret for fremmedes lidelser i fjernet? Hvorfor gir vi milliarder for å lindre nød til de som vi aldri har møtt? Og hvorfor bryr vi oss intenst for noen mens andres lidelser går ubemerket? Prosjektet utforsker disse spørsmålene med hensyn til en av de bredeste humanitære virksomh...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet ser på sosiale interaksjonseffekter med spørsmål som: Under hvilke omstendigheter leder eksponering for minoriteter til endrede holdninger hos majoritetsbefolkninge...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Researcher School in Environmental Humanities

The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) er et samarbeide mellom syv universitet (fem partnere og to tilknyttede universitet) spredt over Norge for å tilby verdensledende doktorgradsutdanning i miljøhumaniora. Vi tilbyr våre PhD-forskere et tredelt program gjennom teo...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

"The Lying Pen of Scribes": Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research

Forfalskningene av flere enn 70 såkalte post-2002 dødehavsrullfragmenter og publiseringen av et flertall av dem, avdekket en krise i forskningen på Dødehavsrullene: De nye fragmentene ble promotert av ledende forskere; de ble publisert av noen av de mest respekterte ekspertene på fagfeltet; flere...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

UNelected REPresentatives: The Impact on Liberal Democracy in Europe (UNREP)

I 2021, Billie Eilish oppfordret alle i moteindustriet til å fjerne pels fra produktene sine "... not only for animals, but also for our planet and environment too." Candice Owens krevde et slutt på obligatorisk koronatesting på vegne av konservativene. Den Afghanske kvinnelige fotballspilleren K...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon

Forskning indenfor antik græsk kult og religion har hovedsageligt været periodespecifik og fokuseret på tempelarkitektur, marmorskulptur og metal dedikationer med bevarede indskrifter til guderne og andre prestigetunge fund. Dette projekt afviger fra disse traditioner da det, for det første, ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Development of Understanding of Insight and Aha-Experiences in Young Children

Utvikling av forståelse av innsikt og Aha-opplevelser hos unge barn Det er en forskjell mellom ens egen opplevelse av en følelse og hvordan vi forstår følelser hos andre mennesker. Barn helt ned i 4-årsalderen kan ha ulike følelser samtidig. For eksempel hvis et barn som er innlagt på sykehuse...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk / kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade. Verb-relatert morfosyntaktisk forringelse er et av hovedtrekkene til agrammatisk afasi. Selv om det har blitt gjort mange studier p...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Discourse of Death in PKK´s Ideology

Prosjektet mitt er fortsatt det samme, og det er ikke så mye endringer. Jeg har gjort flere intervjuer og har utvikla teoridelen. Jeg har også klargjort metodedelen og har presentert en god del analyse. Problemstillingen i prosjektet er: «Hvordan kan dødsdiskursen i et sekulært Marxist part vær...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Political Power of European Case Law and the CJEU

Internasjonale domstoler er institusjoner som holder autoritet over tolkningen av mellomstatlige avtaler, og på denne måten spiller en sentral rolle i en rekke mellomstatlige samarbeid. Blant de mektigste internasjonale domstolene er EU-domstolen, som gjentatte ganger har vist seg å være en vikti...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har åtte partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. Forskerskolen skal styrke studentenes intellektuelle rekkevidde, spesialistkompetanser og overførbare ferdigheter. ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Snowballing and Tipping: Market Feedback, Regulatory Coalitions, and Institutional Change in Climate Politics

Hvordan og under hvilke betingelser kan markedskrefter drive det grønne skiftet fremover? Dette prosjektet setter søkelys på hvordan vekselvirkninger mellom policy, politikk, teknologi og marked kan endre egeninteressen til eksisterende industri og næringslivsaktører over tid, og på forutsetninge...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Embracing the Leper: Local collaboration with anti-system parties in Scandinavia

Prosjektet dreier seg om virkningene av lokale samarbeid med utfordrerpartier på ytre høyre og venstre fløy i to skandinaviske land: Norge og Sverige. Jeg tar utgangspunkt i følgende observasjon: Utfordrerpartier deltar gjerne i lokale partisamarbeid i mange år uten å kunne eller ville delta i ko...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

Hvordan ble 1400-tallets nye kommunikasjonsteknologi, boktrykkerkunsten, brukt til å formidle medisinsk kunnskap på tvers av språk- og landegrenser? Ved å sammenligne beslektede tekster på flere språk, utgitt i ulike byer og myntet på forskjellige publikum, blir det mulig å se hvordan kunnskapen ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo