0 projects

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikativ planlegging og utvikling Videreføring av prosjekt 150199/V10. Videreføres på nytt etter søknad 177669/10.

Ei sentral tese i internasjonal kommunikativ planlegging og samfunnsutvikling er at endring i ei meir dynamisk retning krev betring av den sosiale (institusjonelle) kapitalen til samfunn. Sentrale samfunnsaktørar må inkluderast i offentlege diskursar som gjer at dei lærer av kvarandre og utviklar...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Møre og Romsdal

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CIVICATIVE - The determinants of active civic participation at European and national level (STREP)

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Vestland

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (samfunnsvitenskap) (doculive 200301553)

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2001-2011

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Awarded: NOK 236.5 mill.

Project Period: 1997-2025

Location: Oslo