0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Norsk antropologisk tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk antropologisk tidsskrift digitalt og på papir i 2016.

Awarded: NOK 25,876

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Tidsskrift for samfunnsforskning

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og på papir i 2016.

Awarded: NOK 30,468

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidsskriftstøtte til tidsskriftet Arbeiderhistorie

Tidsskriftet Arbeiderhistorie har siden 2006 vært rangert som poenggivende vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er velkjent og har en nasjonal rolle innenfor humaniora som formidler av fagfellevurderte artikler innen feltene arbeiderhistorie, sosial- og kulturhistorie og politi...

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2016

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. Tidsskriftet har i 2015 fått publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd (NFR PUBL og NFR SAM II), og for året 2015 får SDÁ 400 000 ...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

NOA 2016

Utgivelse av NOA 2016

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte, Prismet

Prismet er det ledende religionsspedagogiske tidsskriftet i Norden, og det eneste religionspedagogiske fagtidsskriftet i Norge. I tidsskriftets forskingsseksjon (det har også en praksisrelatert seksjon) blir det trykket vitenskapelige artikler knyttet til undervisning om og formidling av religion...

Awarded: NOK 51,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2016

Se Vedlegg A.

Awarded: NOK 38,302

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian Journal of Geography/Norsk Geografisk Tidsskrift

The essential journal for Norwegian geographical research: encompasses physical and human geography. Norsk Geografisk Tidsskrift eller Norwegian Journal of Geography, published since 1926, is a continuation of Norsk Geografisk Aarbog (1889 to 1921) and is associated with the Norwegian Geographic...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2016-2016

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til utgivelse av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift digitalt og på papir i 2016.

Awarded: NOK 51,777

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2016

Utgivelse av Tidsskrift for kulturforskning 2016

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

DIN 2016

Utgivelse av DIN 2016

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Viking 2016

Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, er et tidsskrift som kommer ut én gang i året og blir utgitt av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge. Vår ambisjon å formidle forskning ...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2016

Utgivelse av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2016

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Musikk og tradisjon 2016

Utgivelse av Musikk og tradisjon 2016

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2016

Utgivelse av Collegium Medievale 2016

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk Juss. Tidsskrift for rettspolitisk forening

Se søknadens Vedlegg A.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte Norsk Pressehistorisk Tidsskrift

Pressehistorisk Tidsskrift ble i 2014 et heldigitalt tidsskrift. Dette betyr at første fase av omleggingen fra papir til elektronisk produkt er gjennomført, og at tidsskriftet nå forbereder seg på neste skritt, som er open access. Siden open access gjerne innebærer at finansieringen gjennom tradi...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2016

Se søknadens Vedlegg A.

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet "Barn"

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål med denne søknaden å sikre økonomien til den daglige driften av tidsskriftet Barn. Tidsskriftet har vært utgitt av senteret siden 1983. Tidsskriftet hadde tidligere ikke eget budsjett, me...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Teologisk tidsskrift 2016

Se Søknad Vedlegg A.

Awarded: NOK 26,548

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publication: Crossing Borders. Combining historical learning and Human Rights Education

Crossing Borders: Combining human rights education and historical learning - synopsis The book explores some of the multiple ways in which history education and Human Rights education can be combined and intertwined. The interest in the links between Human Rights education and history teaching h...

Awarded: NOK 62,000

Project Period: 2015-2017

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Las Nominalizaciones in Visor Libros

To obtain economic help to publish the monograph Las Nominalizaciones in Visor Libros.

Awarded: NOK 55,000

Project Period: 2015-2016

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Foucaults begreper

Foucault har lenge vært en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag. Mange av dem som leser ham, gjør det for å forstå og tilegne seg ett eller flere av begrepene han er kjent for. Fortrinnsvis skjer dette ut fra en forventning om at disse kan tjene til å belyse et gitt emp...

Awarded: NOK 41,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk språkhistorie 4

"Tidslinjer" er det fjerde bindet av Norsk språkhistorie (NSH), et vitenskapelig verk som en rekke forskere, primært fra nordiskmiljøene ved norske universitet og høyskoler, har gått sammen om å skrive. Dette bindet gir en samlet, kronologisk fremstilling av norsk språkhistorie fra de eldste tide...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Litteratur og digitalisering

Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres? Dette som er det sentrale spørsmålet i Litteratur og digitalisering. Litteraturen - i likhet med andre kulturelle uttrykksformer - befinner seg i en brytningstid: Nye skrive- og leseteknologier bidrar til å endre premissene for produksjon,...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Dialogteologi på norsk

Dialogteologi på norsk er en antologi i serien Verbum Akademisk der 17 forfattere presenterer og reflekterer over ulike problemstillinger som teologien står overfor i interreligiøs dialog. Boka bidrar med teologiske refleksjoner over erfaringer fra religions- og livssynsmøtet. Forfatterne er le...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Translocal Connections of Bio(in)insecurity. Avian Influenza in Turkey and the Becoming of a Global Threat

The monograph will be marketed and distributed on the international market.

Awarded: NOK 44,704

Project Period: 2015-2017

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Life and Death in Ancient Societies. Asia Minor in Hellenistic, Roman and Byzantine Times

Life and Death in Ancient Societies is the result of an international conference held in Oct. 2013 at Oslo/Fredrikstad, Norway, in connection with a research project: Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Hierapolis in Phrygia, Turke...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2015-2017

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Translation and publication

The project is about the completion of the translation as well as the publication of Ragnar Andersen's doctoral dissertation "Concordia Ecclesiae: An Inquiry into Tension and Coherence in Philipp Melanchthon's Theology and Efforts for Ecclesiastical Unity, Especially in 1527-1530?" which he defen...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold. 14 - Borge, Glemmen og Fredrikstad

Redigering og utgivelse av Kåre Hoels manuskript Bustadnavn i Østfold.

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo