0 projects

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Bringing Cognitive Linguistics and Language Teaching Closer Together

Linguistic research and foreign language teaching have been drifting apart from each other. At a time of declining social cohesion in polyglot Europe, scientifically sound and effective foreign language teaching is vital for mutual understanding, in particular, teaching of German, which will like...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Metabolic Niche Framework – Linking Metabolic Changes and Behavioural Responses of Fishes to Climate Change.

Anthropogenic warming of the oceans and the expansion of aquatic oxygen deficient (hypoxic) “dead zones” are changing the abundance and distribution of fishes, with more pronounced effects expected in the future. The behavioural responses of fishes to environmental changes may influence species’ ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Safeguarding future production of fish in aquaculture systems with water recirculation

Globally, aquaculture is the fastest-growing animal food sector and today almost half of the World´s consumption of all fish products originates from aquaculture. However, high water consumption and nutrient release from fish farms cause environmental and public concern. This has led to developme...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Mobilisering til Horisont Europa i Vestland

Samfunnet vårt står ovanfor store utfordringar knytt til klima, energi, samfunnsutvikling og omstilling. Skal vi kunne løyse desse vil det være nødvendig med spesialkompetanse, kunnskap og ny kaptial. Fleire av desse problemstillingane treng ei tverrfagleg og tverrsektoriell tilnærming. Dette er ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integration and characterization of wood-based nanocellulose in novel thermoset polymer composites

Saugbrugs har utviklet en metode for å inntegrere nanocelluloser (NCer) inn I herdeplast-systemer, kalt for “master batcher” (MBer). Applikasjon av NC MBer inn i coatinger og lim er utforsket i NanoHEFT-prosjektet, og foreløpige resultater herifra indikerer en funksjonell reologi og forbedret sty...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

AquaMare

AquaMare nettverket skal jobbe for mobilisering og å øke Norsk akvakulturnærings deltakelse inn mot EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Nettverket skal samle de mest sentrale aktørene fra forskning, næringsliv, akademia og bransjeorganisasjoner fra akvakulturnæringen for å danne et land...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

JPIWATER-Water challenges for a changing world

DisPersal of AntIbiotic Resistance and antibiotics in Water ecosystems and Influence on liveStock and aquatic wildlife

PAIRWISE prosjektet har som mål å skape kunnskap om antimikrobiell resistens (AMR) som forurensing i akvatiske miljøer, ville dyr, og husdyr. PAIRWISE sin fokus er på spredning og dynamikken av antibiotikaresistente bakterier (ARB), antibiotikaresistensgener (ARG) og antibiotika (ATB) i akvatiske...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Mussel Mitigation Feeds and Supply System Technological Development

The MuMiFaST project gathers European expertise on the value chain related to mitigation mussels which is an undersized non-uniform biomass compared to mussels produced for human consumption. Mussel mitigation culture is a relatively new industry with the primary function to mitigate coastal eutr...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

First RINGS International Workshop

This project funds a workshop that is organized by the SCAR Action Group RINGS and hosted by the Norwegian Polar Institute between 9-12 March, 2022. We anticipate to have about 50 participants whose expertises are (1) Antarctic contributions to the sea-level change, (2) airborne geophysics, (3) s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Reusing depleted oil and gas fields for CO2 sequestration - Norsk deltakelse

Prosjektet RETURN har som hensikt å muliggjøre storskala lagring av CO2 i gamle olje og gassreservoarer, hvor trykket er veldig lavt etter mange år med produksjon av olje eller gass. RETURN samler mange industri og forskningspartnere i Norge, Nederland, Storbritannia, Tyskland, Italia og Canada...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kommuner kan utvikle lokale modeller for arbeidslivsfaget for å styrke elevers motivasjon og mestringstro for å forhindre frafall

Forskningen søker å finne svar på hvordan en lokal modell for arbeidslivsfaget kan utvikles på en slik måte at det fører til økt motivasjon og mestringstro for elever som risikerer frafall. De aller fleste barn og unge klarer seg bra i skolen og i livet, men det er likevel en stadig større gruppe...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Clinical development of curcuma-derived turmerones as a breakthrough therapy for patients with rare childhood epilepsies.

Theracule is developing a new first-in-class therapeutic for the treatment of rare childhood epilepsies. TCA-001 is a botanical drug with a novel mechanism of action, and with preclinical safety and anti-seizure efficacy in animal models that show its potential to be a breakthrough therapy for tr...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IDESS: Intelligent Distributed Energy Storage System

Hagals intelligente distribuerte energilagringssystem (IDESS) er et kostnadseffektivt Battery Energy Storage System (BESS). Ved å bruke intelligent og maskinlæringsbasert patentert programvare knyttet til Hagals patenterte Rebel Core Energy Management System, er vår IDESS multifunksjonell, tilpas...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Application for support to apply for the EIC Accelerator, Step 2

The Ludenso Platform Our educational technology solution is called the Ludenso Platform. It allows editors to enrich physical books with digital content at ease and at scale, with no coding required. The publishers are subscribing to our platform as a Platform As A Service. This enables them to p...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for ReWater Accelerator project

The overall vision of the ReWater Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel Desalinator, which is an offshore, autonomous wave-powered desalination buoy using an innovative, patented wave energy converter driving a reverse osmosis system to deliver fresh water directl...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for Nordiq Products' LiSa Accelerator

The overall vision of the LiSa Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our ground-breaking medical device, LiSa. It consists of novel acoustic-optical sensors for continuous & accurate monitoring of patients' breathing pattern, pulse & blood oxygen saturation. Intuitively pla...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av stamfisk og effekt på eggkvalitet og levedyktighet i tidlige livsfaser av atlantisk laks.

Atlantisk lakseoppdrett er en relativt ny, men veletablert næring som utvikler seg i retning av en mer bærekraftig fremtid. For å forbedre bærekraften er det avgjørende å benytte kunnskap basert på vitenskap for å finjustere prosesser gjennom hele produksjonssyklusen. Lerøy Midt AS avd. Aakvik (L...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Semi-autonom navigasjon for maritim næring

I prosjektet utvikler vi en prosjektskisse mot Horisiont Europa for et konsept på semi-autonom navigasjon for skip. Det er en RIA, hvor vi utvikler grunnleggende nye metoder på flere sammenhengende felt: Nye metoder for multi-modal persepsjon, nye metoder for å bedre skalere og distribuere proses...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

H20-ERC-European Research Council

Evolution of Cognitive Tools for Quantification

Exact quantification, including the ability to count, depends on both conceptual breakthroughs and cognitive tools such as numeral systems. These tools appear in striking diversity across cultures and manifest in different modalities (verbal, body-based, written, or material). To address the tant...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Pickering emulsions for food applications

Enormous food waste worldwide has huge environmental and cost efficiency impact. Chemical deterioration caused by e.g. oxidation of lipids, vitamins and other food constituents are causes of waste. Many foods are emulsions stabilized by surfactants. Conventional surfactants have dominated emulsio...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

H20-ERC-European Research Council

Openings to the Inclusion of Muslim Minorities in Today’s Democracies

At the heart of contemporary politics in the old democracies in Europe and North America is a significant puzzle. How come the far right, advocating a nativist agenda particularly opposed to Muslims and Islam, is advancing at a time when public opinion research documents stability or decline in i...

Awarded: NOK 21.4 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

H20-ERC-European Research Council

Evolution and mechanisms of thermal performance – answers through artificial selection in zebrafish

Abstract Climate change is warming waters globally. Ectothermic animals, such as fish, have the same body temperature as the surrounding water and are therefore thought to be particularly sensitive to warming. To predict climate change impacts on fish populations, we must first know how fish are ...

Awarded: NOK 21.4 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

NanoInformatics Approaches for Safe-by-Design NanoMaterials

The unique properties of nanomaterials (NMs), relative to their bulk form, has seen them used in a rapidly increasing number of commercial applications. However, with these useful new properties of NMs come potential health and environmental hazards. Thus, as part of a responsible innovation appr...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo og 2 andre

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Climate and marine-ecosystem predictions in the Angola-Benguela Upwelling System

The Angola-Benguela Upwelling System located off the south-west African coasts sustains a very diversified marine ecosystem. This region undergoes the occasional manifestation of extreme interannual warm events known as Benguela Niño events that can devastate the ecosystem, deplete the fish stock...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Index of Middle English Prose: Digital Cotton Catalogue Project

The Index of Middle English Prose (IMEP) is the most important reference tool for Middle English non-verse texts. It seeks, for the first time, to locate and identify all surviving English prose texts composed between c. 1200 and 1500. In this project I will aim at developing and testing an innov...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Becoming Indigenous language speakers and writers in higher education

Across the world, Across the world, Indigenous teacher education programs constitute important sites for the creation of Indigenous language speakers, writers and future language teachers. Such speakers are key agents for the reclamation and revitalization of threatened Indigenous languages. Peru...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Division of Ethics from Political Philosophy: Kant and Baumgarten on Right, Virtue, and Justice

Ethics and political philosophy are integral to human individual activities and social interactions, and yet modern philosophy since Immanuel Kant has reinforced the separation of these two domains. DEKANT aims to resolve the confusion in the intellectual foundation of ethics and show how it can ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Linking seasonal migration and dispersal: A large-scale demographic approach in a wild partially-migratory metapopulation

Migration (seasonal movement) and dispersal (movement between birth and first breeding, or between breeding events) are two critical life-history decisions, both taken in response to changing ecological conditions. They could involve similar decision-making processes and covary, thereby profoundl...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Evolution of Low-latitude climates and Monsoon Onset

Reconstructing past climate provides a powerful means to investigate how human-induced warming may be manifested in global climate. Over the last 65 million years, Earth experienced periods of extreme warmth with elevated greenhouse gas concentrations similar to projections of future climate. Of ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Digital Folklore as Critical Heritage Production and Participation in Contemporary Norway

Digital folklore – digitally (re)produced and mediated vernacular cultural expression – is a form of active, ongoing and self-including heritage production that gives us insights into what is culturally, socially and politically significant to a diverse public. Despite the importance critical her...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo