0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Please mind the gender gap: A study of the women and men’s different attitudes toward green ideology

*

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Diasporic formations in motion: (re)mobilising transnational communities, the case of Chile.

*

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Ukjent Fylke

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114857 Novel high-value ingredient based on fermented seaweed disrupting the food and nutraceutical markets

Dyrket tare er en bærekraftig og næringsrik marin råvare med potensial til å bli en viktig og sentral del av kostholdet i Europa. SEAPRO vil utvikle en banebrytende fermenteringsprosess for dyrket sukkertare og butare ved å ta i bruk nye bakteriestammer og ved å optimalisere prossessbetingelsene ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Work Life: Neuropsychological functioning for people with substance use disorder who participates in Individual Placement and Support

Dette forskningsprosjektet skal se om kartlegging av nevropsykologisk funksjon hos personer med ruslidelse som deltar i Individuell Jobbstøtte (IPS) kan øke muligheten for varig arbeidslivstilknytning. Ved nevropsykologisk kartlegging måler man blant annet hukommelse, oppmerksomhet og problemløsn...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Fra tid til annen mister skip styringen og fraviker fra sin planlagte kurs. Når dette skjer kan det fører til at skipet grunnstøter eller kolliderer med andre skip eller objekter. I noen (få heldigvis) tilfeller kan dette objektet være en bru. Konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru kan ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Transitions in systems of infrastructure. Social and geographical effects of electrification of the transport sector.

Målet med dette prosjekt er å utvikle en bedre forståelse av fordelingseffekter ulike virkemidler har i endring av komplekse system av infrastruktur, og elektrifisering av transportsektoren brukes som eksempel. Norge har sterke virkemidler på plass for å elektrifisere transportsektoren, og slike ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environment

Contaminant of emerging concern (CECs) such as antibiotics, pathogens and antimicrobial resistant (AMR) bacteria in water bodies associated to intensive ?sh and inland animal farming, represent a great threat to the environment and human health. AMROCE aims at reducing antibiotic pollution and sp...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Between ally and adversary: 'the West' in Russian responses to international terrorism (2001-2014)

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Ukjent Fylke

EUNETTVERK-EU-nettverk

Mobilisering til Horisont Europa i Vestland

Samfunnet vårt står ovanfor store utfordringar knytt til klima, energi, samfunnsutvikling og omstilling. Skal vi kunne løyse desse vil det være nødvendig med spesialkompetanse, kunnskap og ny kaptial. Fleire av desse problemstillingane treng ei tverrfagleg og tverrsektoriell tilnærming. Dette er ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integration and characterization of wood-based nanocellulose in novel thermoset polymer composites

Saugbrugs har utviklet en metode for å inntegrere nanocelluloser (NCer) inn I herdeplast-systemer, kalt for “master batcher” (MBer). Applikasjon av NC MBer inn i coatinger og lim er utforsket i NanoHEFT-prosjektet, og foreløpige resultater herifra indikerer en funksjonell reologi og forbedret sty...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

JPIWATER-Water challenges for a changing world

AI-powered Forecast for Harmful Algal Blooms

Eutrophication of water bodies and global warming in Europe are contributing to the increment of cyanobacteria to excessive levels, causing Harmful Algal Blooms (HABs). Cyanobacteria are very well-known producers of secondary metabolites that very frequently are toxic to humans and other organism...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Multi-sensor technology for continuous healthcare monitoring based on self-powered, wireless sensors

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe Doctoral Networks (Industrial Doctorates) call. The funding will enable ONiO to lead the preparation (building the consortium, writing and submission) of a solid proposal in challenging R&D ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Clinical development of curcuma-derived turmerones as a breakthrough therapy for patients with rare childhood epilepsies.

Theracule is developing a new first-in-class therapeutic for the treatment of rare childhood epilepsies. TCA-001 is a botanical drug with a novel mechanism of action, and with preclinical safety and anti-seizure efficacy in animal models that show its potential to be a breakthrough therapy for tr...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IDESS: Intelligent Distributed Energy Storage System

Hagals intelligente distribuerte energilagringssystem (IDESS) er et kostnadseffektivt Battery Energy Storage System (BESS). Ved å bruke intelligent og maskinlæringsbasert patentert programvare knyttet til Hagals patenterte Rebel Core Energy Management System, er vår IDESS multifunksjonell, tilpas...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Application for support to apply for the EIC Accelerator, Step 2

The Ludenso Platform Our educational technology solution is called the Ludenso Platform. It allows editors to enrich physical books with digital content at ease and at scale, with no coding required. The publishers are subscribing to our platform as a Platform As A Service. This enables them to p...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for ReWater Accelerator project

The overall vision of the ReWater Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel Desalinator, which is an offshore, autonomous wave-powered desalination buoy using an innovative, patented wave energy converter driving a reverse osmosis system to deliver fresh water directl...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for Nordiq Products' LiSa Accelerator

The overall vision of the LiSa Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our ground-breaking medical device, LiSa. It consists of novel acoustic-optical sensors for continuous & accurate monitoring of patients' breathing pattern, pulse & blood oxygen saturation. Intuitively pla...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av stamfisk og effekt på eggkvalitet og levedyktighet i tidlige livsfaser av atlantisk laks.

Atlantisk lakseoppdrett er en relativt ny, men veletablert næring som utvikler seg i retning av en mer bærekraftig fremtid. For å forbedre bærekraften er det avgjørende å benytte kunnskap basert på vitenskap for å finjustere prosesser gjennom hele produksjonssyklusen. Lerøy Midt AS avd. Aakvik (L...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Metabolic Niche Framework – Linking Metabolic Changes and Behavioural Responses of Fishes to Climate Change.

Anthropogenic warming of the oceans and the expansion of aquatic oxygen deficient (hypoxic) “dead zones” are changing the abundance and distribution of fishes, with more pronounced effects expected in the future. The behavioural responses of fishes to environmental changes may influence species’ ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Safeguarding future production of fish in aquaculture systems with water recirculation

Globally, aquaculture is the fastest-growing animal food sector and today almost half of the World´s consumption of all fish products originates from aquaculture. However, high water consumption and nutrient release from fish farms cause environmental and public concern. This has led to developme...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Linking seasonal migration and dispersal: A large-scale demographic approach in a wild partially-migratory metapopulation

Migration (seasonal movement) and dispersal (movement between birth and first breeding, or between breeding events) are two critical life-history decisions, both taken in response to changing ecological conditions. They could involve similar decision-making processes and covary, thereby profoundl...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Evolution of Low-latitude climates and Monsoon Onset

Reconstructing past climate provides a powerful means to investigate how human-induced warming may be manifested in global climate. Over the last 65 million years, Earth experienced periods of extreme warmth with elevated greenhouse gas concentrations similar to projections of future climate. Of ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Pickering emulsions for food applications

Enormous food waste worldwide has huge environmental and cost efficiency impact. Chemical deterioration caused by e.g. oxidation of lipids, vitamins and other food constituents are causes of waste. Many foods are emulsions stabilized by surfactants. Conventional surfactants have dominated emulsio...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken og 2 andre

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Climate and marine-ecosystem predictions in the Angola-Benguela Upwelling System

The Angola-Benguela Upwelling System located off the south-west African coasts sustains a very diversified marine ecosystem. This region undergoes the occasional manifestation of extreme interannual warm events known as Benguela Niño events that can devastate the ecosystem, deplete the fish stock...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Index of Middle English Prose: Digital Cotton Catalogue Project

The Index of Middle English Prose (IMEP) is the most important reference tool for Middle English non-verse texts. It seeks, for the first time, to locate and identify all surviving English prose texts composed between c. 1200 and 1500. In this project I will aim at developing and testing an innov...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Becoming Indigenous language speakers and writers in higher education

Across the world, Across the world, Indigenous teacher education programs constitute important sites for the creation of Indigenous language speakers, writers and future language teachers. Such speakers are key agents for the reclamation and revitalization of threatened Indigenous languages. Peru...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Division of Ethics from Political Philosophy: Kant and Baumgarten on Right, Virtue, and Justice

Ethics and political philosophy are integral to human individual activities and social interactions, and yet modern philosophy since Immanuel Kant has reinforced the separation of these two domains. DEKANT aims to resolve the confusion in the intellectual foundation of ethics and show how it can ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Digital Folklore as Critical Heritage Production and Participation in Contemporary Norway

Digital folklore – digitally (re)produced and mediated vernacular cultural expression – is a form of active, ongoing and self-including heritage production that gives us insights into what is culturally, socially and politically significant to a diverse public. Despite the importance critical her...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The neoMONSTERS Within: The Others in India’s Science Fiction

The Science Fiction (SF) of a spatio-temporal location is a window into the soul of a people. It manifests the “cultural unease” that specific identities evoke in the national imagination. SF not only demonstrates how contesting ideologies slug it out within the ring of the popular but also inter...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Bringing Cognitive Linguistics and Language Teaching Closer Together

Linguistic research and foreign language teaching have been drifting apart from each other. At a time of declining social cohesion in polyglot Europe, scientifically sound and effective foreign language teaching is vital for mutual understanding, in particular, teaching of German, which will like...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku