0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Verdens befolkning forventes å vokse til 10 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene. Det betyr at vi må brødfø 2 milliarder flere mennesker enn vi gjør i dag. Dette vil legge en enorm belastning på matproduksjonssystemene våre. Et stort problem for jordbruk og fiskeri er tap forårsaket ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Lice-off - Developing Post-Treatment Decomposable Drugs for Salmon Lice

Lice-off er det første prosjektet som ser på utvikling og testing av en ny klasse kjemikalier med betydelig redusert miljøpåvirkning. Ved å introdusere en funksjonell gruppe, vil de aktive kjemikaliene nedbryte raskere, og reduserer dermed deres innvirkning på miljøet betydelig. En første kommers...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Grasision: Actionable Intelligence Tool for Sustainable Grassland Production

Grasision: Bærekraftig engproduksjon med verktøy for handlingsbar intelligens Hovedmål Forbedre nøyaktighet og presisjon for algoritmene for bildeklassifisering og –segmentering med nye treningsdata kalibrert mot reelle data fra forskjellige grasarealer. Samtidig sikres relevante IPR og industri...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinsons disease

Parkinsons sykdom rammer over 1,2 millioner mennesker i Europa og er den nevrologiske lidelsen som i fremtiden forventes å øke mest i utbredelse. Opp mot 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom utvikler demens, som i stor grad påvirker pasientens livskvalitet, pårørendebelastning og helsekostnade...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Nordic PerMed: NorDCap Nordic implementation of personalized prostate cancer diagnostics

To av arbeidspakkene i dette nordiske samarbeidet ble ledet fra Stavanger. Oppbygging av et arkiv for MR prostatabilder med tilhørende patologisvar er påbegynt, men på grunn av pandemien er det foreløpig kun basert på data fra Stavanger universitetssjukehus. Det er nå registrert 2542 undersøkels...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Carbon Capture by Hydrogen-Oxidizing Bacteria for Protein Creation for Use in Aqua Feeds

Dette prosjektet vil tilbringe markedet nye proteinkilder til bruk i fiske- og rekefôr og vil være en revolusjonerende løsning som addresserer både økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer linket til en global økende befolknigsvekst og matmangel i fremtiden. Prosjektet fokuserer på en ind...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Bioprocessing & Fermentation Centre-NBioC

Mange produkter innen medisin, kosmetikk og plastikk kommer i dag fra ikke-fornybare kilder. Det grønne skiftet er en global utfordring som krever enorm teknologisk utvikling, men som samtidig åpner spennende muligheter for rask utvikling mot en biobasert økonomi. Sentralt for det grønne skifte...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

In-situ molecular-based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture

Dette innovative prosjektet vil levere en teknologi som muliggjør bedre kontroll over sykdoms- og miljøutfordringer som følge av intensivert akvakultur. Den norske havbruksnæringen har en betydelig sosioøkonomisk verdi. Intensivering av fiskeproduksjon fra akvakultur vil imidlertid kreve forbedr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Wastewater treatment plants as critical reservoirs for resistance genes

Antibiotikaresistente bakterier er en aktuell trussel mot den generelle folkehelse, og tunge tverrfaglige forskningsmiljøer jobber internasjonalt og i Norge med utvikling av forståelse for og motvirkning av spredning av gener som koder for resistens. Avløpsrenseanlegg er viktige knutepunkt for sp...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel feed ingredients from sustainable sources

Den europeiske oppdrettsindustrien fremholdes som en leverandør av næringsrik mat til en økende befolkning. For å sikre en bærekraftig videreutvikling i produksjonen, er det behov for økt fokus rettet mot utviklingen av effektive tilnærminger for å forebygge og kontrollere sykdommer i oppdrettsar...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Reduksjon av fosfor i gjødsel fra enmaga dyr gjennom tilpasning av fôret

Utslipp av fosfor fra husdyrgjødsel kan føre til høyt innhold av fosfor i vassdrag og forårsake uønsket vekst av alger. For å motvirke dette, er det reguleringer på hvor mange husdyr man kan ha per dekar tilgjengelig spredeareal for gjødsel. Innstramming i disse reguleringene kan føre til en begr...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Signalling via reversible phosphorylation in organelles

Peroksisomer, organeller (cirka 0,1 til 1,0 µm i diameter), som finnes i dyr- og planteceller, er involvert i fettsyre beta-oksidasjon, biosyntese av membranfosfolipider, metabolisme av reaktive oksygenforbindelser, fotorespirasjon, og stress resistens. I planter, gjær og sopp har peroksisomer en...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Microalgae 2021: Molecular design of improved production microalgae to accelerate the establishment of an algae-based bio-economy in Norway

Mikroalger er "små planter" av uttalt global økologisk betydning og har enestående evner til å produsere interessante biomolekyler. Dermed har de et enormt potensial i å produsere biomolekyler for ulike kommersielle og industrielle applikasjoner på en karbonnøytral måte. De biomolekyler av intere...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Rogaland