0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Molecular roles of salmon louse and piscine aquaglyceroporins (Channel19)

As part of an ongoing project funded by the Research Council of Norway (254872/E40: ImmunoPorin) focusing on the immunosuppression of aquaglyceroporins (Glps) in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis), we have discovered that two of the salmon louse Glps that transport, water, glycerol and ur...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Immunosuppression of Aquaglyceroporins in Salmon Lice

Parasittisk lakselus utgjør en stor trussel mot helsen til ville og oppdrettslaksefisk, men deres økte motstand mot flere legemidler betyr at det må utvikles alternative behandlinger for å redusere infeksjoner. Den mest effektive, bærekraftige, trygge og miljøvennlige metoden for forebygging av s...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The molecular physiology of aquaporin-related cataract in farmed Atlantic salmon

Den eksperimentelle delen av transcromic studiet av linser fra diploid og triploid laks med varierende grad av katarakt var fullført. Total RNA ble ekstrahert og delt opp i 18 grupper som består av 9 pools av diploider og 9 pools av triploids med alvorlig, mild eller ingen katarakt. Forberedelsen...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Environmental and developmental physiology in the Arctic: The green sea urchin as a representative of planktonic developing marine larvae.

The ease of availability and the ecological and economic importance of S. droebachiensis make this species an excellent candidate for integrative studies of developmental physiology of marine organisms in Arctic ecosystems. We propose to conduct studies f undamental to establishing the green sea ...

Awarded: NOK 64,000

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The adaptive evolution of arthropod and vertebrate aquaporins: Deciphering the differential basis of water homeostasis

Innledende studier fokusert på å identifisere de genomiske repertoar av akvaporiner i et bredt spekter av prokaryote og eukaryote organismer for å legge grunnlaget for å forstå den evolusjonære historien til superfamilen, og for å identifisere alle akvaporin gener i lakselusa og sin vert, den atl...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Metabolic scaling in teleosts

Metabolic scaling is a widely recognised problem in biology. The underlying causes for the disproportionate relationship between the metabolic rate of an organism and its body size have long puzzled scientists, and continue to be controversial. In recent years this fascinating subject has been tr...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland