0 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGCLC Phase III

Chemical Looping Combustion (CLC) is a novel and promising CO2 capture technology that has a large potential with respect to efficiency and CO2 capture cost. It belongs to the oxy-combustion capture route and the oxygen needed is produced by oxidizing small particles of a metal oxide in an air re...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production

Gasseparasjon med robuste og effektive keramiske membraner med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne kan potensielt redusere kostnadene og øke effektiviteten til CCS i kraftproduksjon og industrielle prosesser. Det er allikevel en rekke utfordringer knyttet til kostnad, levetid og ytelse som...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cross-scale modeling of CO2/hydrocarbon conversion in hydrofractured shale

Teamet vårt har utført analyse av strukturelle og elektroniske egenskaper av skifermaterialer (SiO2-baserte materialer). I prosjektet, ble den dielektriske funksjonen for hvert av systemene beregnet for videre analyse av van der Waals (vdw) og Casimir-Polder (CP) interaksjoner. Med bruk av Born-O...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A novel Chemical Switching Reforming (CSR) reactor for pure hydrogen production with integrated CO2 capture

Chemical Switching Reforming (CSR) konseptet muliggjør ren hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst fra en enkel reaktor. Metan slippes inn i reaktoren, hvor det reformeres til karbonmonoksid og hydrogen over en Ni-basert katalysator. Hydrogen blir deretter ekstrahert via perm-selektive membra...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

EERA Joint Programme on CCS. Leadership

Within the time frame and the monetary constraints of this project, SINTEF will execute the techno-strategic leadership of the EERA CCS Joint Programme in a capable manner. Emphasis will be placed on CCS technology, especially techniques and innovation ai med to improve the overall efficacy and l...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Insitutional collaboration on CO2 research actions between Norway and China (RANC)

Prosjektets formål er å legge grunnlag for et mer langsiktig samarbeid mellom SINTEF Energi (Norge), og to kinesiske universiteter, Tsinghua universitetet i Beijing og Zhejiang universitetet i Hangzhou. Oppgavene er knyttet til CO2-fangst og CO2-transport, spesielt innrettet mot to teknologiske o...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing of CO2 with solid, enzyme inspired non volatile sorbents.

I dette prosjektet forsøker vi å lage materialer som kopierer naturens måte å fange inn CO2 på. Fotosyntese er en av naturens største og viktigste prosesser. Det første trinnet i denne prosessen er en svært selektiv innfangning av CO2 fra atmosfæren. Denne CO2 fangsten gjøres av enzymet RuBisCO....

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CCS teknologi innenfor ZEP

Bellona har i tyve år jobbet aktivt med å akselerere implementering av CCS i Norge og i ni år i EU. Vi har gjennom dette opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor områdene teknologi, kommersielle forhold og politikk, både i form av kunnskap og i form a v samarbeid med - og relasjoner til - kom...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Utilizing waste from coal fired power production to produce solid fly ash based sorbents for CO2 and mercury

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

CROSS-DISCIPLINARY RESEARCH ADVANCING FLUID AND THERMAL SCIENCES

-

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Cross-Atlantic Combustion Modelling, Programming and Simulation

-

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel membrane contactor using ionic liquids for pre-combustion CO2 capture

The project entitled MCIL-CO2 - Novel membrane contactor using ionic liquids (ILs) for pre-combustion CO2 capture, aims to develop an environmentally friendly and energy efficient new solution for CO2 capture from pre-combustion power plant emission. In a pre-combustion process, CO2/H2 separation...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Rogaland

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

BIGCCS. Forskningsinfrastruktur 2011

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Preparatory Phase 1 - National Co-funding

ECCSEL was proposed by NTNU and SINTEF on behalf of the Norwegian Government, and put on the official ESFRI Roadmap in 2008. The ECCSEL consortium teams up selected Centres of Excellence on CCS across Europe. The mission is to develop (i.e. build and o perate) a European distributed, goal-orie...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Application for support to strategic work related to the establishment of an EERA Joint Program on Carbon Capture and Storage (CCS)

The key objective of the European Energy Research Alliance (EERA) is to accelerate the development of new energy technologies by conceiving and implementing Joint Research Programs in support of the SET-plan. EERA has officially launched a Joint Program o n Carbon Capture and Storage (CCS-JP) at ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovation in high-temperature CO2-capture Development of novel solid sorbents

-

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Støtte til strategisk arbeid inn mot EU og IEA

Within the available time frame and the monetary constraints of this project the objective will be met by active participation in strategic actions and working groups relating to CO2 management (CCS) as summarised in three specific directions: 1.The EU Te chnology Platform (ZEP and related platfo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Dual phase membranes for CO2 separation in power generation

To-fase-membraner bestående av smeltede karbonater i en matrise av faste porøse oksider er fremstilt og undersøkt ved elektrokjemiske metoder og fluksstudier. Den totale ledningsevnen av smeltefasen i en inert keramisk matrise ble målt og de partielle ledningsevnebidragene bestemt fra elektromoto...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Zero Emission Gas Power Technology Qualification for Industrial Scale ZEG Plants

This project focuses on technology development high efficiency co-production of electricity and hydrogen by the Zero Emission Gas (ZEG) process. Previous projects have identified the ZEG as an especially promising method for producing hydrogen and electri city from natural gas with CO2 capture (C...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Joint Research Centre (JRC) in Sustainable Energy' between Shanghai Jiao Tong University (SJTU) and NTNU

The JRC Agreement is a result of a long term development which started in 2004. The close cooperation we have enjoyed with Innovation Norway and the Research Council of Norway (supported by BILAT projects) culminated with this JRC Agreement signed during NTNUs Rector Delegation to China on May 2...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Joint Research Centre (JRC) on Renewable and New Energy' between Tsinghua University (THU) and NTNU

The JRC Agreement is a result of a long term development which started in 2004. The close cooperation we have enjoyed with Innovation Norway and the Research Council of Norway (supported by BILAT projects) culminated with this Draft JRC Agreement settled during NTNUs Rector Delegation to China 2...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Sino-Norwegian network of excellence on applied research on CO2 capture techiques and concepts

Two thematic workshops shall be organised; One in Hangzhou, China, in the outset, and one in Trondheim, Norway. The aim is to facilitate communication and breaking ideas. The latter workshop will be planned adjacent to an international conference on CCS - notably the TCCS-6 in Trondheim (by mid ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Demonstrate scale-up production of hydrogen separation membranes

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

BIGCCS. Forskningsinfrastruktur.

De omsøkte midler skal gå til aktiviteter under FME BIGCCS - International CCS Research Centre. Utstyr og infrastruktur er rettet inn mot CO2 fangst og -lagring. Utstyret er i det store og hele tiltenkt grunnleggende aktiviteter som støtter opp under mål om kunnskapsutvikling i BIGCCS. Beskrivel...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage