0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Molecular spin frustration

Elektroner har en iboende egenskap kalt spinn. En standardantakelse i kvantekjemisk modellering er at det finnes en felles spinnakse for alle elektroner og at deres respektive spinn, enten er parallelle eller antiparallelle til denne. På et mer abstrakt nivå betyr dette at et system har en bestem...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo