0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kålrot med stabil indre kvalitet

Kålrot er en sentral grønnsak i den norske matkulturen, både til hverdags og fest. Dyrking av den er velegnet for våre relativt kjølige vekstforhold, men dette er blitt mer utfordrende i et varmere klima i Norge. I de siste årene har det vært oftere varme- og tørkeperioder om sommeren, med et øke...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

CIOL – sustainable impregnation for the future

CIOL® er et nytt, rimelig, giftfritt tremodifikasjonssystem, nødvendig for å erstatte tradisjonelle og ikke-bærekraftige alternativer med stort potensiale for CIOL AS og industrielle partnere. Det er viktig å finne bærekraftige, miljøvennlige alternativer til tungmetaller og biocider. Ettersom kr...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart Agriculture Data Fusion for Decision Support

Bondens samfunnsoppdrag har økt i viktighet, ettersom de skal produsere mer mat til flere mennesker på mindre areal og på en mer bærekraftig måte - parallelt med at samfunnets har et økt fokus på verdens matsikkerhet, selvforsyningsgrad og forbedret bærekraft i matproduksjonen. For at bonden sk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Agder

CL5-Climate, Energy and Mobility

NEXt generation of sUstainable perovskite-Silicon tandem cells

NEXt generation of sUstainable perovskite-Silicon tandem cells

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

From niche to mainstream - alternative proteins for everybody and everywhere

From niche to mainstream - alternative proteins for everybody and everywhere

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Møre og Romsdal og 3 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

SmartAqua4FuturE - SAFE

SmartAqua4FuturE - SAFE

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Pathways for a decision support tool for sustainable regional planning

Byplanlegging har en lang historie med å definere, måle, og forsøke å optimalisere urban tetthet og form. Historiske og vedvarende trender, blant annet økende urbanisering, byutvidelser, flere bygninger, flere kvadratmeter per innbygger, og behov for ny infrastruktur og nye tjenester, gir nye utf...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

CIRCular valorisation of industrial ALGAE waste streams into high-value products to foster future sustainable blue biorefineries in Europe

CIRCular valorisation of industrial ALGAE waste streams into high-value products to foster future sustainable blue biorefineries in Europe

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Møre og Romsdal og 2 andre

INFRA-Research infrastructures

Concerted European action on Sustainable Applications of REFractories

Concerted European action on Sustainable Applications of REFractories

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Agder

-Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre (JRC)

DIgital health in Circular Economy

DIgital health in Circular Economy

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Socio-economic Empowerment of coastal communities as users of the sea to ensure sustainable coastal development

Socio-economic Empowerment of coastal communities as users of the sea to ensure sustainable coastal development

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Nordland - Nordlánnda og 3 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Changing practices and Habits through Open, Responsible, and social Innovation towards Zer? f?od waste

Changing practices and Habits through Open, Responsible, and social Innovation towards Zer? f?od waste

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo og 2 andre

ENERGIX-Stort program energi

Adaptive control for robotic prefabrication

The European Commission (EU) proposes to increase Europe’s offshore wind capacity from its current level of 25 GW to between 230 and 450 GW by 2050 (approx. 21 250 new turbines of 20 MW capacity and 750 turbines annually) as one of the strategies to meet the EU’s goal of climate neutrality by 205...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable increases in market share of Norwegian grown onions by utilizing side streams and improved shelf life of peeled onions.

Målet med prosjektet er å øke markedsandelen til norsk løk ved bruk av sidestrømmer for utvikling av nye produkter og ved å øke kvaliteten og holdbarheten til skrellet løk. Sidestrømmene inkludere løk av uønsket størrelse, og tørre skjell fra skrellet løk. Ved utvikling av nye produkter som løkol...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ZEAL - Development of novel technology with ZEro carbon emissions for primary ALuminium production

Hovedmålet med ZEAL er å skape kunnskap som trengs for å lykkes med å utvikle og optimalisere en alternativ prosess for å produsere primæraluminium. Denne prosessen, kalt HalZero, skal eliminere CO2-utslipp fra aluminiumsproduksjon. Den tradisjonelle Hall-Héroult (HH) prosessen gir CO2-utslipp (1...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

REQUEST- REnewal, QUality and yield ESTimation in grasslands

En flaskehals for økt avling og kvalitet av norsk fôr er avlingsregistrering. REQUEST vil bidra til å fjerne denne flaskehalsen ved å gi bonden en brukervennlig, men likevel avansert løsning for avlingsregistrering som samtidig legger til rette for økt utnyttelse av norske fôrressurser i meieripr...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E1957- Seaweed-based flexible and home-compostable food packaging

SeaweedPack utvikler bærekraftige fleksible filmer for matinnpakning. Målet for dette prosjektet er å optimalisere produksnonsprosessen med fokus på filmer med ulike barriere- og mekaniske- egenskaper og skalere denne for ulike industribransjers behov.

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ready-to-Use formulation of Sonazoid for contrast enhanced ultrasound imaging and therapy

Sonazoid er et verdensledende kontrastmiddel for medisinsk ultralyd (US) billeddiagnostikk som inneholder mikrobobler, og for tiden produseres som et frysetørket produkt, noe som betyr at sluttbrukeren (sykehus-sykepleier eller -apotek) må rekonstituere produktet med vann før bruk. Frysetørkingsp...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MinTre - Minimering av treavfall på byggeplass gjennom tidligfaseplanlegging

Byggebransjen omtales ofte som 40%-bransjen. Bakgrunnen for dette er at byggenæringen på verdensbasis skaper rundt 36% av det totale avfallet og bruker rundt 40 % av ressursene vi har tilgjengelig. I Norge står treavfall for 13 % av alt avfall som kommer fra byggenæringen hvorpå 94 % går til for...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Karbonatisering av aske på Haraldrud Energigjenvinningsanlegg for anvendelse som bindemiddel i betong

Karb-HEA ønsker å foredle asken på Haraldrudanlegget til et bindemiddel som kan erstatte sement i betongprodukter. Produktene skal ha et dokumentert redusert CO2-fotavtrykk samtidig som miljøpåvirkningen på jord og grunnvann ikke økes i bruks- og gjenbruksfasen. Behandlingen skal utføres i pilots...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utilizing spectroscopy and CASA to predict in vivo fertilization in cattle and pigs

De aller fleste befruktningene i svine- og mjølkeproduksjonen i Norge, skjer ved kunstig befruktning (inseminering). Moderne avlsarbeid baserer seg på å at avlsoksene og -rånene tas i bruk ved ung alder. Nye prosesseringsmetoder, som kjønnsseparering av sæden og embryoproduksjon, er blitt utbredt...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr

Etterspørselen etter fisk øker, og dermed også fôr til fisk. Samtidig blir 1/3 av all mat som blir produsert aldri spist. Prosjektet Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr forsøker å koble disse utfordringene i en sirkulær løsning, der tidligere næringstoffer oppsirkuleres til en pro...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Towards more sustainable feed: Scaling of cutting-edge CO2-to- microbial protein production [SCoFeed]

Gjennom soya basert fôr er produksjon av laks i Norge knyttet til betydelige CO2 utslipp gjennom soyadrevet avskoging i Brasils Amazonas-regnskog. Regnskog og spesielt Amazonas er er jordas lunge og lagrer enorme mengder karbon. Mye av Amazonas nærmer seg vendepunktet fra å være regnskog til å bl...

Awarded: NOK 22.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Rogaland

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry

CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Viken og 2 andre

CL5-Climate, Energy and Mobility

Demonstration of a digitized energy system integration across sectors enhancing flexibility and resilience towards efficient, sustainable, cost-optimised, affordable, secure and stable energy supply

Demonstration of a digitized energy system integration across sectors enhancing flexibility and resilience towards efficient, sustainable, cost-optimised, affordable, secure and stable energy supply

Awarded: NOK 31.6 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

New European Bauhaus STAvangeR

New European Bauhaus STAvangeR

Awarded: NOK 44.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Rogaland og 3 andre

CL5-Climate, Energy and Mobility

STRUCTURAL RELIABLE OFFSHORE FLOATING PV SOLUTION INTEGRATING CIRCULAR CONCRETE FLOATING BREAKWATER

STRUCTURAL RELIABLE OFFSHORE FLOATING PV SOLUTION INTEGRATING CIRCULAR CONCRETE FLOATING BREAKWATER

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo og 2 andre

CL5-Climate, Energy and Mobility

A circular by design environmentally friendly geothermal energy solution based on a horizontal closed loop - HOCLOOP

A circular by design environmentally friendly geothermal energy solution based on a horizontal closed loop - HOCLOOP

Awarded: NOK 31.5 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Rogaland og 4 andre

CL5-Climate, Energy and Mobility

Multicriteria analysis of the technical, environmental and social factors triggering the PIMBY principle for Wind technologies

Multicriteria analysis of the technical, environmental and social factors triggering the PIMBY principle for Wind technologies

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

CL5-Climate, Energy and Mobility

Advanced HYBRID solar plant with PCM storage solutions in sCO2 cycles.

Advanced HYBRID solar plant with PCM storage solutions in sCO2 cycles.

Awarded: NOK 38,473

Project Period: 2022-2026

Location: Viken