0 projects

FINANSMARK-Finansmarkedet

Følg pengene - på tvers av landegrensene

...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Mikrofinanskolen.no

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

European Group of Risk and Insurance Economist's annual meeting 2009 - konferansestøtte

...

Awarded: NOK 91,000

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansstafetten "En dag i skolen"

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Studenter på Børs - Skandinavisk samarbeid og profilering

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finanskrisen som avslørte norsk journalistikk?

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Corporate Governance i norsk rett - mellom offentlig lovregulering og selvregulering"

Stadig mer makt og verdiskapning utøves gjennom virksomheter som i økende grad opererer i et globalt marked. Samfunnet har et økende behov for å kunne ansvarliggjøre virksomheter for den risikoen samfunnet påføres som følge av virksomhetenes aktivitet. En rekke av de etiske prisnippene som State...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Revisjon og utgivelse av NUES Anbefalingen

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Receiving of stolen property and money laundering: A comparative study.

Crime in the form of receiving of stolen property and money laundering is an extensive social problem both nationally and internationally. This has resulted in several international organisations, including the United Nations, European Union, Council of E urope and OECD, implementing initiatives ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til besøkande professor Professor I. V. Evstigneev

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

EFA 2009

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Studenter på Børs

...

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Ethics and political economy of government-owned financial funds

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bekjempelse av identitetstyveri og svindel

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Innlandet

FINANSMARK-Finansmarkedet

Likelihoodbasert inferens i stokastisk volatilitetsmodeller

Det har lenge vært kjent at volatiliteten i finansielle markeder ikke er konstant over tid. For å kunne oppnå økt innsikt i dynamikken i slike markeder er derfor modeller som tillater variabel volatilitet en viktig brikke. En klasse med slike modeller er stokastisk volatilitetsmodeller. Tilpassi...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til workshop for yngre forskere i makroøkonomi og finans

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Corporate Debt: Pricing and Default with Embedded Options

One important purpose of this application is to finance research for the two main participants, professor Svein-Arne Persson (project leader) and researcher Aksel Mjøs. The grant is assumed to finance 3 months annually for the period October 2008- October 2011, as well as travel and other relate...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Foretaksfinansiering og handlemønstre i verdipapirmarkedet.

Prosjektet er todelt og begge delene er fullstendig beskrevet i vedlegg. A) Kapitaltilgang og kapitalbruk for norske selskaper. Dette prosjektet vil benytte de særlig gode norske databasene vi har på regnskap, bankrelasjoner og konkurser til å både studer e foretaks kapitalstruktur og forklaringe...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kortsiktig og Spekulativ Kapital

Vi foreslår i denne prosjektskissen å studere en rekke spørsmål som sammen kan gi oss bedre forståelse for hvordan uro i et marked påvirker likviditet, prising og volatilitet i et annet market. Vi er spesielt interessert i å studere hvordan utlendingers investeringsatferd påvirker aksjemarkedet,...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Autorisasjon av finansielle rådgivere

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Securitization and the Stability of the Market for Liquidity - Market Stress and the Flow of Funds

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Stability of Financial Markets: An Evolutionary Approach

This project is concerned with the stability and dynamics of financial markets. How to reduce or eliminate the latent risk of a period of market instability (such as a crash) is a topic of an ongoing debate among politicians, regulators and practitioners, as witnessed, for instance, by the curre...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Norsk anbefaling for eierstyring og selskap

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Samfunnsansvar på norsk. Teori og erfaringer

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kvalitetssikring av Finansportalen

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansmarkedet i bilder

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The Liquidity of the Oslo Stock Exchange

In this project we propose to analyze the liquidity of the Oslo Stock Exchange from 1980 to today. Using a variety of liquidity measures that can be calculated from relatively low frequency data, such as daily, we will show how liquidity has evolved at th e OSE in the period. Preliminary research...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fra innsikt til handling

...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Extremes and Diversification

Why is understanding extreme events important for individuals? A major reason is that it allows us to protect our property and jobs. The objective of our research is to provide an analysis of the effects of extreme events on household finance and investor diversification. We plan to approach th...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Volatility in exchange rate data: statistical analyses and economic interpretations

This project takes as its starting point new theory for stochastic volatility models for financial data based on non-Gaussian (Ornstein-Uhlenbeck) diffusion processes. The project aims to contribute to the ongoing research activity in two ways: (i) to dev elop new methods and software for inferen...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo