0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Jordobservasjon med ubemannede luftfarkoster

Prosjektet Terradrone har vært gjennomført med om å utvikle forskningsbaserte teknologier for avansert jordobservasjon. Dette er gjort ved å utvikle nye nyttelaster for droner, samtidig med utvikling av analyseteknologi for å nyttegjøre de stadig større datamengdene fra disse sensorene. Datainns...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High-temp Quartz - Characterizing quartz properties predicting high temperature performance in production of ferrosilicon and silicon alloys

Kvarts (SiO2) er kilden for silisium i produksjonen av silisiumlegeringer. Silisiumlegeringer produseres i elektriske ovner ved svært høye temperaturer, mer enn 2000 C. High-temp Quartz prosjektet vil i perioden 2016-2020 undersøke oppførselen til kvarts, ved slike høye temperaturer. High-temp...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XPress - Mitigating bottlenecks in recombinant enzyme production

Vectron Biosolutions, ArcticZymes og SINTEF Industri har samarbeidet i prosjektet XPress for å utvikle bedre produksjonsteknologi til bruk i industriell bioteknologisk produksjon av proteiner og enzymer ved bruk av mikroorganismer. Effektive mikrobielle produksjonsverter og nedstrøm prosesser e...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Reduksjon av fosfor i gjødsel fra enmaga dyr gjennom tilpasning av fôret

Utslipp av fosfor fra husdyrgjødsel kan føre til høyt innhold av fosfor i vassdrag og forårsake uønsket vekst av alger. For å motvirke dette, er det reguleringer på hvor mange husdyr man kan ha per dekar tilgjengelig spredeareal for gjødsel. Innstramming i disse reguleringene kan føre til en begr...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MRI-guided, intrathecal delivery of hydrogel-embedded glial progenitors for treatment of amyotrophic lateral sclerosis

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en agresssiv nevrodegenerativ lidelse uten helbredelse. Pasienter som lider av ALS vil vanligvis dø innen 2-5 år etter diagnosen. Nylige fremskritt innen stamceller og nanoteknologi har gitt håp om gjennombrudd for behandling. Det har nylig blitt rapportert ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

3D object scanner (VisualiXe) for 3D printing

SharpXview i samarbeid med Enxense AS, skal i forprosjektet frembringe et organisatorisk, teknisk og kommersielt fundament for realisering av et FoU prosjekt som kan oppnå støtte fra bl.a. BIA programmet i Forskningsrådet. Forprosjektet skal gi forbedringer i beskrivelse av verdiskapingspotensial...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

The role of bioenergy in the future energy system

Ved inngangen til 2020-tallet har både skog- og energisektorene lagt bak seg ett tiår med relativt store endringer drevet fram av klimapolitikk, globalisering og digitalisering. I de neste tiårene vil trolig fortsatt fokus på klimaendringer og bærekraft prege utviklingen i begge sektorene. Én s...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ACSUSAIR forprosjekt

Equator Aircraft har utviklet et hybrid/elektrisk fly siden 2009 som nå er på prototyp-stadiet. Testflyging er planlagt medio 2016. Flyet er et amfibiefly, dvs at det kan lande og ta av fra både vann og land, og retter seg mot den stadig voksende lette enden av småflymarkedet. ACSUSAIR-prosjektet...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Presentasjon og formidling av forskningsprosjekter med vekt på hydrodynamiske utfordringer

Sammen med sentrale industrideltakere vil MARINTEK sette sammen en arbeidsgruppe som utarbeider program for arbeidsmøtet. Det legges opp til et lunsj-til-lunsj møte ved Marinteknisk senter i Trondheim i begynnelsen av juni. I tillegg til presentasjon av prosjektresultater (som primært vil bli git...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Styrking av BIA søknad:Automatisert forbehandling av TB prøver

Fokuset i forprosjektet er å styrke og bedre kvaliteten på tidligere innsendt BIA søknad: Automatisert forbehandling av TB prøver. Forprosjektet vil starte med en analyse av prosjektets styrker og svakheter, muligheter og trusler (SWOT).Dette vil danne grunnlaget for det videre arbeidet. Optimal...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Radium-224 for medical use Radiation safety assessment of a radium based medical product

Ioniserende stråling brukes til medisinske formål både for diagnostikk og behandling. Radioaktive isotoper er den tumorcelledrepende komponent av radiofarmaka og som brukes til intern kreftbehandling. Oncoinvent AS har utviklet et nyt radiofarmasøytisk preparat for behandling av metastaser i hulr...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

«SIM CITY» for en mer bærekraftig byturisme! Prosjektet Smart City Hospitality (SCITHOS) er blant de første europeiske prosjektene i stor skala som har fokusert på hvordan håndtere de negative virkningene av pressproblemer knyttet til ?overturisme? i byer. Prosjektet fant ut at mange ?overturism...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Det beste fra to verdener;Optimal blanding av Nordatlantisk Pelagisk olje og Norsk Dodreolje for nasjonalt og internasjonalt helsekostmarke

På verdensbasis er det i dag mangel på omega-3 fettsyrer og det foregår et intenst arbeid for å finne nye gode kilder. Det er derfor viktig å utnytte nye og eksisterende kilder på en optimal måte. Frø fra oljedodre (Camelina Sativa) kan være en ny omega-3 kilde som kan brukes som et supplement ti...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Østfold

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk

Salt- og klippfisk er et av de største eksportproduktene i sjømatnæringen. Før konsum må produktene utvannes i flere dager. Slike ferdig utvannede produkter blir stadig mer vanlig i flere og flere varianter i hovedmarkedene for salt- og klippfisk. Norske produsenter har mistet markedsandeler i fl...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norway in Manufuture SRA 2030

I den siste del av prosjektperioden har hovedfokus vært å bidra i fredigstillingen av Manufutures nye strategidokument "Strategic Research Agenda (SRA) 2030".

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Z-Fuels - A novel bacterial system with integrated micro-bubble distillation for the production of acetaldehyde

Butanol er et attraktivt biodrivstoff og som også tillater bruk av eksisterende infrastruktur og kjøretøy. Produksjon av butanol er begrenset av energikrav i syntesen fra etanol og med lave utbytter. Eksisterende biologiske prosesser for produksjon av butanol har lav effektivitet. Acetaldehyd er ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Integrated Novel Natural Product Discovery & Production Platform for Accelerated Biopharm Innovation from Microbial Biodiversity

Som del av Senteret for Digitalt Liv Norge (DLN) utviklet forskningsprosjektet INBioPharm en ny teknologiplattform som gjør det mulig å oppdage mer effektivt nye bioaktive molekyler fra mikrober i naturen med potensialet til å bli medisinske produkter. Teknologiutviklingen bygget på om lag 1200 m...

Awarded: NOK 27.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advanced Materials for Magnesium-Ion Rechargeable Batteries (ADMIRE)

Miljømessige hensyn og ønsket om å sikre fremtidig energibehov øker interessen for fornybare energiressurser som sol, vind, etc. Batterier, som har mulighet til å lagre og transportere energi laget fra fornybare kilder, blir sett på som en viktig del av dette økosystemet. Batterier består hovedsa...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Live Innovation Performance -ERTEC

Norske industribedrifter opererer i all hovedsak i krevende markeder der kravene til kundetilpasning, fleksibilitet og produktivitet, til enhver tid må kombineres med innovasjons- og forbedringsarbeid. Dette er spesielt utfordrende for små- og mellomstore bedrifter, som gjerne har begrensede ress...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EyeGuide: Wireless medical ultrasound guidance platform for needle insertion

Prosjekt teamet har jobbet med struktur og system oppsettet for bilde veiledning (programvaremodulene) parallelt med at utvikling av software og hardware har pågått. En del tester på referanse bilder er utført. Når de faktiske probene er klare for implementering kan ennå flere bilder lages og la...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smarte løsninger for aluminium i høyglans produkter

Høyglans produkter i aluminium krever fokus på flere trinn i prosess-kjeden samtidig, og på innbyrdes avhengighet mellom prosesstrinnene. Høye kvalitetskrav fra kundene gjør produksjonen utfordrende og kostnadskrevende. I SmartAl prosjektet har vi utviklet nye metoder og kunnskap i forskjellige p...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Opprinnelsestesting av fiskemel

Prosjektet var basert på en eksisterende tjeneste fra ORIVO AS til produsenter av omega-3 fiskeoljer hvor opprinnelsen til oljen kan spores gjennom en laboratorietest. Tjenesten selges som en sertifisering for ærlige produsenter og merkevareeiere som ønsker å dokumentere ektheten av deres produkt...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Documentation of physical effects and qualities of marine protein hydrolysates in sport and sarcopenia

Prosjektets målsetting er å undersøke og dokumentere eventuelle helse-effekter ved anvendelse av lave doser marint protein hydrolysat (MPH) produsert fra torsk, enten tatt inn alene eller som supplement i ulike matvare applikasjoner, og spesifikt rettet mot muskelvekst og muskelvedlikehold, eller...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermophilic cell factories for efficient conversion of brown algae biomass to high-value chemicals

Prosjektet ThermoFactories har representert et godt Europeisk samarbeid som har akselerert forskning og utvikling knytta til utvikling av genetisk modifiserte mikroorganismer til cellefabrikker for omsetning av marine råmaterialer til bærekraftig produksjon av industrielle og medisinske kjemikali...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10170 Forsknings- og utviklingsprosjekt for modulariserte og standardiserte lavtrykk vannkraftverk

Forsknings- og utviklingsprosjektets hovedmål har vært å utvikle et nytt patentert konsept for modulariserte og standardiserte elvekraftverk som vil føre til økt bruk av fornybare energikilder globalt. Prosjektpartnere har vært MiniHydro Norge AS, Controlteam AS og WWS Wasserkraft GmbH. Pr...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Enhanced Biorefining Methods for the Production of Marine Biotoxins and Microalgae Fish Feed

Den globale etterspørselen etter trygg sjømat øker i takt med en voksende befolkning og en økt bevissthet om at fisk og skalldyr er en sunn matkilde. Anerkjennelsen av at klimaet er i endring medfører et økt press på landbasert landbruk og øker behovet for bærekraftig, næringsrik sjømat. Kvalitet...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10253 Diagnostic product for patient testing

CD-CARD Forventet levetid for HIV og AIDS-pasienter har økt de siste årene. For å møte den økende pasientbelastning er nye diagnostiske verktøy nødvendig; som er raske, rimelige og enkle å bruke. CD-CARD er en ny oppfinnelse som måler to viktige parametre for overvåking av HIV- og AIDS-pasien...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Scalability in Scrum

ScrumScale har utviklet en metode for å analysere skalerbarhet med en smidig utviklingsprosess. Prosjektets hovedmål har vært å redusere kostnadene for å håndtere skalerbarhet, og det har vi klart. Vi er nå ferdig med den tredje og siste pilotperioden. Metoden er publisert i IEEE Software og den ...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligent maskinering av dype komplekse hull

Intellma prosjektet har utviklet en ny produktserie for optimalisering, overvåkning og kontroll av avanserte maskineringsprosesser. I fly- og olje & gass industrien er de maskinerte komponentene ofte laget av svært dyre materialer og med strenge toleransekrav til de maskinerte flatene. Dette gjør...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modelling dust explosions in the process industries

Prosjektets hovedmål er å implementere og validere fundamentale forbedringer i modellene for strømning og forbrenning av brennbare partikler dispergert i luft i beregningskoden FLACS-DustEx. Arbeidet i 2019 har hovedsakelig fokusert på å gjennomgå alle tilgjengelige forbrenningsmodeller som inklu...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Vestland