0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånesmak - genetiske alternativer til kastrering

Smågris av hannkjønn kastreres rutinemessig i Norge og mange andre land for å unngå smak av råne på svinekjøtt. Flertallet p~ Stortinget ønsker på sikt et lovforbud mot kastrering og Norsvin har vedtatt å arbeide for at kastrering skal kunne unngås. Med b akgrunn i dette ønsker Norsvin å undersøk...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Innlandet

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long terms storage of CO2 in Aquifers

...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Acoustic Research Centre

...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe. Viderføres 158237.

Europas politiske orden er i støpeskjeen. Hovedidéen er at en eventuelt dyptgående transformasjon best kommer til uttrykk ved at samarbeids- og konfliktmønstre langs nasjonale grenser i betydelig grad suppleres med slike mønstre på tvers av nasjonale gren ser, for eksempel langs funksjonelle, sek...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ProClim - Polar Ocean Climate Processes

...

Awarded: NOK 26.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of new antimicrobial agents: Structure-Function Analysis and Construction of Antimicrobial Peptides

Antimicrobial peptides are produced by nearly all organisms - from bacteria to humans. These peptides may be developed into useful antimicrobial drugs and additives in food and animal feed. However, lack of insight into peptide-cell interactions and struc tural features (on peptides and target ce...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

SIPNMATR-SIP-NHD Materialforskning

Plasma Production of Materials (PPM)

The use of the high temperature plasma regime opens for unique product and process development by providing process conditions not achiveable by other technologies, and the SINTEF plasma torch is the only known torch that can operate in hydrogen. The prop osed program is aimed at a fundamental un...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Endringer i muskeltemperatur - ny indikator for stress og velferd for oppdrettsfisk

Stress er relevant i forhold til sykdom, produktivitet og slaktekvalitet av oppdrettsfisk. Det er en økende oppmerksomhet mot de etiske problemstillinger knyttet til stress og sammenhenger mellom stress og velferd. Eksisterende metoder for måling av stres s er ikke godt egnet i arbeidet med disse...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

New antibiotics via rational genetic engineering of the nystatin biosynthetic genes

...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

PerProt - Personalized Internet-Based Services and Privacy Protection

This programme focuses on privacy protection in connection with personalized mobile and Internet-based services. Realization of personalized services involves gathering and processing of sensitive personal data. The objective of the programme is to cond uct research activites that lead to the d...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Competence Building - Capacity shortage

...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utilisation of forest biomass in Norway - ecological and socioeconomical sustainability

A substantial increase in renewable energy in Norway has to use a significant amount of wood-based biomass from conventional forests. This project provides knowledge about sustainable utilisation of wood based biomass for energy purposes in Norway and nei ghbouring countries Some new field resear...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

CO2 technology in Refrigeration, Air Conditioning an Heat Pump Systems

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The development of the antibody repertoire in Atlantic cod (Gadus morhua L)

Torsk har høyere konsentrasjon av antistoffer i blodet enn andre fiskearter, men gir ikke spesifikke antistoffresponser etter vaksinasjon. <.zeta.>rsaken til dette er ikke kjent, og en vet ikke hvilken funksjon de naturlige antistoffene har. Antistoffrepe rtoaret hos voksen torsk har blitt karakt...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

A novel enrichment method enhancing free amino acid and phosphoslipid content in live food for halibut and cod larvae

Natural zooplankton, the natural diet of marine fish larvae, has showed to be superior to enriched Artemia nauplii in supporting survival growth and normal development of pigmentation and eye migration in halibut. The nutritional quality of the live food used in intensive marine culture differs f...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Reliable and Secure Communication (RASC)

In recent year there has been a vast increase in the amount of data which is purchased, transmitted, compressed and stored every day, in particular via Internet. The need for efficient, reliable and secure communication is more important that ever before . Error correcting codes and cryptography...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger: Utfordringer ved styring av kompetanse

Prosjektet vil analysere organisering av verdiskapningsprosesser over bedriftsgrenser. Formålet er å bidra til ny vitenskaplig kunnskap om 1. bedriftenes bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid 2. hvilke utfordringer økt bruk av ekstern kom petanse medfører for bedriftene og hvorda...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie.

Det strategiske programmet vil frambringe ny og viktig informasjon når det gjelder patogenese og epedemiologi ved scrapie hos sau. Det vil ta for seg områder som diagnose, subklinisk infeksjon, selektiv avl, mikroskopiske sykdomsrelaterte forandringer og spredning av PrPSc fra opptak av infisert ...

Awarded: NOK 20.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOSIS - Modularity in large Software and Information Systems

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

MAT-Næringsmidler

Toxins and food safety, - fungal genes as a potential tool to predict the content of zearalenone

The plant pathogenic fungi Fusarium spp. are known to produce a range of mycotoxins. Correct identification and quantification of mycotoxinproducing fusarium species will give an indication of the amount of mycotoxins that can be expected to be present in the cereal sample. A rapid, sensitive and...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Latent variable models handled with optimization aided by automatic differentiation; application to marine resource assessments

The use of models with latent variables is important in the management of marine resources. Catch-at-age models used in fisheries stock assessments may contain several hundered unknown parameters, but the are typically only a few parameter of real interes t (e.g. current stock size). We will deve...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Turbulence and turbulent heat/mass transfer in oceanic boundary layers

The project will use DNS to study turbulence in oceanic surface and bottom layers. Such a study will contribute to a deeper understanding of the processes in these layers such as turbulent diffusion and gas exchange. The DNS results will also be used for validating an anistropic LES sub-grid scal...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Fundamental Studies on Postharvest Physiology and Plant Health.

"Fundamental studies on postharvest physiology and plant health" is a 4-year Strategic, Programme (SP) 2002 fram Norwegian Research Council (NFR) Bioproduksjon og foredling. SP-leader: Professor Roar Moe, Agricultural University of Norway (NLH). ng. T he main purpose of the SP is to develop c...

Awarded: NOK 18.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Reduksjon av staphylococcus aureus og streptococcus dysgalactiae ved mastitt hos ku.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av år 2002 til 2005 og benytte ervervet kunnskap fra tidligere jurhelsestudier og sintidsterapiforsøk for å videreutviklet og etablert dette i felten. Tidligere forsøk har vist motstridende resultat mht utvikling av pe ncicillin-resistens i forhold til dagens ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Catalytic conversion of biomass producin promising liquid bio-fuels

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 56.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 36.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 253.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 46.7 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage