0 projects

IS-RUOK-EONR-økonomi

Tveito, Andreas J., Ruhr øk, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Knutsen, Terje, Ruhr stat, kat 2, 04 Bev på 2004 budsj

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Königbauer, Ingrid, Ruhr, kat 3, øko, 04 Bev for 2004 budsjettet

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Tveter, Eivind, Ruok, kat 1 04

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Ødegård, Carl Morten, Ruhr stat, kat 1, 04 tas av 2004 budsjettet

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Liesche, Victoria, Ruhr, kat 1, 04 Bev på 2004 budsj

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Isaksen, Kyrre N. Ruhr rett, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 5,500

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Jørnsten, Kurt, Ruhr, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Bekkedal, Tarjei, Ruhr, rett, kat 2, 04

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Strøm, Marte, Ruhr, øk, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Askeland, Bjarte, Ruhr jus kat 3 04

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Ruhr, Lipp, Volker, rett, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Bakke, Elisabeth, ruhr, stat, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Lønsthagen, Janne, ruhr, stat, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Köthenbürger, Marko, ruhr øk, kat 3 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Wickstrøm, Bengt-Arne, Ruh-øk, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Brekke, Kurt, Ruhr, øko, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Straume, Odd Rune, Ruhr, øk, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Arnesen, Sveinung, ruhr, stat, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Linden, Tord S. ruhr, stat, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Midtbø, Kaja Veel, ruhr, rett, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Reiertsen, Michael, Ruhr, jus, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Solheim, Benny, Ruhr, rett, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Hagen, Ingrid Margrete, Ruhr øk, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Sprinz, Detlef, ruhr stat, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Kowalle, Susanne, Ruhr øk kat 3 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Kolstad, Asle, Ruhrr, øk, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Jevnaker, Ingjerd Straand

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Garten, Cathrine, Ruhr øk, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Skogstrøm Jens Fredrik, Ruhr øk- kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke