0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Maker-Centered Learning: cultivating creativity in tomorrow’s schools

Barna våre lever i en stadig mer kompleks verden og står overfor enorme kulturelle, samfunnsmessige og miljømessige utfordringer. For å hjelpe dem trenger skolene en utdanningspraksis som støtter det 21. århundrets kompetansekrav, som kreativ problemløsning, samarbeidsevner, teknologi- og program...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bridging the gap – information management platforms across the lifecycle of buildings

Bygge, Anlegg og Eiendom (BAE) er inne i en digital revolusjon, som krever en ny kunnskapsgenerering på informasjonsstyringsplattformer som går på tvers av livssyklusen. For verdiskaping og bærekraftig bruk av data og dataplattformer slik som BIM (bygningsinformasjonsmodeller) i byggeprosjekter, ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

OMGI - et digitalt økosystem for bærekraftig fritidsbolig

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Carbon Footprint Calculator for Grocery Retailers

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Enabling adaptive learning

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

DIP-Design Pilot

DIPS og det utadvendte sykehus

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Framtidens skipsdesign

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Fremtidens hjelpemiddelutvikling

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2020

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 8 808 037 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2020. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

ZaSuYo

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Samskapende byutvikling for flergenerasjonsliv

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Meråpent museum

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Frilanslivet

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Dobbeltsjekk - spill for god kildekritikk og faktasjekking

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

SERAC

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Ulla di!

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Kvinnehelse med kvinnen i fokus

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Fleksible emballasjeløsninger

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Tryggere digital tilstedeværelse

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Agder

DIP-Design Pilot

Ombruk av byggematerialer

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Hverdagsmaskinen

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Coright – fremtidens håndtering av IP rettigheter

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Remote workshops i VR

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Kvitnes gård i økologiens gastronomiske, digitale og sirkulære fotspor

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Eaters - Consumers in a sustainable Norwegian food system

Hele verdikjeden for mat må revurderes, inkludert effektivisering av ressursbruk, reduksjon av matsvinn og tilpasning av kosthold. Gjennom fem arbeidspakker og fire eksempelstudier vil Sustainable Eaters prosjektet gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til et bærekraftig, norsk m...

Awarded: NOK 30.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammesøknad for Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse AS 2021-2022

Høyskolen Kristiania er en akkreditert, privat og ikke-kommersiell høyskole med en ambisjon om å bli universitet i 2030. Kristiania har en spesiell fagkombinasjon som gir muligheter for å adressere store samfunnsutfordringer på nye måter. Institusjonen rekrutterer studentene bredt, har en egen dy...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning for PES-midler 2021-2022

NIKU ønsker å bli en attraktiv aktør på EU-forskningsarenaen. PES-midlene vil hjelpe oss å nå dette målet, ved å delfinansiere blant annet en strategiprosess, samt en rekke andre aktiviteter inkludert deltakelse av søknader i en rekke EU-søknader. For at disse søknadene skal ha et tilfredsstillen...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2019

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 5 838 013 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2019. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Standarder for ikke-standardiserte mennesker

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku