793 projects

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health

Hjerte- og karsykdom, inkludert hjerneslag, er ledende årsaker til for tidlig død og funksjonshemming hos kvinner, og forventes å øke mye i årene fremover. BRIDGE-studien har som mål å øke kunnskap om hvordan svangerskap påvirker hjerte- og karsykdom og å tilrettelegge for fremtidig presisjonsmed...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Equity and financial household impact in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies in India (EQUIFINANCE)

EQUIFINANCE utvikler og evaluerer nye metoder for å vurdere rettferdighetskonsekvenser og finansiell risikobeskyttelse av helseintervensjoner, med særlig fokus på sårbare grupper. Effekten på rettferdig fordeling og familiers privatøkonomi vil bli vurdert i fem pågående studier av høy kvalitet...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Adfectus- Application for dissemination and information gathering using a digital personal visual profile

Pasientrettighetsloven stiller krav til helseinstitusjoners informasjonsformidling til pasienter, samt fasilitering av pasienters mulighet for å påvirke egen leveranse av helsetjenester. For pasienter innebærer dette nødvendig og forståelig informasjon for å oppnå innsikt i egen helsetilstand. Da...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

3rd International NTNU Symposium on Clinical Biomarkers of Cancer

In June 2021, we will organize the third conference in a series devoted to clinical biomarkers of cancer. The conference was scheduled for 2020, but unfortunately had to be postponed due to the pandemic. The two previous meetings in 2016 and 2018 were highly successful with outstanding internatio...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Collective implementation in primary and specialised health care – a multimethod study on four different health service domains.

I dagens norske helsetjeneste tilbys mange pasienter behandling basert på gårsdagens anbefalinger. Årlig kommer over 600 pasienter alvorlig til skade eller dør som følge av feil eller mangler på norske sykehus. Hovedutfordringen for helsetjenesten nå og fremover er utilstrekkelig evne og effektiv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Early intervention after rape to prevent post-traumatic stress disorder – a multicenter randomized control trial

Voldtekt og seksuelle overgrep er forbundet med en høy risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre psykiske lidelser. PTSD er en psykisk lidelse som kjennetegnes av ufrivillige, påtrengende minner om voldtekten, av at man unngår ting som minner en om voldtekten, av negativ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing an Opioid Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT)

Pasienter med smerte trenger god behandling. Bruk av opioider for kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha negative konsekvenser for både individet og samfunnet på lang sikt. I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvar...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Oral health in adults: predictors, social gradients and correlation with cardiovascular health in women and men

En rekke sykdommer øker i forekomst på grunn av årsaker som forlenget levealder, uheldig kosthold og livsstil. Munnhulesykdommer som karies og tannkjøttbetennelse tilhører denne gruppen sammen med blant annet hjerte-kar sykdom. Samanheng mellom sykdommer i munnhulen og hjerte-kar sykdom har vært...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Bringing the beneficial cognitive, social and physical effects of immersive training to the high-functioning senior home-user

Selvstendig livsførsel er nøkkelen til å håndtere det varslede demografiske skiftet i Europa der en stadig eldre befolkning krever nytenkning rundt helse- og omsorgstjenester, for at tilbudet til aldersgruppen 65+ skal bli tilstrekkelig i volum og kvalitet. Nye teknologiske løsninger spiller en s...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

The Rapid commercialization of an AlgiNate therapy for reSPIRatory diseasEs - TRANSPIRE

AlgiPharma has developed a novel low molecular weight alginate OligoG™ from seaweed that restores normal mucus function and makes chronic infections more susceptible to antimicrobial therapy. Airway mucus is a key protective barrier: OligoG™ facilitates the secretion and flow of airway mucus, pre...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Boosting intraoperative ultrasound imaging quality with advanced acoustic coupling

SonoClear AS has developed an acoustic coupling fluid (ACF) for use in intraoperative ultrasound for brain tumor surgery. The ACF removes noise in the ultrasound images as the acoustic properties of the fluid mimic the acoustic properties of normal brain tissue. This allows the remaining tumor to...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MAny Providers, confused INFOrmation? Coordinated and tailored communication with older patients in hospital-home TRANSitions (MAPINFOTRANS)

I denne studien ønsker vi å studere i detalj hvordan eldre pasienter med hjertesvikt informeres om medisiner under innleggelse i sykehus, ved utskrivning, og hos fastlegen. Vi vil studere muntlig informasjon i samtaler mellom leger og pasienter ved å ta opp videoer, og inkludere all skriftlig inf...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sårbehandling i Uganda. Oppbygging av en sårpoliklinikk ved Kisubi hospital i Uganda

Ved HVL har vi utviklet et hjelpemiddel for sårbehandling bestående av sinksulfat (4 mg/ml) og eddik 2%. Dette ble utviklet og testet ved laboratoriet på ingeniørutdanningen i Haugesund. Siden er det klinisk testet ved et sykehus i Danmark og et i Norge. Til sammen er middelet testet på ca. 80 pa...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Tailoring the targeted treatment of chronic lymphocytic leukemia

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common form of leukemia in Europe and it remains incurable. Targeted therapies have revolutionized the treatment of CLL. However, many patients develop resistance, have severe side effects or relapse during treatment. In order to prevent ineffective ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Prone Biopsy system (Probios)

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner og en av de viktigste årsakene til kreft over hele verden. For å stille en diagnose kreves det både bildebehandling av kreftsvulsten/celleforandringen (hovedsakelig mammografi og ultralyd), kombinert med en biopsi for å bekrefte patologien. Det...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FarmMERGE: The relationship between farmer health and work environment, and the health, welfare and productivity of their animals

Landbruket har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Økende krav til effektivisering og mekanisering har gitt færre og større bruk, noe som igjen har medført at det nå er langt færre arbeidsplasser innenfor landbruket enn tidligere. Bondeyrket er kjent for å være fysisk tungt, og arbeids...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The molecular basis of sex-differences in Sjögrens syndrome

De fleste revmatiske sykdommer er vanligere hos kvinner enn hos menn. Sjögrens syndrom er en revmatisk sykdom der eksokrine organer, primært spytt- og tårekjertlene, blir rammet av kronisk betennelse. Foruten tørr munn og tørre øyne, er også tretthet og leddsmerter vanlige symptomer. Manifestasjo...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitale seminar basert på forskning og doktoravhandlinger relevant for kvinner som føder i 2021, samt ansatte ved 600 helsestasjoner

I 2021 fyller Sanitetskvinnene 125 år. Blant de mange initiativene vi har hatt for utvikling av folkehelsen er oppbyggingen av helsestasjonene, til støtte under svangerskap og barnets første leveår. Sanitetskvinnene etablerte helsestasjonene i 1914 og drev disse fram til det offentlige tok over ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ECG Biomarker predicting cardiac arrest in hypothermic patients and patients on psychopharmaceuticals.

Akutt hypotermi har en dødelighet på opptil 40%. Den viktigste dødsårsaken for denne pasientgruppen er hjertestans. Selv om lav kroppstemperatur kan være beskyttende for hjernen, er det stor risiko for hjertestans under gjenoppvarmingen. Administrasjon av medisiner mot hjertestans er en mulighet ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Individtilpasset dosering av legemidler ved bruk av avanserte matematiske modeller - introduksjon til farmakokinetisk populasjonsmodellering

One-size-fits-all stemmer ikke for legemidler! For å få en god balanse mellom effekt og bivirkninger av de fleste legemidler bør legemiddeldosen tilpasses hver enkelt pasient. I dette kurset skal vi lære helsepersonell å bruke moderne dataprogrammer til å finne hver enkelt pasients optimale dose ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Expanding the impact of CoMorMent in Norway

The CoMorMent EU project builds on the novel concept that abnormal brain function results in both mental disorders and behaviour/personality that leads to unhealthy lifestyle with concomitant increased risk of cardiovascular disease (CVD). The main objective of the CoMorMent project is to find ne...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Turné av populærvitenskapelig teaterforestilling og foredrag om vaksine og immunologi. Rettet mot innvandrerbefolkningen og barn og unge.

Helsedirektoratet foreslår at vi "i høyere grad appellerer til følelsene" for å understreke alvoret i pandemien landet vårt går gjennom. Innvandrerbefolkningen er overrepresentert blant smittede og sykehusinnlagte. Regjeringen ønsker derfor mer informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Commercial development of CAR T-cells targeting CD37 or IgKappa/CD19

Dette prosjektet har som målsetting å utvikle to nye CAR T-cellebehandlinger for pasienter som har påvist Non-Hodgkin Lymfom. Dette er en type kreft som kan ramme unge barn og voksne. Den nåværende prognosnd har blitt bedre med eksisterende kjemoterapi i kombinasjon med antistoffbehandling, såka...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAR T cell therapy for metastatic cancer

Selv om det er gjort store fremskritt innen behandlingen av brystkreft de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig gruppe pasienter som har få eller ingen behandlingsalternativer etter tilbakefall og metastatisk brystkreft. Forskere ved OUS jobber med en potensiell ny behandling for noen av di...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

PET/MRI-guided radiotherapy of prostate cancer patients: implementation of hypoxia imaging

The aim of the project is to advance prostate-specific-membrane-antigen positron emission tomography/magnetic resonance imaging (PSMA-PET/MRI)-based radiotherapy treatment planning of prostate cancer patients. Localized prostate cancer can be treated by radical prostatectomy, brachytherapy or e...

Awarded: NOK 57,000

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of T cell receptor sequencing based method for diagnosing celiac disease

Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki uten behov for gluteneksponering Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, ledet av prof. Ludvig Sollid, har studert glutenspesifikke immunceller (T-celler) fra cøliakipasienter og har funnet at disse vedvarer i pasientene ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing gut microbiome analysis kit for better management of irritable bowl syndrome (IBS)

The overall aim of the DigitalGut project is to combine the solutions of Unseen Biometrics (a digital metabolic gut model and analysis software engine) and Bio-Me (microbiome profiling platform) to create the fastest and most actionable gut biome analysis and recommendation engine for sufferers o...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

European Polyp Surveillance trials

EPoS studiene undersøker de bste kontrollintervallene for pasienter med polypper (små utvekster) i tykk- og endetarmen. Studiene inkluderer mer enn 20.000 pasienter fra Norge, Østerrike, Spania, nederland, Sverige og Polen. EPoS studien randomiserer pasienter med hhv. høy- og lavrisiko adenomer o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UltraGel - Acoustic Coupling Gel for Ultrasound Imaging in Cardiac Surgery

Intraoperativ (under operasjon) ultralydavbildning er et viktig medisinsk verktøy som gir kirurger muligheten til å overvåke fremdriften og til å oppdage og forhindre mulige komplikasjoner i sanntid. Bruk av ultralydbehandling krever en akustisk kobling for å generere bildene. Til tross for økend...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

En randomisert kontrollert studie av effekt og endringsprosesser i kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi for depresjon

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som innebærer store kostnader for samfunnet og de som rammes. Det er et stort behov for gode behandlingsmetoder, og det er behov for at behandlingen som gis er kvalitetssikret gjennom forskning. I denne studien vil vi undersøke og sammenligne effekten av to...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland