0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: ARRIVAL of cellular agriculture- Enabling biotechnology for future food production

Den globale matproduksjonen må øke med mer enn 60 % innen 2050, denne maten må produseres mer bærekraftig og med full utnyttelse av råvarene. For å bidra til dette vil vi bruke Cellular Agriculture (CellAg) som en ny, muliggjørende og fundamentalt annerledes teknologi for å produsere mat. Målet i...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

SVALBARD SCIENCE CONFERENCE GLACIOLOGY FLAGSHIP WORKSHOP

The workshop will develop further international and interdisciplinary cooperation on modelling and field measurements of snow and glacier mass balance in Svalbard. Research challenges and opportunities will be identified, with focus on data gaps and sources of uncertainty, identifying new techniq...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringstøtte innefor E-helse

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Vår ambisjon er å være et nasj...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Shaping the future of polar research data

Fairness and equality are the cornerstones of successful Svalbard and Arctic science and we will address these topics in a two-day workshop that will explore the intersection between diversity and data. It will bring together Svalbard early career researchers (ECRs) and ECRs from across the Arcti...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

ArcHeritage: Commodification, Identity, and Revitalisation in the Anthropocene

Dette prosjektet utforsker varekjedene til tre ikoniske kulturarv artefakter i Arktis: reinsdyrgevir, det koniske teltet (lavvu) og elfenben fra mammut og hvalross. Vi vil spore muntlige historier og nye markedsmessige og sosiale koblinger med disse gjenstandene på tvers av flere steder i Sápmi, ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: (FORSTERK) BlueBio, Soundwaves as a platform for communication of three-dimensional data sets, BlueCC

Soundscapes er et innovativt kommunikasjonsprosjekt hvor målet er å ta store mengder forskningsdata som har blitt generert i et enkelt prosjekt og presentere dem som lyder i stedet for den mer tradisjonelle visuelle presentasjonen. Dette skal vi få til gjennom å utnytte en viktig egenskap med da...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EOSC avgift medlemskap UiT for 2023

Prosjektets (EOSC) sin ambisjon er å utvikle et ‘Web of FAIR Data and Services’ for vitenskap i Europa. EOSC vil være et tverrfaglig miljø hvor forskere kan publisere, finne og gjenbruke data, verktøy og tjenester, slik at de bedre kan utføre sin forskning. EOSC bygger på eksisterende infrastruk...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Cyto-Motility and Cyto-Plasticity in Vitro Live-Cell Assay Platform

Cellebaserte assays og analyser er viktige eksperimentelle verktøy innen biovitenskapelig forskning og bioproduksjon. Slike verktøy benyttes til å identifisere avgjørende biologisk informasjon ved å måle visse egenskaper til levende celler dyrket på laboratoriet. Disse analysene brukes ofte i opp...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

MAST waveguide sensor for ultrasensitive gas analysis

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Versatile Resolution Targets for Optical Nano- and Microscopes

Mikroskoper muliggjør visualisering av alt smått i vår verden og har ledet til noen de størsteoppdagelsene i dag. Mikroskoper har blitt et essensielt verktøy for farmasøytisk industri, sykehus, biologi, materialvitenskap, og utdanning. Med nye og moderne mikroskoper kan vi se prøver helt ned til ...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Label-free single-shot, 3D quantitative differential interference microscopy for clinics

In vitro fertilisering (IVF) er en form for assistert befruktning der egget blir befruktet utenfor kroppen. Infertilitet er et globalt helseproblem og rammer 1 av 6 personer på verdensbasis (17,5% av den voksne befolkningen). Frem til i dag har over 8 millioner barn kommet til verden med IVF, so...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Thermal properties of Arctic fox fur and the effect of fur lice infestation

This project will collaborate and run alongside the Norwegian Polar Institute (NPI) annual monitoring program on arctic fox population in Svalbard. Fur lice in the arctic fox was first identified on Svalbard in 2019 (Buhler et al. submitted). The prevalence at the time was low (approx. 10% of the...

Awarded: NOK 23,390

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

CODING: Computational models to Optimize DosING

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Sperm filtration for improved success rate of assisted reproduction technology

Hos Spermotile er vi banebrytende for et gjennombrudd innen assistert reproduktiv terapi. Vårt fokus er å identifisere sæd av høyeste kvalitet fra sædprøver, et kritisk trinn i ART-prosessen. Med et patentsøkt, fordyper vi oss nå i nanoskala spermbevegelsesanalyse og avanserte kinematiske paramet...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Recyclable food contact packaging based on recycled fiber and removable barrier

Det er et økende fokus og ønske om å redusere plastmatemballasje. Over 60% av europeiske forbrukerne anser cellulosebaserte materialer som papir og papp som "grønnere" alternativer enn plast. Fiberbaserte materialer har imidlertid dårligere barriereegenskaper enn plast og vil trekke til seg vann...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

European Spatial-Temporal Large Scale Sea Noise Management & Passive Acoustic Monitoring of Marine Megafauna

EUROPAM er et forskningsprosjekt som skal sammenligne akustisk data i tid og rom for å undersøke biodiversitet av sjø- pattedyr. EUROPAM er basert på innovativ vitenskapelig instrumentering og algoritmer gjennom "Bombyx sonobuoys". Målet med prosjektet er å øke forståelse og kunnskap om menneskes...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Wet Fingerprints - Constraining the Influence of (Near-)Surface Melting on Svalbard Snow Structure and Chemistry

Ice cores are unique climate archives. However, our ability to extract environmental information from structural, chemical, and isotopic proxy records is severely limited by a lack of understanding about melt-induced post-depositional alterations. Svalbard ice cores have provided invaluable infor...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

The source and evolution of Quaternary volcanic activity in NW Spitsbergen (RiS ID 12102)

Several small volcanic centers of Pleistocene age occur in the Woodfjorden area of NW Spitsbergen and are collectively known as the mantle-sourced Bockfjorden Volcanic Complex (BVC). The main magma type identified is basanite, an alkali basaltic variety that is typically associated with active co...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Identifying drivers of senescence in Arctic tundra plants using field and PhenoCam observations, RiS ID: 12093

I propose a study to establish a crucial, yet missing, link between plant senescence observed using manual field methods, and using remote sensing derived vegetation indices. I further aim to identify potential climatic, biogeochemical, and plant physiological drivers of plant senescence in Arcti...

Awarded: NOK 64,831

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Traceable Abrasion of Snow Vehicle Belts in Svalbard

The project TRACES will focus on abrasive particles from snow vehicle belts in snow and soil samples collected in Ny-Ålesund and Longyearbyen. The collection will take place in high-trafficked areas and in locations where less or no snow vehicle utilization is considered. Moreover, samples will b...

Awarded: NOK 81,877

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Identifying new marine productivity proxies, RiS ID: 12103

Marine productivity (MP) plays a crucial role in the Earth’s system by absorbing atmospheric CO2. In the Arctic, due to global warming and sea-ice reduction, MP has increased up to 50% over the last decades, suggesting that Arctic waters can become even more productive in the future, thus providi...

Awarded: NOK 93,577

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Timing and origin of Miocene flood volcanism on Spitsbergen: the Seidfjellet Formation revisited (RiS ID 12088)

Mantle-derived volcanism accompanied the Cenozoic lithosphere evolution of the NE Greenland and NW Barents Sea shelves during final separation of the North American and Eurasian tectonic plates. It is unclear, however, to what extent continental breakup was influenced by deep-sourced mantle plume...

Awarded: NOK 99,899

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Landscape architectural analysis of Longyearbyen's permafrost for the afterlife design of Mine #7, RiS ID: 12115

This project is a part of a master’s diploma which will propose a landscape architectural solution for the afterlife of Mine #7 in Svalbard. The design will be developed with a long-term perspective; considering the fluctuating conditions of thawing permafrost, as climate change impacts Longyearb...

Awarded: NOK 15,270

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Sediment methane variability in Arctic lakes

This project is part of my doctoral thesis. Northern lakes represent a globally significant source of atmospheric methane, powerful greenhouse gas that is predicted to increase with the accelerated warming in the Arctic. Yet, the effect of rapid warming on the fate of natural methane emissions in...

Awarded: NOK 52,871

Project Period: 2023-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Resolving the Impact of Changing Arctic Precipitation on Svalbard Ice Mass Balance

The Arctic is warming at almost four times the mean global rate (Rantanen et al., 2022) and is becoming increasingly wetter: a trend that is predicted to continue as the Arctic Ocean becomes Atlantified, with rapid decline in sea-ice which is now at an all-time minimum (Bailey et al., 2021). Terr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2023-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Enabling NMR technology

Nukleær Magnetisk Resonans (NMR) spektroskopi er et instrument som kan benyttes for å bestemme hvilke substanser som er i en løsning, strukturformelen til en substans, og konsentrasjon av en forbindelse i løsningen. NMR blir i dag benyttet i utviklingen og analyse av nye legemidler, men dagens NM...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Investigating spatial and seasonal patterns in settlement of benthic communities in Kongsfjorden

Early life history ecology, especially settlement of benthic invertebrates is a black box in marine ecology. Researching larval and settlement ecology in-situ is incredibly difficult and logistical constraints have further restricted studies in the Arctic. I will investigate early life history st...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Dynamics of Arctic Leads

It is well documented that the Arctic Ocean is in a transition from perennially ice-covered ocean to a seasonally ice-covered one (Meredith et al., 2019). The shrinking and thinning of the ice cover has been attributed to changes in atmospheric and oceanic forcing (Notz and Stroeve, 2016; Polyako...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

LTX-109. Broad spectrum anti-viral therapeutics for infectious diseases with epidemic potential

Airborne viruses can be quite dangerous, especially for groups of risk (e.g. immunocompromised patients), as they can replicate and migrate from the upper (nose/nasopharynx) into lower respiratory tract (lungs) and lead to severe conditions such as pneumonia. Indeed, the nose is the main site for...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: InterNASH - An intercellular-pathway therapeutic for non-alcoholic steatohepatitis

'Non-alcoholic fatty liver disease' (NAFLD) rammer over 25 % av den voksne befolkningen over hele verden. NAFLD omfatter et spekter av relaterte kroniske leversykdommer der fett bygges opp i leveren, som potensielt utvikles til arrdannelse (fibrose), skrumplever (alvorlig, irreversibel fibrose) o...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa