0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Materialkombinasjoner og nedbrytning - en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter

Materialkombinasjoner og nedbrytning – en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter Det overordnede målet med dette prosjektet er å frembringe kunnskap om nedbrytning og konservering av musikkinstrumenter i museumssamlinger. Materialsammensetningen og nedbrytingsmekanismer i mikromiljø...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstproduksjon gjennom digitale medium og elevens oppleving (#ungkunst, dks og skole)

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som sørger for at alle skuleelevane i Noreg får oppleva profesjonell kunst og kultur kvart år. I 2019 førte denne ordninga til at 823 245 elevar på 3 212 skular var med på til saman 2,5 millionar unike kunstmøte som ein del av skulekvardage...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AQUAESYS

AQUAESYS is a blueprint for future proofing MCES restoration and demonstrates land-based algae-assisted aquaculture solidly assists the restoration process. Indeed, AQUAESYS unlocks the potential ecosystem-enhancing mechanisms sourced in land-based bivalve aquaculture. Bivalves are cultivated i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Nye transnasjonale fortellinger om nordisk fotografisk modernisme"

Dette prosjektet vil, på bakgrunn av den unike samlingen av fotografier i Nicolai Tangens kunstsamling, undersøke mulighetene for å etablere nye, transnasjonale perspektiver på nordisk fotomodernisme. Dette er perspektiver som så langt har vært fraværende i den nordiske fotohistorieskrivningen, s...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Displaying which Art History? - A Study of Narratives in Art Museums' Collection Displays

En samling utgjør en essensiell del av det å være et museum, i henhold til International Committee of Museums. Internasjonalt er samlingsvisninger og kunsthistoriske narrativer er for tiden et felt i bevegelse, og i de senere år har flere forårsaket debatt og kontroverser. Det skjedde bl.a. i Tat...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Feminism in Art Museums

Hva er rammene for å bygge kunstsamlinger i dag, og hvordan forankres disse i historiefortellinger og ideologi? Hvilke betydningsrom kan og bør åpnes for kvinners kunst og kulturproduksjon? Dette er spørsmål vi stiller os selv i FLAME. Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på l...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse.

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse Kunstfaglig skjønn er et sentralt premiss for Kulturrådets virksomhet. Hvert år behandles ca. 8 000 søknader om støtte til kunst og kultur og ca. 1 milliard kroner tildeles på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Men hva er kunstfaglig skjønn? Kan...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts JPICH/JPICH0163

Arkeologiske gjenstander av organisk materiale som tre, lær og tekstiler kan undergå betydelig nedbrytning i sin nedgravde tilstand. På vanntrukne steder skyldes nedbrytning hovedsakelig av mikroorganismer som bruker disse materialene som næringskilde. Under begravelse kan gjenstandene også absor...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var å...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster

Kan Kitty L. Kiellands (1843-1914) kunst og tekster forstås som et uttrykk for frigjøring? Kielland var først og fremst landskapsmaler, men malte også portretter. Hun var et kulturelt og samfunnsengasjert menneske, som skrev artikler og noveller om kjønn, etikk og kunst. Som billedkunstner bl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EQART marketplace. A multi-sided platform for art and impact.

We disrupt the value distribution in today’s art market and exploit a new market for the artists. We certify artists on emotional intelligence so they can respond to the demand to impact for better societies, increased productivity, strengthen affiliation, improve efficiency and positive influenc...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold og Telemark

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kalkmalerier i norske steinkirker Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

Seminaret vil gå over to dager (11.9. – 12.9.2019), og skal finne sted i Nes kirke i Telemark, samt en ekskursjon til Sauherad kirke. Begge kirkene er fra middelalderen og har bevart noen av Norges mest omfattende kalkmaleriprogrammer. Seminaret vil inneholde 15 foredrag med foredragsholdere fra...

Awarded: NOK 38,203

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dusting the "Dusk of the Dark Ages" - Art Technological Illumination on Late Medieval Altarpieces in Scandinavia

"Hansakunst" er en betegnelse som har blitt stående om kirkekunst i Skandinavia fra senmiddelalderen (1350-1550). Denne oppfattelsen er vanskelig å motsi siden gjenstandene bærer internasjonale stilpreg og har manglende dokumentasjon i form av verksteds- eller kjøpskontrakter som avslører deres o...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Image, Imitation, Indulgence. Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c.1400-1600

Omkring seksti alterskap produsert i Antwerpen, Brussel, Mechelen og/eller i det nordlige Nederland befinner seg i dag i Skandinavia. I tillegg til å gi oss kunnskap om verkstedpraksis og handelsmønster, er disse også gode kilder - for ikke å si gode bilder - på samtidens religiøs praksis. Prosje...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunst og Kultur årgang 2017

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publication of Christian Krohg's Naturalism: Art at the Intersection of Nineteenth-Century Philosophy, Science, and Society

This book traces the career of Norwegian painter, author, critic, and journalist Christian Krohg (1852-1925), best known for his political paintings of the poor, prostitutes, child labor, and Skagen fishermen in the 1880s. Krohg's work is primarily associated with naturalism and was highly influe...

Awarded: NOK 84,000

Project Period: 2016-2017

Location: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

'Art in Society: Education Changing Institutions' - a pre-conference seminar on the 29.-30. of April 2015.

The aesthetic experience has since Kant been rooted in the pleasure of exercising a free judgment. In 'The Aesthetical Education of Man', Schiller traces the field of aesthetics as a space where a free and independent mind is trained. Contemporary thinkers are reaching back to the foundational pa...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway, 1350-1550

Prosjektet 'After the Black Death' (ABD) ble lansert i 2010 og finansiert fra midten av 2014 til slutten av 2018. Finansieringen bidro til at et internasjonalt nettverk kunne fokusere på sen-middelalder alterskap og skulpturer fra norske kirker. Spesielt på ca. 25 gjenstander som har blitt katego...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design

Dette prosjektet undersøker de historiske forutsetningene for og utviklingen av bærekraftig design. I dag er bærekraftighet et sentralt element i all designpraksis, designutdannelse, designforskning og designformidling. Likevel er historien til denne 'grønne revolusjonen' ikke skrevet. Å forstå d...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation.

Prosjektet "Marian Words & Marian Images. Motifs of Intellectual and Spiritual Mediation" fremhever hvordan Maria, Guds mor, har vært en viktig rollemodell for folk fra kristningen av Norge frem til i dag. I prosjektet har målet vært å fremheve hvordan religiøse og intellektuelle sfærer griper ov...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Negotiating History: Photography in Sámi Culture

Prosjektet "Negotiating History: Photography in Sámi Culture" har for det første som målsetning å kartlegge fotografier fra det samiske området som i dag finnes spredt i ulike arkiver og museer i Norge og i utlandet. Formålet er både å undersøke deres opprinnelige kommunikasjonskontekster og den ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Tidsskriftet Nordisk Museologi

The journal Nordic Museology is issued twice yearly with articles in Danish, Norwegian, English and Swedish. The journal aims to present articles of high quality over the whole spectrum of the museum and heritage sector, from biological heritage to art mu seums, from digital heritage outreach pro...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning, Nordic Review of Iconography

ICO är en nordisk tidskrift för forskning i ikonografi (bildtolkning/visuell analys) med ambitionen att fungera som ett internordiskt, ämnesöverskridande forum för forskning kring bildtolkning och bildtolkningens teoretiska och metodologiska problematik. Målsättningen är att generera, diskutera ...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Publiceringsstøtte til tidsskriftet K&K, Kultur og Klasse.

K&K er et humanistisk fagtidsskrift med nordisk profil, der bringer fagfællebedømte artikler indenfor aktuelle teoretiske problemstillinger af alle områder af humaniora, både litteratur, billedkunst, film og medier, samt tvær- og kulturfaglige emner om fx køns- eller kulturpolitisk relevans. T...

Awarded: NOK 83,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP The Nordic Journal of Aesthetics

Application for a three-year-funding of The Nordic Journal of Aesthetics, please refer to attachments for more details

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur

Se Vedlegg A.

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Art and Epistemology. A Study in the Preconditions for the Changes in Early Modern Mural Painting

The project’s points of departure are the substantial changes that took place in Italian mural decorations from the last decades of the 15th century to the mid-16th century. Whereas traditional scholarship generally focuses on iconographic or artistic developments, the aim of this project is to r...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gesture, Fragment and Aesthetic Experience

The purpose of the conference is to analyze aspects of gesture and the fragment. Both aspects call for reflections on aesthetic experience, as well as on particular features attached to art works. The aesthetics of the fragment was first formulated in e arly romanticism, and it was reformulated...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Romantik - Journal for the Study of Romanticisms

Romantik - Journal for the Study of Romanticisms is an English-language, multi-disciplinary journal dedicated to the study of romanticisms. We emphasise that the journal is interested in all European and Nordic romanticisms, and not least the connections and disconnections between them. Hence th...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Information - Nordic journal of art and research

Prosjektet startet hos Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ved førstelektor Jon Helge Sætre. En prosjektgruppe ble etablert med oppdrag å etablere et vitenskapelig, open access tidsskrift for forskning og utviklingsarbeid innen kunstfag. Tidsskriftet dri ftes av HiOA (læringssenteret og seksjon ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo