2 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potential of muscle profiling on value-addition of products and consumer satisfaction under Norwegian beef production conditions

Matforsk deltar i et EU-prosjekt på kvalitet og sikkerhet av storfekjøtt hvor utnyttelsen av utradisjonelle stykningsdeler er en sentral del av prosjektet. Ny forskning i USA har vist at ved å bruke utradisjonelle metoder for nedskjæring og utbeining kan verdien av slaktet økes betydelig. I EU-p...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk produksjon av storfekjøtt

Prosjektet vil omfatte ca. 30 NRF slakteokser og inkluderer produksjonsforsøk og vomfysiologiske studier hos okser. Alle oksekalvene vil få økologisk fôring, godkjent etter retningslinjer gjeldende fra 1.1.2001, fra fødsel og fram til kalvene er 6 måneder gamle. Fra 6 måneders alder og fram til s...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken