0 projects

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Environmental Change, Good Governance, Development and Human Security

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

As long as they dont bury me here: Social relations of poverty in a Southern African Shantytown

Nærmere 50% av den fattigste befolkningen i Afrika er forventet å bo i byer innen år 2010. Prosjektet søker å analysere sosiokulturelle prosesser som vedlikeholder den fattigste delen av befolkningen i urbane slumstrøk. Prosjektets fokus er fire slumstrøk i Oshakati i nord-Namibia. Teoretisk ta...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2000-2009

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Ethnic Tourism and Cultural Reconstruction in Dechen Tibetan Autonomous Prefecture

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Ornitologer, naturkunstnere og Trysiljegeres natursyn sett i lys av kultur, persepsjon og praksisteori

Ved hjelp av deltakende etnografisk metode vil utøvere av tre ulike naturpraksiser studeres; ornitologer, naturkunstnere og jegere fra Trysil. Prosjektet vil studere disse gruppenes praksis og perseptuelle "utdannelse" i forhold til måten de interagerer m ed sine spesialiserte naturdomer på. For ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 1999-2005

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Peasant Organisation in the Aftermath of Violence

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 1998-2008

Location: Oslo