0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fourier Methods and Multiplicative Analysis

Dette prosjektet er sentrert rundt Riemanns zeta-funksjon som bærer i seg informasjon om hvordan primtallene er fordelt, det vil si de positive heltallene 2, 3, 5, 7, 11 osv. som bare er delelige med 1 og seg selv. Slike tall spiller en viktig rolle i sikre systemer for asymmetrisk kryptering. De...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Visualizing avian migration across Norway supporting sustainable coastal and offshore wind energy development

Norge er forpliktet til betydelig utvikling av vindkraft for å fremme bærekraftig utvikling av energisystemet. En stor potensiell kumulativ konflikt mellom kyst- og havbasert vindkraftutvikling og dyreliv oppstår grunnet det store antallet trekkfugler som krysser Nordsjøen og flyr langs den langs...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mathematics for quantum computation and many-body theory (QOMBINE)

Kvanteberegning er en framvoksende teknologi med et stort potensiale for å løse viktige problemer for samfunn og næringsliv. Sammenliknet med klassiske datamaskiner kan kvantedatamaskiner dramatisk redusere tida det tar å gjøre en beregning for noen spesifikke problemer, for eksempel i kvantekjem...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

IMod. Partial differential equations, statistics and data: An interdisciplinary approach to data-based modelling

I dette interdisiplinære prosjektet kombinerer vi kunnskap fra matematikk og statistikk, med data fra vitenskapelige felter som fluidmekanikk og nevrovitenskap, for å lage, analysere og bruke modeller både for å predikere og for å forstå nye situasjoner. Klassiske modeller av verden – slik som N...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Quantum Harmonic Analysis and its application to Time Series Forecasting

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å forbedre prognoseteknikker til kontinuerlige tidsserier, med spesielt hensyn til kraftmarkedprognoser for å optimalisere kraftproduksjon. Nylige utviklinger innenfor kvanteharmonisk analyse (Quantum Harmonic Analysis), et overlappende felt mellom matemati...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Real-World Evidence (RWE) supported drug R&D through drug signal detection and oncology external control arms

Norge har unike helsedata (Real-world data (RWD)) med lange tidsserier som representerer en unik kunnskapskilde for forskning og innovasjon. Kunnskap fremskaffet ved bruk av helsedata (Real-world Evidence (RWE)) blir en stadig viktigere del av FoU for legemidler og som en del av myndighetspålagte...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Analysis around the Riemann zeta function

.

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Gabor frames, operator algebras, and quasicrystals

En av de vanligste teknikkene i signalbehandling er å representere et periodisk signal som en sum av sinusbølger. For signaler som ikke er periodiske, for eksempel et stykke musikk, trenger man mer omfattende metoder. En løsning er å representere slike signaler ved hjelp av Gaborrammer. En slik r...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Lie groups and manifolds of non-smooth mappings

We propose to construct and study Lie groups of paths of bounded variation with values in a Lie group. The driving motivation for this construction comes from the theory of rough paths. Rough path theory was invented by T. Lyons in the 90s and provides a fresh look at integration and differential...

Awarded: NOK 27,000

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaPiD models: Reciprocal Physics and Data models

Fysikkbaserte modeller er ofte trege og kan derfor ikke brukes til å vurdere en kritisk situasjon mens den utvikler seg. Derimot kan data-drevne ML modeller gjøre lynraske vurderinger, men disse er begrenset av at de kun er gyldige innenfor hvor de har relevant data/erfaring. Denne begrensningen ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Menneskeskapte globale endringer vil ha betydelige virkninger på regionale- og kystskalaer, på marine systemer og avhengige sosioøkonomiske systemer og økosystemtjenester. Kapasitet til å forstå og forutsi disse innvirkningene på regionale hav og kyst er avgjørende for å utvikle robuste strategie...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric and dynamical properties of rational maps (GrandDrm)

Iterative prosesser har anvendelser i mange deler av vitenskapen og livet ellers. For eksempel vil en numerisk optimaliseringsmetode (som for eksempel gradientnedstigning eller Newtons metode) å finne minimum av en funksjon ved å starte fra en tilfeldig innledende gjetning (startpunkt), og derett...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4TheWind: promotering av innovative planleggingsverktøy for offshore vind

Forsterkningsprosjektet 4TheWind er knyttet til Horisont 2020 prosjektet i4Offshore hvor SINTEF Ocean var prosjektleder for arbeidspakken "Offshore logistics and installation". Formålet med 4TheWind var å forsterke nytteverdien av planleggingsverktøyene som SINTEF Ocean (videre)utviklet i i4Offsh...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Geometry of some non-classical Banach spaces.

The project focuses on open research questions connected to the geometry of non-classial Banach spaces of type Müntz and Schreier. Some of the questions are intimately linked to a modern and active research direction in Banach space theory where different geometric properties of Banach spaces cal...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2020-2021

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Datatrotters

Since data has become omnipresent in our society and communication become more data-driven, everybody has to relate to it to perform almost in any kind of tasks as employee, consumer or citizen. Therefore, mastering the language of data becomes one of the most relevant and “essential survival ski...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av prediktive verdimoduler for landbasert transport for å eskalere utskiftning til en miljøvennlig flåte.

Prosjektets formål er å avdekke hvorvidt bruk av algoritmer i verdivurderingsmoduler (VM) av veibaserte tungtransport enheter kan eskalere utskiftingsraten av den eksiterende tungtransport flåten til en mer miljøvennlig flåte. Forskning viser på at utskiftningsraten på tungtransport påvirker milj...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

ECOFIND (Ecosystem function and structure in the Subantarctic: the fine scale dimension)

Our work will focus on the subantarctic region, specifically within the Indian and Atlantic sectors of the Southern Ocean. This region sustains an exceptionally diverse marine megafauna guild but is also faced by a growing socio-economic concern (fishing) as well as multilateral political intere...

Awarded: NOK 64,643

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Climate system couplings to shipping policy and investments in Svalbard and the High Arctic

This project catalyzes a new trans-Atlantic initiative building on existing expertise between the Ny-Ålesund Flagship Program on Atmosphere Research and projects on sea ice and shipping at Longyearbyen (UNIS), and interdisciplinary research funded through the United States National Science Founda...

Awarded: NOK 91,195

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automatic prediction of reservoir inflow using data-driven physical modelling

Norske miljøer er verdensledende innen flerfase forskning og innovasjon. I 2012 ble flerfaseteknologi kåret av Aftenposten som en av to teknologier som har betydd mest i form av verdiskapning for det Norske samfunnet siden 1980. Dette har resultert i flere velrenommerte flerfase strømnings-simula...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forretningsmodeller og avansert sensorbasert tilstandskontroll (FAST)

Digitaliseringen av maritim næring foregår i stadig økende hastighet, og det er sterkere fokus enn noen gang på å få en bærekraftig skipsfart både i Norge og internasjonalt. Det er flere aktører som i dag jobber med løsninger for tilstandskontroll av maritimt utstyr. Idéen i prosjektet er å utvik...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial Methods in Analysis

Analyse er en gren av matematikken der man studerer ulike egenskaper til funksjoner, alt fra polynomer og elementære funksjoner av én variabel til løsninger av partielle differensialligninger eller kompliserte funksjoner i analytisk tallteori. Den grunnleggende ideen i harmonisk analyse er å fin...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN Conference 2018

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System

Prosjektet "Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System" (ASSETS) er et forskerprosjekt som ble utført i perioden 2017 til 2022. Bakgrunnen for prosjektet er at kostnadene for ny fornybar strømproduksjon har falt de siste årene og denne trenden ser ut til ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Efficient discretizations and fast solvers for poroelasticity

Poroelasticity, the modeling of coupled mechanics and flow in porous media, has become of increasing importance in a diverse range of engineering fields. Notable applications of poroelasticity can be found in environmental engineering (groundwater/soil contamination), petroleum engineering, hydra...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

COMPLEX ANALYSIS AND DYNAMICS

I bruken av partikkel akseleratorer går partikler rundt i en tube med høy fart. Det er viktig å finne en model av banene ved å undersøke hvordan de krysser et transversalt plan. Dette er modellert i en artikkel av Løw, Pereira, Peters og Wold, publisert i Mathematische Annalen. I vitenska...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

Doctoral programme in mathematics at Massachusetts Institute of Technology

Mange tilfeldige diskrete modeller har visse karakteristiske egenskaper naar stoerrelsen paa modellen vokser. Ofte kan vi si at modellen konvergerer naar stoerrelsen gaar mot uendelig, og vi sier at modellen har en "scaling limit". Objektet modellen konvergerer til er ofte et tilfeldig objekt som...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN 2013 Conference in Complex Analysis.

To hold the annual NORDAN conference in complex analysis May 24-26 2013 in Svolvær. The conference is normally attended by 50 people, 10 of whom are invited speakers and 5-10 are Ph.D. students. The conference will start Friday May 24th with 2 talks on Hurtigruten, on the way from Bodø to the ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

EVITA-eVitenskap

Energy markets: modelling, optimization and simulation

EMMOS-prosjektet forkuserer på forskjellige temaer innen analysen av energymarkeder. Foroverkontrakter (kjent som forwards og futures) er likvide finansielle produkter i energimarkeder, og krever sofistikerte matematiske modeller for å kunne bli brukt effektivt i risikostyring. I EMMOS-prosjektet...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric Numeric Integration in Applications

I GeNuIn-prosjektet ser vi på simulering og modellering av flerlegemedynamikk og på problemer som oppstår innenfor biomedisinsk bildebehandling. Vårt hovedmål er å komme fram til mer nøyaktige og pålitelige datamaskinsimuleringer av de fysiske fenomenene vi studerer ved å utnytte kvalitative egen...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

International Conference on Spectral and High Order Methods

The numerics group at the Department of Mathematical Sciences at the Norwegian University of Science and Technology has been invited to be the local organizer of the 8th International Conference On Spectral And High Order Methods (ICOSAHOM) in Trondheim, Norway, during the period June 22-26, 2009...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage