0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2021

Finansiering av APC-kostnader til åpen publisering ved Handelshøyskolen BI for regnskapsåret 2021

Awarded: NOK 59,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2020

Finansiering av APC-kostnader til åpen publisering ved Handelshøyskolen BI for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development

Forestill deg at vennen din under en kjedelig forelesning lener seg mot deg og hvisker «Jøss, for en smart uttalelse!» mens hun himler med øynene. For å forstå hva hun mener er det ikke tilstrekkelig å kjenne ordenes betydning og setningens grammatikk. Såkalt pragmatisk kompetanse er vel så vikti...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Excellence in graduate education and research in the cognitive and neural underpinnings of (typical and atypical) language development

Formålet med prosjektet, og i tråd med INTPART programmet, er å utvikle samarbeid gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning. Vårt hovedmål er å styrke master- og phd-utdanningen på området avansert forskning om språkutvikling gjennom aktiv student deltakelse i PI-ledet forksning...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2019

/

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018

Konferansens Igniting Knowledge Sharing: World Indigenous Research and Education Conference 2018, har som formal å samle urfolksforskere I ulike disipliner der de deler sine erfaringer og kunnskapsproduksjon med hverandre. Årets tema har tatt utgangspunkt i de fagfeltene som Sámi allask...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

NOA 2017

Utgivelse av NOA 2017

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PALA 15, The 15th International Symposium on Processability Approaches to Language Acquistion, 18 - 19 September 2015

Det språklige og kulturelle mangfold som preger moderne samfunn, gir nye utfordringer til hele utdanningssystemet, fra barnehage til universitet. PALA-konferansene og PT gir viktige bidrag til at forskere, lærere og spesialpedagoger kan forstå og møte noen av disse utfordringene med større og fag...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Pedagogy for the 21st.Century workshop Collaborative writing and networking activities

This workshop is of special interest for the innovative aspects of the research program, FINNUT. Theme B, in FINNUT, is of particular relevance for this application. In our view, supporting efforts of turning Early Childhood and Care Institutions and schools into post-diagnosis localities or plac...

Awarded: NOK 89,729

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contextual Aspects of Text Organization

Mye arbeid har blitt investert i automatisk korrigering av skrivefeil, men mindre er investert i å undersøke arbeidsflyten innen skriveprosessen. CATO har undersøkt skriveprosessen i to ulike grupper: vanlige forfattere uten kjente lese- eller skrivevansker, kjente dyslektikere. Prosjektet h...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics

Present day approaches to the study of language, linguistic processes and applied language technologies are crucially dependent on large 'treebanks'. These are collections of authentic sentences, annotated with detailed linguistic analyses at the syntactic and often also the semantic levels. Sinc...

Awarded: NOK 19.0 mill.

Project Period: 2010-2018

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Medieval Norwegian Text Corpus

Menotec (Medieval Nordic Text Corpus) is a three-year project (2010-2012) which will build a large and balanced corpus of Medieval Norwegian texts, covering the period from around 1150 to around 1550. It will extend the Medieval Nordic Text Archive (http: //www.menota.org) which by now contains c...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Automatic extraction of valency lexicons from Latin corpora

The goal of this project is to create two new linguistic resources for Latin, namely two computational valency lexicons, i. e. dictionaries containing syntactic, semantic, and frequency information on the arguments of verbs. Valency lexicons distinguish t ransitive verbs from intransitive verbs a...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

The area told as a story. An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information.

In modern European societies, maps are seen as the natural way to communicate about geography. This is different in other historical periods. In the project description I show some examples of historical periods in which maps are not used very much, altho ugh they are known. In my opinion, this l...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Ukjent Fylke

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

KB-N Pluss: Begrepssystematisering og brukergrensesnitt

KB-N Pluss utgjør et lite men uhyre viktig trinn for å bringe KB-Ns kunnskapsteknologi og norsk/engelske språkressurser videre fram i den internasjonale forskningsfronten og sikre norsk fagspråk et brohode inn i det globale kommunikasjonssamfunnet. Konkre t innebærer dette en faglig og teknisk be...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Unified Linguistic Annotation - Transcontinental Perspectives

In the past decade, advances have been made in linguistic annotation of corpora. While corpus annotation before was restricted to morpho-syntactic and surface-syntactic phenomena, now a range of new phenomena, ranging from syntactic and semantic structure s to anaphora, and coreference are added....

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Developing and completing language resources: The Big Brother show as a modern speech corpus

The project is designed to last for five months: August-December 2007. The goals for the project are to digitalize videos, time-code existing transcriptions, and transcribe hitherto un-transcribed parts of the hitherto unfinished Big Brother corpus. Furth ermore, to make the new and transcribed, ...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Acquisition of nouns for language processing

This project addresses the update problem of lexica by proposing a way to automatically provide lexical properties for words in a given corpus. The project singles out nouns and their properties, since they appear to be the most active word class with res pect to shifting properties and innovatio...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Typology of Prepositions and their Semantic Equivalents

This project will study the use of prepositions and their equivalents, from the perspective of systematizing factors of their semantics relevant to the design of translation systems. This is done independently of any specific translation project, but it t akes into account experiences from projec...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

HandOn - Hybrid Acquisition in a New Domain of ``Oversetting'' from Norwegian

The project will build on the architecture established in the LOGON project, and consider various extensions and possibilities for better and more comprehensive systems. It will in particular extend the vocabulary and domain considerably, and evaluate th e results and the costs of the adaptation...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

SVoG - Norsk storvokabular talegjenkjenner

Prosjektet tar utgangspunkt i et eksisterende initiativ for å utvikle en første storvokabular talegjenkjenner (minst 20000 ord) for norsk språk og generelle anvendelser. Det pågående initiativet er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF finansiert av Forsknin gsrådet gjennom VOCALS, som er et prosjek...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

DiaDem - Tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av talesentriske dialogdemonstratorer

Formålet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre og dokumentere demonstratorer og språkressurser utviklet i KUNSTI-prosjektet BRAGE. En rekke demonstratorer ble utviklet i BRAGE-prosjektet. Disse er rettet inn mot talebaserte informasjonstjenester i telenet tet, noen også med mulighet for å present...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

CG-basert maskinomsetjing frå nordsamisk til lulesamisk

Prosjektet vil lage eit tospråkleg leksikon mellom nord- og lulesamisk, eit leksikon som vil kunne danne grunnstammen i ei nordsamisk-lulesamisk ordbok og i eit transferleksikon for maskinomsetjing mellom nord- og lulesamisk. Ut over dette vil resultatet bli gjort tilgjengeleg som elektronisk ord...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Sikring og tilgjengeliggjøring av nordiske språkressurser

Behovet for en norsk språkbank har lenge vært erkjent i norske språkteknologiske fagmiljøer innenfor akademia og næringsliv. En språkbank er nødvendig for å sikre norsk språk en fremtid i den digitale tidsalderen, til beste for nordisk språkforsking og fo r kommersiell utvikling av programvare fo...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Reading instruction and reading research in France

Referring to the agreement between Fondation des Sciences de Homme (FMSH) and the Norwegian Research Council (NFR) I hereby apply for a grant making it possible for me to travel to Paris and stay for one month during the spring term 2007 at the Maison Sug er or in one of the apartments at the dis...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland