0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Genomic-based breeding technology for high quality apples in a Nordic climate

I nordisk og norsk fruktdyrking, er eple den viktigste produksjonen målt i volum. Fremgang i planteforedling er basert på mulighetene for å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt blir dette utført ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og loka...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty and robustness in house price prediction models

Nøyaktig verdifastsettelse av boliger er viktig for mange aktører innen bank-, forsikring- og eiendomsmeglerbransjen. Verdifastsettelser kan enten gjøres ved fysisk verdivurdering utført av en takstmann/eiendomsmegler eller ved bruk av en automatisert verdsettelsesmodell (AVM). En AVM er en stati...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial PhD on Propeller Icing on Unmanned Aerial Vehicles

Anvendelse- og utvikling av ubemannede fly (UAV) er i en radikal vekst over hele verden. Dette har ført til at stadig flere UAVer flyr i krevende vær, som for eksempel i forhold med fare for ising. Atmosfærisk ising oppstår når et fly passerer gjennom skyer med superkjølte dråper i væskeform og ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

En randomisert kontrollert studie av effekt og endringsprosesser i kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi for depresjon

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som innebærer store kostnader for samfunnet og de som rammes. Det er et stort behov for gode behandlingsmetoder, og det er behov for at behandlingen som gis er kvalitetssikret gjennom forskning. I denne studien vil vi undersøke og sammenligne effekten av to...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

System architecture of Subsea Energy Storage for offshore renewables

Det foreslås å starte et doktorgradsprosjekt for å se hvordan vi kan løse noen av utfordringene med å introdusere fornybare energikilder i stor skala. I den forbindelse vil man utnytte erfaringene fra olje-og gassindustrien. Målet er å studere kravene til energilagring når man bytter fra ikke-for...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vision-based AI for infrastructure inspection support

Moderne samfunn er fundamentalt avhengige av elektrisitet. Dette stiller strenge krav for å opprettholde påliteligheten og tilgjengeligheten av strømforsyningen. For å forhindre driftsstans og for å opprettholde sikker og pålitelig forsyning, må elektriske verktøy utføre regelmessige inspeksjoner...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Østfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingsforløp.

Data fra sykehusopphold eller annen behandling, filer eller data fra pasienten selv, resultater fra tester, resultater fra spørreskjema og annet som kunne vært viktig for å ta avgjørelser rundt pasientbehandling finnes i ulike formater og ligger lagret i ulike systemer i ulike deler av helsetjene...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Reverse Engineering som metodikk for verifikasjon av sikkerhet i digitale verdikjeder i en kritisk infrastruktur.

Prosjektet er et samarbeid mellom NVE, NTNU Gjøvik, University of Tulsa, Statnett og Elvia. FOU prosjektet vil ha fokus på sikkerhet i verdikjeden fra digitale sensorer i kraftsystemet til driftskontrollsystemet. Lange leverandørkjeder med komponenter fra ulike produsenter krever ny tilnærming...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hardware reverse engineering – Verifisering av tillit til maskinvarekomponenter i kraftforsyningen

Et overordnet mål er å sette fokus på påliteligheten til maskinvarekomponenter for bruk innenfor den kritiske infrastrukturen til kraftsystemet. Interessenter kan som resultat bedre beskrive den nødvendige tilliten til maskinvarekomponenter. Det grønne skiftet er en storstilt satsning for å bi...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Use of Automation Processes for Detection of Emergent Behavior during Systems Integration Testing

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) er en ledende aktør innen forsvarsindustrien med spesielle utfordringer knyttet til dette segmentet. Lange livsløp, små volum og få tester av det komplette systemet kjennetegner produktene. KDA er i denne PhD-studien et forskningslaboratorium for å se på hvor...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

DNA damage in blood cells in relation to chemotherapy and nutritional status in colorectal cancer patients.

Et sunt kosthold har stor betydning for å redusere risiko for tarmkreft. Fullkornsprodukter, frukt og grønnsaker, samt fiberrike matvarer reduserer risiko, mens rødt- og bearbeidet kjøtt, alkohol og fedme øker risiko for tarmkreft. Et slikt kostholdmønster er derfor en del av de nasjonale kostråd...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Datasikkerhet og dataflyt i applikasjoner som støtter og distribuerer data med differensiert gradert klassifisering

For at flyindustrien skal nå sine industrimål om effektivitet, må teknologi undergå en digitalisering, eller en fornying og utvikling. Dette er høyest relevant for Indra Navia. Flyindustrien er en konservativ bransje, og teknologien ligger noe bak. Mens teknologien utvikler seg, har også informas...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Nye reguleringskonsepter i vannkraft

Forbruket av strøm vil øke, men også bli mer komplisert. Industri og forbrukere finner stadig nye måter å bruke energi fra strøm på. Det kommer samtidig nye kilder til produksjon av strøm, og nye måter å lagre energien på. Mange av kildene som sol og vind vil være avhengig av varierende værforhol...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Automated In-Vehicle Presence Detection for Be-In/Be-Out Solutions in Public Transport

PhD kandidaten har bidratt vesentlig til artikkelen "Automating Travel Using Data-Driven Insights: A Survey on Public Transportation" som har blitt sendt inn til journalen Transactions on Intelligent Transportation Systems. Vi har fått en betinget godkjenning og tar sikte på å utføre de nødvendig...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Applied Machine Learning for Be-In/Be-Out detection for automated public transportation ticketing based on smartphone sensors

Det siste året har vi samlet inn reisedata på iOS og Android på flere steder fra over 100 deltakere. Ved å analysere de forhåndsbehandlede sensordataene var vi i stand til å trene på flere klassifiseringsalgoritmer og oppnådde en nøyaktighet på over 99% på Android-data og 95% på iOS-data. De fore...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av en levende attenuert vaksine mot streptokokkose hos Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Utvikling av effektive vaksiner for den globale fiskeoppdrettsindustrien er nødvendig dersom man skal kunne utvikle en bærekraftig industri som ivaretar miljø, dyrevelferd og samtidig sikrer at bonden sitt inntekksgrunnlag ivaretas best mulig. Majoriteten av dagens vaksiner som benyttes i den g...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Konservering av grassurfôr for økt proteinkvalitet til melkekyr

Prosjektet går i henhold til planlagte aktiviteter. Det er gjennomført et fôringsforsøk for å studere produksjonsresultater ved bruk av surfôr, konservert med ulike typer ensileringsmiddel. Det arbeides nå med å sammentille resultater fra dette forsøket. Samtidig planlegges neste fôringsforsøk, s...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of Tripping IN/OUT in Drilling Operations using Machine Learning

Prosjektet sendte en offisiell forespørsel om selve utløsnings-, ut- og boreoperasjonsdataene til Equinor i mars 2021. Equinor gikk med på å forenkle forskningen med sanntidsdata fra de nye kildedataene mens utløsningsverktøyet (NOV DWT) og kablet drill pipe telemetri system (NOV Wired Drill Pipe...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems leadership and growth

En rekke skifter, inkludert digitalisering, gjør at bedrifter må finne stadig nye måter å skape verdi på. Før kunne bedrifter erobre og beholde markedsposisjoner gjennom å produsere standardiserte varer og tjenester stadig mer effektivt. Nå er markedene i ferd med å brytes opp mellom en rekke akt...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fremme oppfinnelse og innovasjon i små regioner

Dette prosjektet vil utforske hvordan et makerspace kan brukes som verktøy for å skape og utnytte økonomiske aktiviteter, særlig oppfinnelser og innovasjoner i ikke-industrialiserte små regioner, som Oppdal. Gjennom prosjektet samles empirisk data i et industrielt og et akademisk makerspace for å...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Lumpfish stress response characterization, health and welfare improvement through nutritional management and selective breeding

CYCLOIMPROVE tar sikte på å forbedre velferdsstatusen til rognkjeks som brukes i produksjonen av atlantisk laks, ved å redusere helseforstyrrelser gjennom ernæringshåndtering. Programmet vil også bidra til sterkere helse hos rognkjeksen ved å bidra til et selektivt avlsprogram med immunologstudi...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

The agronomic and environmental potential of nitrogen enriched organic substrate

N2 Applied har utviklet en ny behandlingsmetode for organiske substrater som er egnet til gjødselbruk. Metoden bruker luft og elektrisitet til å generere en plasma. Når luftens nitrogen passerer gjennom plasmaen vil en andel bli reaktivt. Det reaktive nitrogenet kan absorberes av det organiske su...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Grønn Vekst AS produserer jordblandinger med kompost og steinmel som viktige bestanddeler. pH i de ferdige jordblandingene er ofte over 7,0 og ikke sjelden opp mot og over 8,0. For et jordprodukt anses dette som utfordrende, da pH-idealet er på den sure siden, 6 - 6,5 for en mineraljord og ofte l...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Usikkerhetsanalyse av hydrologiske simuleringer med tanke på å optimalisere vannkraftproduksjon

Vannkraft er den største fornybare energikilden i verden. Andre fornybare energikilder som sol og vind øker raskt i popularitet, men de har fortsatt problem med lagringsmuligheter for energien, noe som gjør de for ustabile og upålitelige til å fylle behovet til et kontinuerlig strømnett. I vannre...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Generating RWE by using the Norwegian Cancer Registry and the INSPIRE project as a source.

«Virkelighetsdata» (Real World Data, RWD) kaller vi data som hentes fra kilder som registre, journaler, biobanker etc., og som assosieres med utfall i en pasientpopulasjon i en «real-world setting». Kreftregisteret et godt eksempel på en slik kilde der data samles inn og man får ut statistikk om ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kjemiske undersøkelser av dampforbehandling av trevirke for maksimal produksjon av biobaserte kjemikalier og substrat til fiskefor

Trepellets er et attraktivt fornybart alternativ til fossile brennstoff. Å erstatte kull eller olje med trepellets vil gi en stor miljøgevinst når de produseres med råstoff fra bærekraftig skogbruk, slik det drives i Norge. Næings-PhD- prosjektet er med på å utvikle et bioraffineri basert på rås...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modern corneal imaging technology and the paradigm shift in cataract and refractive surgery

Introduksjon: En nøyaktig forståelse av de optiske egenskapene til de individuelle komponentene i hornhinnen er avgjørende for effektiv planlegging av øyeoperasjoner for å oppnå forutsigbare brytningsresultater. Tradisjonelt har målinger av hornhinneoptikk vært basert på teknologi som stammer fra...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Design Optimisation of Power Cable, Shared Electrical Line and Mooring configurations for Floating Offshore Wind Turbines

I løpet av de foregående tiårene har den globale etterspørselen etter elektrisitet vært økende på grunn av sosial og økonomisk fremgang. Sammen med klimaendringsutfordringen åpner et ønske om alternative løsninger muligheter for fornybar energi. En gren av fornybar energi er havvindsteknologi. De...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of predictive data analytics to wellbore geomechanics on the Norwegian continental shelf

Til tross for betydelig fremgang, er det fortsatt store utfordringer knyttet til ustabilitet i borehull og brønnkontrollhendelser ved brønnboring over hele kloden. En oversikt over brønner på norsk kontinentalsokkel (NCS) de siste 25 årene viser at et gjennomsnitt på 14% av alle letebrønner og 8%...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Developing a feeding protocol for grow-out Atlantic halibut based on growth, physiological and behaviour responses to feeding frequencies

Atlantisk kveite har vært en del av norsk akvakultur siden 80-tallet, men kveitens biologi skiller seg fra de vellykkede laksefiskene og det har vist seg utfordrende for kveiteopprettere å lykkes kommersielt. En av de gjenværende flaskehalsene i bransjen er langsom vekst på grunn av lavt fôrinnta...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland