0 projects

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Designing with/out Extractive Materials

Forbrukersamfunnets vareproduserende industri har antatt slik en massiv skala og rekkevidde at det er åpenbart at design som aktivitet og profesjon har betydelig innvirkning på økologiske systemer både lokalt og globalt. Å designe innebærer viktige beslutninger om hvilke og hvor mye materialer so...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Provenance Projected: Architecture Past and Future in the Era of Circularity

Bygninger er uregjerlige, de er i konstant forandring og involverer utallige aktører i fortid og samtid. Bygninger består av materialer med forskjellig levetid, deres opprinnelige funksjon kan bli utdatert, og de kan ikke (og bør ikke) behandles på linje med kunstverk eller arkeologiske artefakte...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

En studie av arkitekt Helge Thiis’ bidrag til utformingen av Nidaros domkirke

Formålet med prosjektet er å studere og analysere prosessene knyttet til planer og oppføring av de øvre delene av domkirkens vestfront og sentraltårn under ledelse av arkitekt Thiis, for videre å kunne komme med gode faglige anbefalinger til en kommende restaurering. Forvitringen av stein på vest...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning for PES-midler 2023-2024

NIKU ønsker å være en attraktiv aktør på EU-forskningsarenaen. PES-midlene vil hjelpe oss å nå dette målet gjennom en rekke aktiviteter, inkludert deltakelse i en rekke EU-søknader. For at disse søknadene skal ha et tilfredsstillende nivå vil vi dessuten satse på kompetanseheving både hos forsker...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning for PES-midler 2021-2022

NIKU ønsker å bli en attraktiv aktør på EU-forskningsarenaen. PES-midlene vil hjelpe oss å nå dette målet, ved å delfinansiere blant annet en strategiprosess, samt en rekke andre aktiviteter inkludert deltakelse av søknader i en rekke EU-søknader. For at disse søknadene skal ha et tilfredsstillen...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Baroque Antiquity and the Archaeological Imagination in Early Modern Europe

This pioneer study examines the assimilation and transformation of antiquity in the Roman Baroque. It combines several "histories" - print, archaeology and architecture - in the attempt to identify strategies of recovering the past in the Early Modern period. In contrast to the multitude of books...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2016-2016

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Orders of Memory and Knowledge. Architectural Schemes for Collections in Early Modern Sweden

Spatial Orders of Memory and Knowledge har anlagt helt nye perspektiver på måten samlinger og vitenskapspraksiser ble understøttet arkitektonisk i Sverige under andre halvdel av sekstenhundretallet. Hovedhypotesen for prosjektet var at de arkitektoniske arrangementene var skapt som redskap for å ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe

Prosjektet "The Printed and the Built. Architecture, Print Culture, and Public Debate in Modern Europe", drevet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), har studert forholdet mellom arkitektur og publiseringskultur i 1800-tallets Europa. På denne tiden oppstod en rekke nye trykte medier s...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Thomson, Iwan norsk spes. til Kina 2005

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Norsk arkitekturhistorie - seminar febr/mars 2005

...

Awarded: NOK 28,000

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo