0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering av Maritime CleanTech, sterkere relasjoner med tyske partnere innenfor teknologi og økt kunnskap om H2020

Ved å delta på arrangementet ønsker NCE Maritime CleanTech å finne partnere og konsortia (både for klyngen og klyngebedriftene) blant de attraktive tyske partnere som er ganske avanserte på de teknologiområder som er av høy interesse for oss. Dette gjelder for eksempel smarte energisystemer, nye ...

Awarded: NOK 6,495

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering av Maritime CleanTech som attraktiv partner i framtidige H2020-søknader, utvikling av nettverk og økt kunnskap om H2020

Ved å delta på matchmaking event i Paris ønsker NCE Maritime CleanTech å finne partnere og konsortia (både for klyngen og klyngebedriftene) innenfor utlysninger som går på energi, sirkulærøkonomi og offshore vind and sol. Klyngen skal også holde en Pitch som vil bidra til at klyngen blir mer synl...

Awarded: NOK 11,953

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Decarbonizing energy of geographical islands

Hovedformålet med prosjektet er å designe og implementere innovative løsninger for energisystem på en geografisk øy som skal bli mer selvstendig og grønn (fornybare kilder). Konseptet skal testes på en øy og så skal overføringsverdi vurderes slik at den samme tilnærmingen kan bli brukt på andre ø...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Demonstration of hydrogen and fuel cell technology for mid-size maritime transport

NCE Maritime CleanTech har i sin strategi et mål om å jobbe mot smarte og grønne transportløsninger i den maritime sektoren. Hovedformålet med prosjektet er å demonstrere anvendelse for maritim transport av brenselcelleteknologi der hydrogen brukes som drivstoff. Teknologien har blitt prøvet i an...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Ivanova, N RUS05/06-26

...

Awarded: NOK 43,000

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland