0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utforsking av digitale verktøy for økt læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Utforsking av digitale verktøy for økt læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) Med økende digitalisering av samfunnet, har de fleste elevene tilgang til en egen digital enhet i skolen. Det er et stort potensial i denne teknologien for å legge til rette for gode læringsp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilrettelegging i språklig heterogene klasserom for at nyankomne minoritetsspråklige elever kan utvikle gode leseferdigheter i engelsk.

I dette ph.d.-prosjektet er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om det å undervise nyankomne flerspråklige elever i engelsk på ungdomstrinnet. Målet er å utvikle denne kunnskapen til bruk i det ordinære klasserommet på ungdomstrinnet. Det skal utvikles undervisningsmetoder ved hjelp av grafiske roma...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts

I LANGUAGES søker vi å identifisere likheter og forskjeller i hvordan to av verdens mest talte og underviste språk – engelsk og fransk – undervises i europeiske klasserom. Ved å sammenligne ulike kontekster, gir LANGUAGES et innovativt blikk på språkundervisning. Prosjektet studerer språkundervis...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

STAGE. STarting AGe and Extramural English: Learning English in and outside of school in Norway and Flanders

I Norge møter barn engelsk hver dag gjennom blant annet å lytte til musikk, å strømme medieinnhold og spille online-spill. For å beskrive slike aktiviteter som barn deltar i bare fordi de ønsker det, bruker vi termen ekstramural engelsk (EE, "engelsk utenfor murene" av klasserommet). Barn kan lær...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Doktorgradsprosjektet er en studie av engelsk på yrkesfag før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Mål Prosjektets mål er å undersøke undervisningspraksiser i engelskfaget på yrkesfaglige studieprogrammer. Studien bygger på tidligere forskning blant ungdommer i norsk skole om betydni...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering.

Søknad om støtte til åpen publisering.

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

10th International Conference On Middle English

The University of Stavanger has agreed to organize the tenth International Conference on Middle English (ICOME) in Stavanger 30 May - 2 June 2017. ICOME is an international conference that has been arranged since 1994 at intervals of two or three years. The conference has previously been arran...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

A Study of Middle English Derivational Morphology - Laura Esteban-Segura - Spain

The project investigates the competition between suffixal doublets in Middle English. These structures are characterised by the appearance of the same base with two different suffixes, with no apparent distinction in meaning. Examples of doublets are 'ble reschipe' and 'blerinesse' ('bleariness')...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The language and geography of Middle English documentary texts

The project 'The Language and Geography of Middle English Documentary Texts' has reached the following goals by its closing date: We have compiled a corpus of administrative/legal texts and letters from the period 1399-1525: the Corpus of Middle English Local Documents (MELD). The corpus form...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Rogaland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Comparison of the synaesthetic metaphor structure in English, Polish, and Dutch

The project consists in collecting instances of synaesthetic metaphors occurring in non-poetic written texts in English, Polish, and Dutch. The metaphors would be then analysed with respect to their structure, i.e. the preference for respective senses as source or target domains, and correlatio...

Awarded: NOK 46,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Cogito Ergo Loquor - a Cognitive Linguistic approach to foreign language learning: the case of the English progressive.

In light of the current focus on the need to strengthen the teacing of foreign languages in Norwegian schools, this project sets out to contribute to reaching this goal. It is my belief that previous research and theories on second language acquisition of fer valuable insight into this field. Sti...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Middle English Grammar Project: Survey of Middle English Transmission

The present project forms part of the Middle English Grammar Project, a large-scale undertaking that aims to produce an authoritative account of Middle English (ca 1100-1500). The accounts that exist are badly outdated, and an up-to-date description is ne eded. This project is concerned with Mid...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Grammaticalization and subjectification: the history of the English progressive

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Relevance of Aspect to Argument Structure - the Case of Ditransitives

Prosjektet tar utgangspunkt i hypotesen at det er et nært samspill mellom hendelsesstruktur og syntaktisk struktur, hvor tolkningen av hendelsesdeltakere er styrt av den strukturelle posisjonen de innehar i en finmasket dekomponering av verbfrasen. På den ne måten reduseres behovet for leksikon s...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku