0 projects

SSF-Svalbard Science Forum

Automated analysis of wildlife camera monitoring, RiS ID: 11829

During the first part of my thesis, I will be creating a methodology for automated analysis of camera monitoring data of the nests of geese and terns using artificial intelligence. In order to test if this program works, I will need to obtain enough new camera data of nests on Svalbard and put th...

Awarded: NOK 67,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Social dynamics and eco-evolutionary feedbacks in wild populations

Å unngå befolkningskollaps på grunn av klimaendringer er en av de største utfordringene for vår generasjon. For effektivt å kunne bruke de begrensede ressursene som er tildelt bevaringsarbeid, må vi forstå egenskapene til organismer som påvirker deres sårbarhet for endringer i miljøet. En av de m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Improving ERC StG application MultiCliff

Formålet med dette prosjektet er å utbedre min søknad om Starting Grant fra ERC. Søknaden ble høyt ranket ved forrige søknadsrunde, men nådde ikke helt frem i kampen om finansiering.

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Personalities in fear behaviour: relevance for management. RiS ID: 11153

Geese differ in their reaction to human disturbance. Previous work has linked the degree of reaction to personality and habituation. In Kongsfjorden (near Ny-A°lesund), there is a marked population of barnacle geese which have been tested for different personality traits. Now, we want to make a l...

Awarded: NOK 45,653

Project Period: 2019-2020

Location: Svalbard

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ethical capture and killing methods in trawl fisheries

Det har vært begrenset fokus på velferd og andre etiske aspekter ved fangst og avliving av villfisk. Innen havbruk er fiskevelferd tatt inn i lover og reguleringer, mens dette er vanskeligere for fangst av villfisk. Villfisk er likevel inkludert i Dyrevelferdsloven, og i 2014 gav Rådet for dyreet...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Testing the Darwin-Fisher model of sexual selection in a polygynandrous pipefish

...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Determining the behavioral rules underlying collective behavior

-

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Collective behaviour of penned herring: Observing the collective behaviour and investigating the effect of various sound stimuli

Målet med prosjektet er å forstå samspelet mellom direkte stimuli og informasjonsoverføring mellom individ i ein fiskestim, og å forstå korleis dette påverkar den kollektive åtferda, med særlig vekt på støyindusert åtferd. I 2012 vidareutvikla vi ein metode for å observere fiskeåtferd frå mul...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sperm, speciation and promiscuity - an integrated analysis of evolution in passerine birds

One of the great puzzles in evolutionary biology is how the extreme diversity of mating systems has evolved under the constraints of a basically invariable mode of sexual reproduction; the fusion of two haploid gametes. A good illustration of this enigma is the large variation in promiscuity amo...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Female infidelity promotes male cooperation in collective predator defence or sharing of resources

Revealing the adaptive value of mate choice and female preference for ornamented males has been one of the great challenges to sexual selection. While female choice for direct benefits is considered important in species with biparental care, most theory h as focused on female choice for male gene...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Coral Reef Fish Coloration: Sexual Selection, Diversity and Speciation [revised Jan. 09]

Tropiske korallrev er blant verdens mest truete livsmiljøer. Korallrevene er samtidig "havets regnskoger", med et større biologisk mangfold enn noe annet havmiljø. Bare et fåtall av dyr og planter på korallrevene er studert - de aller fleste vet vi ingenting om. Prosjektet CoralFish har hatt som ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Measuring Genetic Mating Systems and Sexual Selection Using a Sex-Role Reversed Pipefish.

Summary The interaction between molecular biology and animal behaviour has sparked a new understanding of mating systems and sexual selection. However, controversies remain, and at least ten different mating system metrics have been advocated to best meas ure patterns of mating. One aim of this p...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Sexual selection and diversification: a multilevel analysis of mate choice cues in the bluethroat

Determining the causes and consequences of reproductive decisions is central to the understanding of evolutionary processes such as sexual selection and speciation. This research project represents an ambitious plan towards achieving a comprehensive under standing of the factors influencing the r...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Sperm morphology and function in passerine birds

The prime function of sperm cells is to fertilize eggs. Despite this common purpose, there is a tremendous diversity among animal taxa in sperm phenotypes. Part of the variation can be attributed to phylogenetic relatedness, and sperm are often used as di agnostic traits in taxonomy. But there is...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Behavioral syndromes in salmonid fish: Ecological and evolutionary implications

Variation in the physiological stress response has been correlated to a number of major axes of variation in behavior, including activity, shyness-boldness, and aggression. Sih and co-workers recently coined the term behavioral syndromes for this phenomen on, and pointed out several important eco...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Signal evolution: adaptation and constraint

A central challenge in evolutionary biology is to understand what determines the reliability and flexibility of animal signals. We investigate signal evolution and signal discrimination in two contexts, mate choice and mimicry, with focus on how adaptatio n is affected by learning, plasticity, va...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sæther, Ole A. norsk spes til Kina 2005

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Long term consequences of interspecific cross-fostering in the wild

The significance of learning has been relatively overlooked in studies of fundamental behavioural traits such as species recognition, mate choice and social dominance. I propose a project to investigate long term consequences of interspecific cross-foster ing in the wild in terms of such behaviou...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Male sperm control

Mutations in the male germ-line are common and in highly monogamous species males may benefit from selecting against own, mutated sperm. This will, in turn, reduce a male’s chance of fertilizing, but, on the other hand, prevent loss of DNA order down the family line. The importance of sperm selec...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Hybridization in birds as studied by cross-fostering in the wild

Hybridization between species generally reduces fitness. However, hybridization, and subsequent back-crossing, may lead to the transfer of genes between species and represent an important factor as a source of new variability in the subsequent evolution o f the species. The importance of hybridiz...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Reindeer and caribou; tolerance limits to habitat fragmentation and anthropogenic activities

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Density dependence in Atlantic salmon - causes and consequences

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Female promiscuity unconstrained by male paternity guards: an experiment on bluethroats

It is a well-established fact that many socially monogamous bird species are genetically polygamous due to the frequent occurrence of extra-pair copulations (EPCs). Recent studies have shown that females benefit from performing EPCs, by producing offsprin g of higher reproductive value. In blueth...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Cooperation during brood rearing; an assessment of the effect of kinship

Explaining the evolution and maintenance of reproductive helping and cooperation in wild animals have challenged both theoreticians and empiricist biologists. The theory of kin-selection have successfully explained the highly cooperative societies of euso cial insects, but has also provided insig...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

The role of heterozygosity for individual fitness and mating system evolution in birds

It has long been realized that close inbreeding can be detrimental to offspring fitness. Such inbreeding depression is caused by the increased homozygosity at loci that affect fitness. Recently, some exciting studies on birds and mammals have revealed a s imilar effect also in natural outbred pop...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Behavioural and genetic mechanisms of extrapair fertilization in bluethroats

Most birds are classified as socially monogamous, yet they frequently engage in extrapair copulations. In the bluethroat, females copulate frequently with neighbouring males with the result that around 30% of offspring are sired extrapair. The bluethroat is one of the few bird species in the wor...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Sexual signals and life history trade-offs in guppy and sex-role reversed pipefishes

Sexually selected signals can be viewed as life history traits. In the guppy (Poecilia reticulata) and the sex role reversed pipefishe (Syngnathus typhle) sexual signals are well understood, but their relation to life history decisions remain unexplored.T he proposed project will test how life hi...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of winter and ice conditions on the behaviour and habitat selection of juvenile Atlantic salmon

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The function of extrapair fertilization in passerine birds

In more than two thirds of all bird species with a socially monogamous mating system, females engage in copulations outside their pair bond. As a consequence, extrapair fertilizations and mixed-paternity broods are common in many of these species. The sel ective advantage for female extrapair fer...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Seksuell preging og hybridisering mellom to arter av meiser (Paridae)

Siden de klassiske studiene til nobelprisvinner Konrad Lorentz, har seksuell preging blitt dokumentert hos en rekke dyrearter. Denne formen for læring har fått ny oppmerksomhet i senere år innen flere felt av evolusjonær økologi fordi man mener den er vik tig i forbindelse med hybridisering, arts...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo