0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite t...

Awarded: NOK 32.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Societal Dimensions of Sami Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North

SoDiSámi - Societal Dimensions of Sámi Research har undersøkt på kva måte ulike institusjonelle og samfunnsmessige forhold og diskursar har påverka produksjonen av kunnskap om samisk kultur og historie i nordiske land. Prosjektet har også løfta fram på kva måte den akademiske produksjonen av kunn...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Parenting cultures and risk management in plural Norway

Globalisering, migrasjon, økte klasseforskjeller og nye samlivsformer fører til et mangfold i forståelsen av hva det innebærer å være foreldre i Norge i dag. Internasjonal forskning viser at myndigheters praksis overfor foreldre er preget av den hvite middelklassens oppfatninger av hva det betyr...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Etnologi og folkloristikk

Utgivelse av artikkelsamlingen: Etnologi og folkloristikk

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Antiquitites to Heritage. Tranformations in Cultural Memory

Bokmanus skal sendes til språkvask før oversendelse til forlaget og deretter til endelig referee-vurdering. Det betyr mye for utfallet av denne at språket er godt og presist. Forlaget tar ikke ansvar for språkvask i denne runden. For forlagskontrakt, se ellers vedlegg. Boksynopsis: The book a...

Awarded: NOK 19,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Genome-wide characterization of Dnase-hypersensitive regions across cell types and differentiation stages

...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Zoological - animal representations in zoos, museums and books

Zoological - animal representations in zoos, museums and books er en nettutstilling tekstet på norsk og engelsk. Utstillingen formidler forskningsresultater fra KULVER-prosjektet "Dyr som ting og dyr som tegn -standardisering og synliggjøring av dyr"via tre hovedtemaer og spørsmål: 1. Lengsel o...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2010-12

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2009

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Dyr som ting og dyr som tegn. Standardisering og synliggjøring av dyr

Prosjektet undersøker relasjoner mellom natur, kultur og estetikk ved å se på estetiske transformasjoner av dyr til ting og tegn. Dette vil utfordre både kultur- og vitenskapshistoriens forståelser av sine gjenstandsområder, og problematisere fagenes oppd elingen i hva som er kulturelt og hva som...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Manuskript: Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgernes tid.

...

Awarded: NOK 55,000

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2008

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2007

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Larsen, Roald A RUS06/07-108

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Takagi, Hijiri, STP 0607

...

Awarded: NOK 49,500

Project Period: 2006-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning for 2006

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning, 2005

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

MAR-ECO workshop Lisboa, juni 2005

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Czapnik, Malgoraza, Polen, STP0405

...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning

...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo