0 projects

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Chronic pelvic pain - replacing ignorance with competence. A population-based joint venture study on scope, diagnostics and burden

Langvarige underlivssmerter kan ramme både kvinner og menn, så vel unge som eldre. Personer med kroniske underlivssmerter kan ha ulike somatiske og psykososiale helseplager. Selv om kunnskapshullene er store, tyder data på at 5-10% rammes av slike plager. Vi vet også at mange går rundt med kronis...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Randomised controlled trial in Nepal: Implementing point-of-care tests and identifying barriers to reduce antibiotics for vaginal discharge

Unormal utflod fra skjeden forkommer ved både seksuelt (SOI) og ikke-seksuelt overførbare infeksjoner. Laboratoriebaserte tester er vanskelig tilgjengelige i lavinntektsland. For å sikre behandling av SOI gis ofte behandling med en kombinasjon av flere, ofte bredspektrede antibiotika, noe som bid...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering Heterogeneity to provide treatment for metastatic Endometrial cancers

Livmorkreft (Endometriekreft) er det mest vanlige gynekologiske kreftformen i høy-inntekts land. Selv om de fleste kvinner som får denne kreftformen blir helt friske, er det fremdeles ca 20% som enten har spredning av sykdom når denne oppdages, eller som opplever at sykdommen kommer tilbake på et...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Randomized clinical trial assessing balloon occlusion of the aorta for controlling life-threatening postpartum bleeding in Africa

Mødredødelighet på verdensbasis er fortsatt et stort problem. En hovedårsak er kraftig blødning etter fødsel, så kallet post-partum blødning. Det er beregnet at over 150 kvinner dør hver dag på grund av post-partum blødning, noe som tilsvarer en flykrasj hver dag. De fleste av disse dødsfallene s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: INDUVITA

Dette innovasjonsprosjektet har som mål å utvikle nytt og viktig utstyr for igangsetting av fødsel. Igangsetting av fødsel før naturlig fødselsstart er nødvendig ved flere tilstander, som kan skyldes forhold ved både mor og barn. I dag er vanlig prosedyre innleggelse av et ballongkateter innenfor...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitale seminar basert på forskning og doktoravhandlinger relevant for kvinner som føder i 2021, samt ansatte ved 600 helsestasjoner

I 2021 fyller Sanitetskvinnene 125 år. Blant de mange initiativene vi har hatt for utvikling av folkehelsen er oppbyggingen av helsestasjonene, til støtte under svangerskap og barnets første leveår. Sanitetskvinnene etablerte helsestasjonene i 1914 og drev disse fram til det offentlige tok over ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ViSiBeam - the Vital Signs Birth Monitor

ViSiBeam er et nytt overvåkingssystem for fostertilstand under fødselen. Den er basert på en oppfinnelse fra NTNU som gjør det mulig å bruke en liten og brukeruavhengig ultralydsonde med lav kostnad for kontinuerlig overvåking av blodstrøm i fosterets hjerne. ViSiBeam vil gjøre det mulig for leg...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Functional imaging for individualized cancer treatment

Kreft i livmor og i livmorhals er vanlige kreftformer hos kvinner. Viktige utfordringer i behandlingen av disse kreftformene er: (1) overbehandling av pasienter med lav risiko for tilbakefall, (2) underbehandling av pasienter med høy risiko for tilbakefall og (3) dårlig overlevelse hos pasienter ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

WP1 (epidemiologiske studier) bruker datasett med helseutfall blant nyfødte, gravide kvinner og kvinner etter fødsel (MNH) samt lokal meteorologisk informasjon for å finne MNH helseutfordringer relatert til klimaendringer. Den primære kilden til informasjon om nyfødte har vært fødselsregistre, me...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy- a human and animal model under antihypertensive therapy

Forskningsprosjektet HyperDIP ønsker å bidra til å forbedre kvinners hjerte- og karhelse. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og andre svangerskapskomplikasjoner kjennetegnet av nyoppstått høyt blodtrykk er potensiell farlige for både den gravide og hennes ufødte barn. Kvinner som har gjennomgå...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving treatment for women with endometrial cancer

Kreft i livmorslimhinnen, livmorkreft, er en av de vanligste kreftformene som rammer kvinner. Forekomsten av denne kreftformen er økende, dels på grunn av forlenget levealder, men denne kreftformen er også sterkt forbundet med overvekt og øker dermed i takt med at overvekt blir et stadig større p...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The use of manual-vacuum aspiration in the treatment of incomplete abortions and post-abortion care in Malawi

Abort kan være selvbestemt eller skje spontant. Uansett så kan komplikasjoner oppstå. Selvbestemt abort er en selvfølge i mange deler av verden, men i mange land er det kun lov om det står om kvinnens liv. Ironisk nok er det i slike land det oppstår mest komplikasjoner. Når selvbestemt abort er u...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Optimal resuscitation and rapid exposure to cooling and xenon protects the newborn brain and heart after oxygen deprivation.

I den vestlige verden rammes 2 av 1000 barn av alvorlig oksygenmangel (asfyksi) under fødselen. Uten behandling fører 66% av disse fødslene til varige hjerneskader eller død. Forskning ledet av Marianne Thoresen har vist at kontrollert nedkjøling i 3 dager av de nyfødte til 33.5°C etter fødselen ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Clinical manifestations, diagnosis, HIV and effect of treatment on genital schistosomiasis in young women: VIBE-FGS- a school based study

Kvinnelig genital schistosomiasis (Bilharzia) er en neglisjert tropesykdom forårsaket av parasitten Schistosoma haematobium. Den legger egg i genitalslimhinnene, og dette fører til lokal inflammasjon med kontaktblødning, skjøre blodkar og oppregulering av immunceller. Pasientene opplever en rekke...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Metformin treatment of pregnant PCOS women and prevention of preterm birth.

Kvinner med polycystisk ovarie syndrom (PCOS) har vanskeligere for å bli gravide og har økt forekomst av svangerskaps-komplikasjoner som pre-eklampsi, svangerskapsdiabetes, fortidige fødsler og vekstretardasjon. Tidligere studier av gravide kvinner med PCOS har imidlertid hatt svakheter som gjør ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Molecular alterations in metastatic gynecological cancer

Endometrial cancer is the most common and ovarian cancer the most lethal gynecologic malignancies. Improved treatment for metastatic disease and reliable predictors for response to therapeutics are needed. This project is an integrated part of a regional, national and international prospective m...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Fear of childbirth: causes and consequences

The Western world has an epidemic of self-perceived fear of childbirth. Between 5 and 10% of all pregnant women in the Oslo area are being treated for fear of childbirth. Steadily increasing numbers of pregnant women are requesting caesarean sections due to fear of giving birth. However, caesare...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

KLINISK-Klinisk forskning

Randomized controlled trial of postpartum pelvic floor muscle training in women with injured and non-injured pelvic floor muscles.

175 førstegangsfødende kvinner med fødeplass Ahus har blitt tilfeldig inndelt i to gruppe: en som har trent bekkenbunnsmusklene 1 gang i uken i gruppe hos fysioterapeut + hjemmetrening hver dag og en gruppe som ikke har fått noe ekstra tilbud ut over å læ re riktig sammentrekning av bekkenbunnsmu...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Salvesen, Helga B daadppp

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2009-2011

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Callegari, Enrico Italia stp 07/08

...

Awarded: NOK 61,000

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Spontaneous preterm birth and genetics

Preterm birth (PTB) is the main cause of perinatal mortality and short- and long-term morbidity. The pathophysiology of spontaneous PTB remains poorly understood. Infection and inflammation, fetal growth, uterine distention and decidual haemorrhage are be lieved to be part of the mechanisms resul...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Aarseth, Marit G Norsk spes til India (årsskiftet) Forlenget til 05 pga manglende utbet i 05

...

Awarded: NOK 16,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Barder, Tove Aa. Norsk spes til India 2006 (årsskiftet) Forlenget til 06 pga manglende utbet i 05

...

Awarded: NOK 16,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Acar, Nuray tyrkisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Effectiveness of acupuncture-care for treatment of hot flushes among postmenopausal women

Almost two thirds of women experience hot flushes persisting up to five years after menopause and 10-20% find them very distressing. Hormonal replacement therapy (HRT) is effective treatment, but long-term use increases the risk of negative health effects . Sales figures for systemic HRT in Norwa...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Infections, prepregnant diet and other environmental factors as possible causes of hyperemesis gravidarum (HG).

Hyperemesis gravidarum (HG) is defined as severe, intractable nausea and vomiting in early pregnancy. The HG-patient suffers from dehydration, weight loss, ketonuri and a nutritional deficiency. HG affects 0,5-2,0% of pregnant women, and the etiology is u nknown. Until recently HG was believed to...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Immune mechanisms and genetics associated with development of pre-eclampsia/eclampsia(PE/E)

PE is regarded as a two-step disease, with poor placentation and placental hypoperfusion as the first step in pathogenesis. The recognition of fetal trophoblasts by maternal uterine (uNK) cells is fundamental in placental development. Observations suggest that the superficial trophoblast invasio...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Venous thromboembolism in pregnancy

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Preeklampsi og eklampsi

Preeklampsi er den vanligste og mest alvorlige komplikasjon vi ser i forbindelse med svangerskap og fødsel, og er fortsatt den viktigste årsak til maternelle dødsfall i den vestlige verden. Tilstanden kjennetegnes av høyt blodtrykk og eggehvite i urinen. Eklampsi er en sjelden, men alvorlig komp...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kroniske underlivssmerter hos kvinner

Ved bruk av trykkalgometer som objektiv tese, måles stress/smerte på kvinner med kroniske underlivssmerter rundt muskulære triggerpunkter etter behandling med mensendieck og akupunktur, sammenlignet med behandling med mensendieck fysioterapi alene.

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo