0 projects

FINANSMARK-Finansmarkedet

Pamfletten "7 gylne regler - nøkkelen til fremgang"

...

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Drift av kurs- og informasjonssenter innenfor aksjemarkedet

Ønske om å dekke et sterkt behov for lett tilgjengelig, nøytral og pedagogisk riktig informasjon om aksjemarkedet Det er en flora av produkttilbydere innen aksjemarkedet, og mye av den informasjonen som er tilgjengelig er både mangelfull og lite myntet på almenheten. det som finnes av bøker og k...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oppprettelse av kurs- og informasjonssenter

Fokus vil være kursvirksomhet i form av brevkurs, seminarer og interaktiv opplæring via internett. Via nær forbindelse med Sveriges Aktiesparares Riksförbund vil vi kunne få tilgang til vel gjennomarbeidede og gjennomprøvde kurs på disse områdene som vi k an oversette til norsk og tilpasse norske...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo