0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Transloyalties in Citizenship Education

På skolen lærer man om det å være en medborger. Hvordan foregikk undervisning i medborgerskap i historietimene i Norge etter andre verdenskrig? I Sør-Afrika etter apartheid? På Madagaskar og Mauritius etter kolonitiden? Og hvordan kan man undervise i medborgerskap i dag, når mange av elevene i kl...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for 2020-regnskapsåret, Universitetet i Agder

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering i OpenAccess-tidsskrifter. Hovedkriterier for støtte til åpen publisering: 1) Søker / korresponderende forfatter ma° være tilk...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POSEIDON II (Project Development)

Dette prosjektet videreutvikler POSEIDON-forskningsprosjektet for innlevering til ERC AdG runde 2021. Prosjektet vil utvikle en metodisk og empirisk ramme for å forstå den historiske utviklingen av politiske forpliktelser. Ved å gjøre dette er hensikten å muliggjøre et forskningsprogram med kapas...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for 2019-regnskapsåret, Universitetet i Agder

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering i OpenAccess-tidsskrifter. Hovedkriterier for støtte til åpen publisering: 1) Søker / korresponderende forfatter ma° være ti...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - o...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe - NOSSH

Horisont Europa har som ambisjon og ta tak i de store samfunnsutfordringene. For å lykkes med det må samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver få en tydelig plass i rammeprogrammet. Hovedmålet for 'Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa' er ...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har ni partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. I tillegg er Nasjonalbiblioteket en strategisk partnerskapsinstitusjon. Forskerskolen skal styrke studentenes intelle...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020

Prosjektet "Stedssansen i en teknologisk tid" undersøker den menneskelige evnen til å finne veien og skape mening i et landskap i historisk perspektiv. Vi tar utgangspunkt i nåtidens mange diskusjoner om hvordan nye teknologier som smarttelefoner og GPS har svekket stedssansen. Vi vurderer slike ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 14th Biennial Nordic Association for China Studies (NACS) Conference. When China Faces the World: Engagement or Disengagement?

13-14 June 2019, University of Bergen and the Norwegian China Law Centre will host the 14th Biennial conference of the Nordic Association for China Studies (NACS). The conference will bring together junior and senior scholars from the Nordic countries and beyond who have a shared interest in stud...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Humanitarian Diplomacy: Assessing Policies, Practices and Impact of New Forms of Humanitarian Action and Foreign Policy

Forhandlinger om tilgang til humanitær bistand i konfliktsoner er et stort problem for beslutningstakere og humanitære aktører. Dette prosjektet tar for seg politikk, praksis og effekten av det humanitære diplomatiet utført av de statlige aktørene Qatar, Tyrkia og De forente arabiske emirater og ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernisation and economic integration in 19th and early 20th century

«Den siste istid» tar utgangspunkt i den internasjonale handelen med naturis på 1800- og tidlig på 1900-tallet. Norge var en stor aktør i dette markedet. Produksjonen og utskipingen sysselsatte i toppårene tusenvis av mennesker langs norskekysten, mest østafjells, og flere hundre skip. Formåle...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Contentious politics and crowd behaviour Kristiania and Lisbon 1870-1920

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Maritime safety, hybrid regulatory regimes and the EU A study of regulatory change, classification societies, authority and legitimacy

Internasjonal skipsfart kan sees som den første globaliserte næring. Fra midten av 1700-tallet utviklet transport av varer over verdenshavene seg til en internasjonal industri som også nødvendiggjorde et internasjonalt regulatorisk regime. Et slikt regime vokste gradvis frem med Lloyd's Register ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard and the Humanities: A Two-Day Workshop in Tromsø

Out of 24 workshops supported by the Svalbard Science Forum in 2008-14 and publicized on the SSF website to promote their recommendations, none is devoted specifically to a humanistic approach to Svalbard. To fill an obvious gap, a two-day workshop, dedicated to Svalbard and the humanities, is p...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2017

Se Vedlegg A.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie 2017

Se Vedlegg A.

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av 3 artikler for bokmanuskriptet Values, Objectivity, and Explanation in Historiography

Values, Objectivity, and Explanation in Historiography brings up to date and renews the debate on two major themes in the philosophy of history which in the last decades have been overshadowed by the linguistic turn and the interest in narrativity. Part I of this book is concerned with the tens...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2017

Utgi Norwegian-American Essays 2017

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Historiebruk på museum

Formålet med avhandlinga har vore å undersøkje ulike måtar musea skapar samanheng mellom fortid, nåtid og framtid. Omgrepskonstruksjonen «fortidshandtering» er i avhandlinga gjennomgåande brukt til å både skildre og karakterisere det musea gjer med fortida. Omgrepet er meint å fange opp ulike sid...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Natural Wealth of Nations: A comparison of natural resource policy in Sweden, Norway and Canada 1900- 1930

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

4. året - Economic origins of totalitarianism

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publication: Crossing Borders. Combining historical learning and Human Rights Education

Crossing Borders: Combining human rights education and historical learning - synopsis The book explores some of the multiple ways in which history education and Human Rights education can be combined and intertwined. The interest in the links between Human Rights education and history teaching h...

Awarded: NOK 62,000

Project Period: 2015-2017

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI -Scandinavian left-wing intellectuals in the post-war era: ideas, influences, and continental communications 1945-1962

Doktorgradsprosjektet mitt undersøkte ideane og kommunikasjonen mellom skandinaviske venstreintellektuelle i den første delen av den kalde krigen, frå 1945 og til om lag 1960. Eg tok utgangspunkt i tidsskriftmiljøa Orientering i Noreg, Dialog: Dansk tidsskrift for kultur og Internationale Perspek...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI The political economy of Einsatz Finnland: Organsation Todt in Finland 1941-1944

Prosjektet tar for seg den tyske bygge- og ingeniørorganisasjonen Organisation Todt (OT) og dens aktiviteter i det allierte Finland i årene 1941-1944. Studien fokuserer på hvordan en tysk organisasjon opererte i et ikke-okkupert land, det vil si på hvordan fraværet av okkupasjon påvirket OTs tils...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Naturkatastrofer - en kulturhistorie

Helt nord i Europa har de færreste blitt direkte berørt av store katastrofer. Men likevel omgir vi oss nærmest daglig med dem - gjennom nyheter, sosiale medier og i populærkultur. Naturkatastrofenes meningsaspekt dreier seg ikke bare om natur og mennesker, når fokuset legges på fortolkninger, for...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norske historiedager 2015

Tittel på konferansen er Ressurser: energi, makt og mennesker. Vi vil sette fokus på endring i- og bruk av naturressurser fra middelalder til nåtid, og hvordan vi har brukt menneskelige ressurser i samfunnet til ulike tider. Det vil også handle om hvordan migrasjon har bidratt til strukturendring...

Awarded: NOK 58,597

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

FRANCO-NORDIC SYMPOSIUM PARIS 3.-5.NOVEMBER 2014

Arrangementet har som formål å samle nordiske og franske historikere omkring sentrale spørsmål i nordisk historie. Tematisk og kronologisk spenner disse fra middelalderens kongedømme til dagens "nordiske modell", men det vesentligste temaet for konferanse n er overgangen fra enevelde til konstitu...

Awarded: NOK 90,938

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Contentious politics and crowd behaviour Kristiania and Lisbon 1870-1920

Avhandlingen gjør et dypdykk i opptøyer i Kristiania (Oslo) på slutten av 1800-tallet. Forholdet mellom ulike byrom og deltakende gruppers selvforståelse er fremhevet som viktig, i tillegg til handlingene som kommer umiddelbart forut, under, og etter opptøyer. Formålet med studien av opptøyer ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The hidden companies of the global economy: the development of global commodity traders, 1945-2015

Målet med prosjektet var å analysere fremveksten av globale råvarehandelsselskap etter 1945. En håndfull anonyme multinasjonale selskaper dominerer den internasjonale handelen med råvarer, og siden de holder en veldig lav profil har de blitt karakterisert som "de skjulte selskapene i den globale ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage