0 projects

SSF-Svalbard Science Forum

Subglacial mercury cycling and associated export from Jan Mayen to the North Atlantic, RiS ID 11817

The MerJM project looks to establish baseline concentration and temporal behavior of the toxic element mercury (Hg) in natural streams emerging from glaciers overlying an active volcano on Jan Mayen. The importance of natural sources of Hg in regional mercury cycling in the North Atlantic will be...

Awarded: NOK 72,000

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Berekraftig utvikling av eit utbyggingsområde - "Bømoen Plussbygd"

Bømoen Plussbygd -berekraftig utnytting av grunnvassressursar til drikkevatn, energikjelde og energilager Prosjektet skal leggja grunnlag for utvikling av ei framtidig plussbygd som i stor grad er sjølvforsynt med energi og vatn frå lokale georessursar. Det skal undersøkjast korleis ein kan br...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Hydro-Geochemical Dynamics of the Drainage System of a Land-Based Surging Glacier

Nutrients and organic matter supplied by glacial outflows are substantial terrestrial influences on downstream fjord ecosystems. Acquisition of nutrients by glacial runoff is largely dependent on the volume and flowpath of discharge through the glacial system and moraines. However, rapid, climate...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Geochemistry of Jan Mayen subglacial outlet streams, RIS ID 11394

We propose to conduct detailed studies of the hydrochemistry of the outlet stream of Sørbreen, a large, land-terminating outlet on Beerenberg Volcano’s south side. Because of the diurnal nature of glacier surface melt, a 24-hour sampling schedule will allow for assessment of the chemical effects ...

Awarded: NOK 41,145

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climatic forcing of terrestrial methane gas escape through permafrost in Svalbard

Frigjøring av metan fra det aktive laget over permafrosten er kjent som en potensielt skadelig klimagasskilde. Derimot har vi liten forståelse for hvordan dypere metankilder i og under permafrosten kan nå atmosfæren. Opptining av permafrost og isbreer er to klimadrevne prosesser som kan forårsake...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Svalbard

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Hydrogeologisk forskning og utdanning 2015-2020

Prosjekt "Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020": Vannforsyning i distriktene var tidligere det dominerende arbeidsfeltet for hydrogeologer i Norge. I løpet av de siste årene har hydrogeologenes kompetanse blitt stadig mer etterspurt til andre viktige oppgaver i samfunnet, spesie...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Dagestad, Atle Norsk spes til Kina 2008

...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage