0 projects

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow

Raske teknologiske fremskritt med økende bruk av IKT har akselerert genereringen av elektronisk avfall (ee-avfall) som inneholder en stor andel verdifulle ressurser. I tillegg vil realiseringen av det grønne overgangsmålet under det europeiske «Grønne givet» avhenge sterkt av fremskrittene innen ...

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PhysML: Structure-based machine learning for physical systems

Flertallet av norske næringer er fortsatt et stykke unna å kunne ta i bruk kunstig intelligens og maskinlæringsmetoder i sin daglige drift. En av de største barrierene er mangelen på robusthet og pålitelighet av eksisterende metoder, spesielt når de brukes på fysiske prosesser. PhysML vil bidra t...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart Agriculture Data Fusion for Decision Support

Bondens samfunnsoppdrag har økt i viktighet, ettersom de skal produsere mer mat til flere mennesker på mindre areal og på en mer bærekraftig måte - parallelt med at samfunnets har et økt fokus på verdens matsikkerhet, selvforsyningsgrad og forbedret bærekraft i matproduksjonen. For at bonden sk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Node of the International Neuroinformatics Coordinating Facility 2022-2027

Neuroinformatics is dedicated to the integration and analysis of diverse data sets across scales, techniques, and species through the development of computational approaches and infrastructures required to achieve an improved understanding of brain function and positively impact the health and we...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Symposium on Advances in Ocean Observation

The symposium will be held on Terceira Island, Azores, Portugal. Symposium Website: https://sites.google.com/view/oceanobs-advances/home We will bring together a small group of 30 people who are experts focusing on smarter methods in ocean observation. While there is a general acceptance of th...

Awarded: NOK 57,401

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Building equity in digital global health: the case of antimicrobial resistance in low- and lower-middle-income countries

"Antimikrobiell resistens har blitt identifisert som en sentral global helsetrussel. Trusselen er størst i lav-og middelinntektsland, som har en høyere sykdomsbyrde og mangel på overvåkningssystemer. Disse landene har også begrensede diagnostiseringsfasiliteter og opplever omfattende og til dels ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Digital kompetanse i et koderom - Nordnorsk vitensenter

Kodeklubber for barn og unge i Koderommet er startet opp.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

A framework for assistive robotics technology in personalised healthcare (ASSISTANT)

The socioeconomic effects of morbidity and disability are relevant for the Norwegian society. In this light, there is a need for technologies that support the provision of healthcare services, the execution of activities of daily living (ADL) for elderly and disabled persons, rehabilitation, and ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

Formålet med prosjektinitiativet er å utvikle digitale løsninger for brukermedvirkning og samhandling innen psykisk helse og rus. Det skal gi brukersentrerte og helhetlige tjenester på tvers av kommune- og spesialisthelse i tråd med nasjonale føringer om 1) pasientens helsetjeneste, 2) helhetlig...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helhetlig tjenestemodell for det utadvendte sykehuset

Helseministeren omtalte i sin sykehustale for 2020, «Det utadvendte sykehus». Helseministeren beskriver her en mer desentralisert helsetjenesteutvikling der pasientene ikke trenger å komme på sykehuset for behandling. Sykehuset kan gjennom bruk av teknologi yte mer pasientbehandling i hjemmet ell...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Clinical Trial Site Accelerator Software - streamlining trial initiation making new treatment options available for patients – faster.

Referring to "Nasjonal handlingsplan for kliniske studier", TrialAcc aims to reduce the time associated with initiating a clinical trial,– a procedure that may take up to 9 months. Once implemented, TrialAcc will benefit patients who will get access to experimental treatments quicker and reduce ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automation of clinical genetic variant interpretation

Genetisk varianttolkning er den viktigste flaskehalsen for skalerbarhet og innføring av reanalysering av genomer. I dette prosjektet er målsettingen å gradvis øke graden av automatisering av varianttolkningsprosessen for å møte denne utfordringen. Vi vil ha hovedfokus på tre områder: 1. Ved å an...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning PES2021- 2022 for Simula Research Laboratory

PES-ordningen fra Norges forskningsråd hjelper Simula med å utvikle prosjekter i EUs nye rammeprogram Horisont Europa. Tilskuddet støtter planlegging og utarbeidelse av prosjektforslag. Det gir våre forskere større frihet til å jobbe med gode forslag i et svært konkurransedyktig internasjonalt mi...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in City of Oslo

Oslo kommune bruker velferdsteknologi for å tilby moderne og trygge tjenester til innbyggerne. Løsningene er sammensatte og består typisk av et apparat og en skybasert løsning som gjør det mulig å følge opp innbygger fra avstand. Apparatet er vanligvis plassert i innbyggers hjem eller som personl...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - SINTEF AS

SINTEF AS søker om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA

Awarded: NOK 63,000

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering ved NIBIO

På veien mot et Open Society, som er et politisk mål for hele Europa, er det viktig å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for alle, uten at det skal være forbundet med spesifikke kostnader. Derfor vil NIBIO at våre forskningsresultater etter hvert skal være publiserte i Open Access Gold kanal...

Awarded: NOK 95,000

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ventura

Currently, European health care systems face many challenges. In addition to financial and transformational problems caused by increasing patient number and rising of their expectations, the major problem is connected with the health workforce: • The High-Level Commission on Health Employment and...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AILIVE

AILIVE’s vision of the ‘Smart Hospital of the Future’ sets out a multi-disciplinary model based on the four-dimensional 4P (prevention-prediction-personalization-participatory): (1) to improve prevention -even in the case of unexpected events, including response to disasters, crowd management and...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalization of table top serious games

We shall together With SINTEF digital plan and test existing table top serious games in a digital context using whiteboard browser whiteboard program suppported with HoK knowledge hooks. Further test including external experts from among others Airbus and Sony. Evaluate architecture for existin...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir

DeepCA-prosjektet tar sikte på å undersøke en ny kunstig intelligensmetode som får inspirasjon fra naturen, og spesielt cellesystemer. Dette gjør det mulig å koble nettverk av biologiske nevroner (vokst i laboratorium) til et kunstig intelligenssystem, og undersøke potensialene til et hybrid biol...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven Framework for Personalised Cancer Screening

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død over hele verden. Mer enn 33 000 nordmenn får kreft hvert år og 11 000 nordmenn døde av kreft i 2017. En stor del av disse kreftsykdommene kan forebygges. For eksempel har masseundersøkelser av livmorhalskreft, som ble etablert i Norden på° 196...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Automation of field inspection in large scale solar farms - Alspin

Målet for prosjektet er å øke produksjonen og forbedre sikkerheten i storskala solcelleparker gjennom å realisere et system for autonom inspeksjon, analyse og beslutningsstøtte for anleggsoperatør. I løpet av 2021 har følgende aktiviteter blitt gjennomført: WP0 Prosjektledelse: - Prediktor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

InnoTown Innovation Conference 2019

Årets konferanse fokuserer på dagsaktuelle temaer som angår næringslivet på tvers av bransjer. Vi ønsker å være et reelt bidrag til tiden vi lever i og utfordringene næringslivet møter og ikke minst være en arena som skaper grobunn for løsninger og en fremtidsrettet kultur. Vi forventer 500 delt...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

EU-STRA-Strålevern

TERRITORIES: To Enhance unceRtainties Reduction and stakeholders Involvement for radiological Exposure Situations - DSA's participation

TERRITORIES-prosjektet var et stort europeisk prosjekt som involverte 11 institutter som arbeider innen fagfeltet strålevern. Hovedmålet med prosjektet var å forbedre risikohåndteringen i forbindelse med radioaktivt forurensede områder. Dette ble gjort gjennom å forbedre grunnlaget for konsekven...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Territories : To Enhance unceRtainties Reduction and stakeholders Involvement for radiological Exposure Situations - NRPA's participation

TERRITORIES-prosjektet er et stort europeisk prosjekt med 11 institutter som arbeider innen strålevern faget. Hovedformålet med prosjektet er å forbedre risikostyringen av radioaktivt forurensede områder gjennom en forbedring av vurderingsmetoder som brukes og utvikling av bedre kommunikasjonsver...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - NMBU

Skal oversettes senere

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic manipulation for industrial and service robotics applications

Prosjektets fokus er å fremme robotsystemers evne til å utføre manipulasjonsoppgaver ved å etterligne menneskelige henders allsidighet og effektivitet i forbindelse med manipulering av objekter. Uten særlig mental innsats kan mennesker enkelt både velge og bruke ulike verktøy som skruetrekkere, s...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Neodroid - Creating a reality-ready robot brain in virtual reality

Mennesker lærer gjennom en relativt sakte process som utspiller seg over flere år, fra babystadiet, til barndom og videre til voksen alder. I Neodroid vil vi utvikle en robothjerne i et akselerert læringsmiljø, slik at roboten kan lære i løpet av dager eller uker det som kan ta mennesker flere år...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2015

NTNU er initiativtaker til konferansen som ble opprettet i 2007. Universitetet mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning for IKT i offentlig sektor. Målet er å fremme utviklingen som St meld 17, Eit informasjonssamfunn for alle, legger opp til. Fokus er på løsninger o...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage