0 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Integration of the New Lab Facility for Chemical Analyses in Barentsburg into International Cooperation in the Arctic

Miljølaboratoriet ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ble allerede etablert i 2005 som en integrert fasilitet i Forskningsparken, Longearbyen. UNIS miljølaboratorium er satt opp for organisk sporanalyse og metodeutvikling innen arktisk miljøforskning og for høyere utdanning. Laboratoriet ...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus