0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Sustainble Directional Drilling system

We have developed a unique and environmental friendly drilling solution/technology for drilling holes for pressure shafts from mountain based water reservoirs to small and medium sized hydropower plants. The solution enables the drilling of approximately 5 meter pr hour vs. existing solutions whi...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Yatek Multidirectional Treadmill for VR/AR Navigation

Virtual reality (VR) er en data-generert simulering der en person kan bevege seg rundt og i et tredimensjonalt miljø ved hjelp av en elektronisk brille med en skjerm. Denne simulerte opplevelsen blir brukt til underholdning (for eksempel videospill), helsetjenester (som medisinsk opplæring) og ko...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

FangstID - Automatisering og digitalisering av ressurskontroll

Korrekt registrering av ressursuttaket er et premiss for bærekraftig forvaltning og høsting av fellesskapets viltlevende marine ressurser. Det er også et premiss for like konkurransevilkår mellom nasjoner og mellom de enkelte næringsaktørene. For fiskerikontrollen er utfordringen å sikre et regns...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable industrialization and production of battery systems

The electrification of vehicles is expected to drastically change the use of aluminium in cars. While the combustion engine disappears (consuming 42kg aluminium/car) new aluminium components will arrive. A main new component are the battery casing and surrounding crash protection system. It is ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113747 Smart Personalization Of Prosthetic Arm Sockets

Igjennom SmartFit prosjektet skal vi utvikle løsninger for å skreddersy og produsere sockets for armproteser. Vi skal utvikle en digital platform og verdikjede som skal automatisere denne prosessen både for brukere og helsepersonell. Viktigte områder i prosjektet vil være bruk av scanning løsning...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Propulsion for the Green Future"

Prosjektet "Propulsion for the Green Future" har som målsetting å introdusere propulsjonssystem med redusert utslipp og lavere produksjonskostnader for mindre arbeids-båter, passasjerskip og fiskefartøy. I samarbeid med kunder, forskningsinstitusjoner og leverandører utvikler vi nå nye design...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES WEARINSIGHT - resubmission

Winow Automation will be the coordinator of the project if approved. This PES application is in order to rewrite the application and to use an external professional consultant for co-writing and quality control as well as help in the application process.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

STUD: ModTech- Lyddempere for jaktrifler

ModTech (MT) skal utvikle og produsere lyddempere for jaktrifler til det nasjonale og internasjonale markedet. Lyddemperne skal utvikles med bakgrunn i praktisk og teoretisk ingeniørfaglig og innovasjonsfaglig kompetanse opparbeidet fra industri og akademia. Per dags dato har vi landet på en ...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

C.PIMS - Composite Pipeline Integrity Management System

Prosjektets formål er å utvikle et styringssystem for integriteten til fleksible komposittrør under bruk. Systemet skal ha tilsvarende kvalitet som det systemet som i dag brukes på for stålrør, og som tillater anvendelser for sikkerhetskritiske og utfordrende installasjoner. I løpet av de siste 1...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES WEARINSIGHT

Winow Automation will be the coordinator of the project if approved. This PES application is in order to write the application and to use an external professional consultant for co-writing and quality control as well as help in the application process.

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioDry- Teknologi for effektiv reduksjon av bakterievekst og biofilmdannelse på maskiner i næringsmiddelindustrien.

Målet med prosjektet er å utvikle, teste og demonstrere nye tekniske løsninger for robotisert tørking av prosessutstyr i lakse- og kjøttindustrien. Disse industriene kan ha utfordringer med dannelse av biofilm og vekst av bakterier, spesielt den patogene bakterien Listeria monocytogenes, på utsty...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

IsDeCa - Development and testing of a novel mixing technology

Målet med dette prosjektet er å videreutvikle den patenterte IsDeCa Batch Mikser teknologien fra NMBU fra dagens "validert i lab" til "demonstrert i et relevant miljø". Globalt ble det solgt industrimiksere for 11,3 milliarder NOK i 2018, og dette markedet er spådd en vekst på 19% over de neste 5...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

NAPIC - NTNU Aluminium Product Innovation Centre

NTNU Aluminium Product Innovation Centre har til hensikt å framforske nye produkter og løsninger basert på aluminium, og utdanne studenter fra BSc, MSc og til PhD innen dette temaet.

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

X-el - Electrical Actuator for large safety valves

For fjernstyring av ventiler er det vanligvis brukt enten hydraulisk eller pneumatisk opererte aktuatorer. Slike aktuatorer har dessverre en del problemer knyttet til lekkasjer som medførende driftsproblemer, samt potensielle ukontrollerte utslipp av farlige stoffer til omgivelsene. Det finnes i ...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Fibre Rope Mooring

Hovedelementene kan listes som følger: 1. Forskning som muliggjør en detaljert utforming av et fortøyningssystem basert på en kombinasjon av polyestertau, klumpvekter, oppdriftselementer og kjeder for OO Star floaters, to vanndyp (150m og 800m) og to klima (Nordsjøen og tropisk). 2. Forskning b...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonom maskinering av dype komplekse hull

Sandvik Teeness er et selskap i Sandvik Coromant organisasjonen, som er en stor global leverandør av verktøy for sponbearbeiding av metaller. Sandvik Teeness utvikler og produserer vibrasjonsdempede verktøy for krevende maskineringsoppgaver, hvor lange verktøy inngår. Vanlige anvendelser for verk...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New High Strength- High Conductivity Aluminium Conductor Concept in Subsea Cables for Sustainable Energy Transport

Den elektriske lederen i høyspente sjøkabler består vanligvis av rent kopper eller aluminum. Aluminium blir i dag mer og mer populær på grunn av lav tetthet og pris sammenlignet med kopper. I praksis betyr det at lederen kan lages opp til 50 % billigere og lettere for samme elektrisk ledningsevne...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

reTyre - Development of enhanced components for the Modular Tyre System

Hensikten med prosjektet er å videreutvikle den patenterte teknologien for utskiftbare sykkeldekkoverflater med en mer robust tilkoblingsmekanisme for å øke produktets levetid, pålitelighet, brukertilfredshet og sluttproduktopptak. Videre vil det utvikles tilpassede verktøy for masseproduksjo...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av internt girsystem for elektrisk tråsykkel

CA Tech skal fokusere på transmisjonsdelen (girsystem og drivlinjer) for mikromobilitet. Løsningen er basert på den avanserte og fordelaktige, patenterte teknologien til CA Tech. Dette har en enklere struktur enn de store internasjonale konkurrentenes produkter, består av færre og enklere kompo...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst

Hvordan holde nær kontakt med kundene når de er stadig flere og lenger borte? Hvordan øke produksjonen med 80% og samtidig effektivisere med 30%? Orkel har tredoblet salget over de siste fem årene på salg av landbruksmaskiner til hele verden, med Kina som hovedmarked. Hovedproduktene er Compa...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Hydrolift - Robust Industriell Transformasjon

Det forskningsrådsstøttede IPN-prosjektet Robust Industriell Transformasjon (RIT) fokuserte på utvikling av en nyskapende faktabasert designmodell og løsninger som kombinerer operative data med simulering og lean faktabasert design. Prosjektet har utviklet et Design dashboard som blant annet kan ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel method for producing near-net shape metal components

I tusener av år har mennesker laget metallkomponenter blant annet i form av mynter, smykker, våpen, matlagingsredskaper og møbler, samt innen transport. Selv i det gamle Egypt, for 5000 år siden, var metallarbeidere aktive med å tilegne seg kunnskap og ferdigheter for å kunne utvikle og lage meta...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekt og konsekvensanalyse i bruk av ekspanderende PIN-teknologi i ulike typer utstyr (tunge maskiner)

PIN bolter er benyttet for å tillate relativ bevegelse mellom to deler i et ledd, som i en gravemaskin eller en kran. Tradisjonelt sett har slike bolter en sylindrisk form og de er sikret mot rotasjon ved f.eks. en låseplate. For å installere en slik sylindrisk bolt, så må boltdiameteren være min...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk innen ny Sveiseteknologi, Materialteknologi og Produksjonsteknologi

Hovedfokus i dette nettverket vil være rettet mot ny sveiseteknologi, automatisering og materialteknologi. Å drive et kontinuerlig forsknings- og utviklingsarbeid innenfor dette vil derfor styrke bedriftenes framtidsmuligheter i et stadig mer krevende marked, enten dette er bilindustri, skipsbygg...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konkurransedyktig produksjon av komplekse produkter med høyt variantspekter

KOPRODs hovedmål er å utvikle metoder og teknologiske løsninger i et industrielt relevant miljø for fremtidig konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter mot kostnadssensitive markeder. Automatisering har hjulpet produksjonsbedrifter med å øke produktivitet og senke k...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Agriculture4.0 Intelligente og selvgående roboter for kostnadseffektiv frukt- og grønnsakproduksjon

Robotikkmiljøet på NMBU har utviklet landbruksroboten Thorvald. Hovedformålet med dette verifiseringsprosjektet er å videreutvikle teknologien og forretningskonseptet rundt Thorvald. Prototyper av roboten har blitt utviklet og flere tester har blitt gjennomført hos produsenter. Dette prosjektet v...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Development of Prototype Oceanic Space Launched Rocket with Associated Commercialization

Ripple Aerospace AS er et norsk startup som har fått støttemidler fra flere offentlige institusjoner, blant annet Forskningsrådet. De samarbeider nå med Universitetet i Agder, Teknova, Spaceport Norway, Micro Aerospace Solutions og NASA for å utvikle sitt første sjøbaserte romfartøy som skal skyt...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Utvikling av fjernstyrt brannslukkingsrobot for tunneler

KVS Technologies er et selskap med utspring fra Universitetet i Stavanger og miljøene som har arbeidet med undervannsteknologi. Basert på denne teknologien og kompetansen ønsker vi å etablere et sterkt miljø innen fjernstyringsteknologi for bruk i flere områder innen samfunnssikkerhet og beredska...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Hvordan fjerne avløpsvann fra kjøledisk i ett supermarked uten større bygningsmessige inngrep.

Jets Vacuum AS leverer vakuum toalettløsninger til flere områder bla skipsmarkedet og byggmarkedet. Vi ønsker å benytte vår kjerneteknologi av nye konsept og markeder. Dette vil bidra positivt ettersom offshoremarkedet er inne i en periode med svært lav aktivitet. Målsetningen er å utvikl...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

XSim - Programvare for optimalisert drift av avsaltingsanlegg

Oljenæringen har kommet langt i å håndtere utfelling av faste stoffer og avleiringer. Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller har utviklet en ny teknologi for oljeindustrien som effektiviserer prosessanlegg for fjerning av salter fra vannfase: XSim. Dette er en simulator for å forutsi beting...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken