0 projects

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Towards safer and sustainable tailings dams

The main research findings and innovation will be presented in this international event gathering professors, practitioners, and public stakeholders in a common arena, bridging the gap between research, society and industry. The aim is to share advances and knowledge to reduce risks to people and...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NGI

...

Awarded: NOK 37.1 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NGI

...

Awarded: NOK 112.9 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av APC kostnader for gull open access publisering 2021 - Norges Geotekniske Institutt (NGI)

...

Awarded: NOK 37,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

International workshop on Virtual laboratory testing and Micromechanics

This workshop aims to bring together the top researchers in the world within DEM research with world leading wind energy industry partners. The workshop should allow to link academics and industry to identify potential funding for applied research. The workshop will specifically target the use ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Mapping of the vulnerable cultural heritage sites in Russekeila, Svalbard using geophysical tools (Archephysics)

The Archephysics project will address three major challenges in Arctic geoscience: (1) determine precise locations of the known historical objects particularly the graves and remnants of the building construction which are at risk mainly due to the rapid development of the coastal erosion and als...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2020 - Norges Geotekniske Institutt (NGI)

NGI søker refusjon av utgifter til open access publisering

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Impact of local PFAS sources on the ecosystem near Ny-Ålesund

Historically there has been a main research focus on long-range transport of contaminants to northern latitudes. However, human presence in the Arctic has resulted in a considerable environmental impact through local sources. This comprises historic mining activities, landfilling of waste as well...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

INSTFUS-midler til NGI

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

INITIATOR - WIdeNIng The ImpAcT Of High Performance Computing for natural HazaRds

Formålet med INITIATOR er å få til en bredere anvendelse av tungregning ved hjelp av supercomputere ("High Performance Computing" - HPC) for å kunne beregne større og mer kompliserte problemstillinger innenfor geofarer i Norge. Prosjektet er basert på NGIs deltagelse i EU prosjektet ChEESE, som e...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i Norge

Dette prosjektet har til hensikt å øke virkninger og effekter av prosjektresultatene fra H2020 prosjektet SAFEWAY i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt å forbedre evnen t...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Optimal bruk av undergrunnen - grunnvarme, fundamentering, digitalisering og forvaltning

Et hovedmål er å sikre en optimal bruk av undergrunnen (både løsmasser og berg) med tanke på uttak av grunnvarme. Resultatene vil bidra til verdiskapning i hele næringskjeden fra byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Verdiskapningen ligger i utvikling av nye produkter innenfor utt...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2021 2022 Ramme for NGI

De store og globale samfunnsutfordringene krever bredere samarbeid internasjonalt. Å øke spennet i vårt nasjonale og europeiske forskningssamarbeid er derfor et viktig satsingsområde for NGI. PES-midlene utgjør et sentralt virkemiddel for NGI for å støtte den nødvendige innsatsen for å lykkes end...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

PlaNet International research Network on Plant-based solutions to mitigate climate-induced geo-hazards.

PlaNet – Tverrfaglig internasjonalt forskningsnettverk om plantebaserte løsninger som tiltak for naturfarer (2023) Det internasjonale forskningsnettverket PlaNet er et tverrfaglig nettverk som samler eksperter innen naturbaserte løsninger (NBS); løsninger basert på naturlige prosesser og økosyst...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Norges Geotekniske Institutt søker om refusjon via NFRs STIM-OA støtteordning.

Awarded: NOK 12,000

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

NEAR-SURFACE GEOPHYSICS FOR GEOHAZARD AND BEDROCK DETECTION IN PERMAFROST ENVIRONMENTS (RiS-ID 11564)

The project will address two major challenges in Arctic geotechnics/geoscience: (1) determining the soil-cover thickness in permafrost areas with sedimentary bedrock, and (2) identifying overpressure brine pockets within saline permafrost soils. Both issues are relevant in Svalbard where the foun...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Doctors kit: Retrofit structural monitoring solutions for offshore wind structures

'Doctor's Kit' er et konsept for overvåking og vurdering av utmattelse (fatigue) i de bærende konstruksjoner (fundamentene) til havvindsinstallasjoner. Konseptet baseres på å kombinere NGI instrumenteringsteknologi med fysikk-basert digital tvilling analyser for å levere en løpende vurdering av a...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PHUSICOS-plus: Supporting a community of practice for nature-based solutions

Naturbaserte løsninger er blitt veldig dagsaktuelt og ligger høyt på agendaen både i Europa og internasjonalt. Dette er til dels grunnet i Europas satsing på forskning om naturbaserte løsninger (NBS) gjennom H2020-programmet og FN sitt fokus på naturbaserte løsninger som vinn-vinn løsning for båd...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Rammesøknad for NGI 2020

NGI er på vei inn i tredje år av nåværende strategi (NGI21) som har økt deltakelse i EU som ett viktig element. Instituttet ønsker å delta i minst 12 H2020-søknader i 2020, og fortsette god utvikling mht. vår suksessrate. Alle utlysninger og potensielle konsortier vurderes separat, ut i fra relev...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VOW: Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air

Pyrolyse blir i økende grad ansett som et miljøvennlig alternativ for håndtering av organisk avfall. Dette skyldes at pyrolyse, som innebærer forbrenning uten oksygen, har flere fordeler sammenlignet med tradisjonell avfallsforbrenning. Disse fordelene er i stor grad knyttet til egenskapene til d...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

NATURE-BASED SOLUTIONS FOR WATER MANAGEMENT IN THE PERIURBAN: LINKING ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC DIMENSIONS

Naturbaserte løsninger defineres som innovative tiltak som henter inspirasjon fra, får støtte fra eller etterligner naturlige prosesser. Disse tilnærmingene omfatter grønn infrastruktur, blå infrastruktur og biomimikk, og utgjør verdifulle verktøy for å fremme bærekraftig byutvikling. Prosjektet ...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

International Workshop on Cyclic Behaviour of Sand for Application in Offshore Energy

In the emerging offshore wind energy industry, one of the key focus is to achieve economic wind farm design for profitability. The traditional offshore energy sections also aims at making the offshore design smaller, smarter and greener. NGI has more than 50 years active involvement in offshore f...

Awarded: NOK 20,272

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Networking and project establishment - BGC consultants and U.WA (Seattle).

The purpose of this activity is international networking and collaboration with organisations in the priority countries Canada and USA. The networking activities will consist of visits and discussions with the company BGC Engineering in Vancouver, Canada, and to the University of Washington (UW)...

Awarded: NOK 31,889

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Rammesøknad for NGI 2019

NGI er på vei inn i 2. år i en ny strategi (NGI21) som har økt deltakelse i forskningsprogammet Horizon 2020 som ett viktig element. Instituttet ønsker å delta i minst 10 H2020 søknader i 2019, og øke våre suksessrate betydelig i forhold til tidligere erfaring med H2020 søknader. Alle utlysninger...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Quantification of fault-related leakage risk

FRISK prosjektet setter søkelys på risikoen relater til forkastninger i reservoarer som skal kvalifiseres for lagring av CO2. Prosjektet har hatt god progresjon i arbeidet med å ta i bruk ny kunnskap om væskestrømning i forkastninger og bygge modeller som kan brukes for vurdering av forkastningsf...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Project Establishment Support for - ERC LETHAL project

The goal of this project is to establish novel relations between the processes that influence tsunamis generated by landslides and to quantify the associated tsunami hazards. We will develop new models to determine landslide dynamics from failure, transformation, to run-out, covering a wide rang...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Lin Cungang

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TIMBIO: The production of biochar from waste timber for the remediation of soil contamination

Det eksisterer store mengder lettforurenset, organisk avfall som for eksempel resttrevirke (treavfall fra rivning av hus, møbler, sagflis), hage-/skogsavfall, matavfall og kloakkslam. Et bærekraftig samfunn har behov for gode behandlingsmetoder som optimaliserer ressursutnyttelsen og minimere uts...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Rammesøknad for NGI 2018

NGI etablerer en ny strategi (NGI21) som har økt deltakelse i forskningsprogammet Horizon 2020 som ett viktig element. Instituttet ønsker å delta i minst 5-10 H2020 søknader I 2018, og øke våre suksessrate betydelig i forhold til tidligere erfaring med H2020 søknader. Alle utlysninger og potensie...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the value of climate data - translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

EVOKED prosjektet skreddersyr presentasjon- og spesifikasjon av klimadata, tilpasset den enkelte brukers kunnskap og behov, og øker dermed verdien av dataene. EVOKED har som målsetning å forstå brukerens behov og forutsetninger for derved å forbedre dialogen mellom klimaforskerne og de lokale akt...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo