0 projects

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Equality in sight: Balanse og mangfald ved Høgskulen i Volda

«Equality in sigth» er eit prosjekt for kjønnsbalanse og mangfald ved Høgskulen i Volda, og det gir tilgang til deltaking i den nasjonale BalanseHuben (2024-2026). Formålet med «Equality in sight» er at fleire kvinnelege tilsette skal oppnå opprykk til første- og toppkompetanse gjennom støtte og ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2024-2026

Location: Møre og Romsdal

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Fostering digital capabilities among youth

Digital teknologi er nå en integrert del av våre daglige liv, spesielt i svært digitalisert samfunn som Norge. Den spiller en essensiell rolle i ulike aspekter av arbeidsliv og tilgang til velferdstjenester. Imidlertid mangler vi tilstrekkelig kunnskap om hvordan unge mennesker i sårbare situasjo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding Male Gamers

Dataspill og dataspilling har tradisjonelt blitt sett på som en gutteaktivitet, en forestilling som sakte endres etter at dataspill har blitt et medium for en stor og mangfoldig spillerbase. Samtidig er spillkulturen fortsatt et område der kjønn fortsatt skaper friksjon. Denne friksjonen handler ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Identities and Democratic values on European digital screens: Distribution, reception, and representation

At a time when streaming platforms provide access to film and television from all over the world, DIGISCREENS focuses on how these platforms contribute to transform social and cultural dynamics in Europe. The project asks how the increased possibilities for audiences to watch audiovisual content ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

AI enriched journalism to investigate illicit financial flows

Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers og andre lekkasjer har vist omfanget av problemet med illegitime finansstrømmer. FNs bærekraftsmål understreker behovet for å forstå bedre hvordan illegitime økonomiske strømmer skjer, samt de samfunnsmessige konsekvensene av slike strømmer. Journali...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

REMEDY

Skrive søknad på utlysningen over, sammen med Aristotle University of Thessaloniki - AUTH (GR - Coordinators) Centre for Research & Technology Hellas - CERTH (GR) University of Salamanca - USAL (ES) Infinitivity Design Labs - IDL (FR) Chaniotika Nea (A regional newspaper) - HNEA (GR) InNews ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimakommunikasjon: undervisningsopplegg for skoleelever

Klima- og miljøbevissthet er en sentral del av det norske læreplanverket og lærere over hele landet er opptatt av at elevene skal få den aller nyeste kunnskapen om klimaendringene og lære hvordan vi løser dem. Gode initiativ, som Klimapilotene og Klimaskolen.no til Oslo kommune er allerede på pla...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2022: Det datafiserte samfunnet: medier, plattformer og makt

Datafisering handler om at informasjon av alle mulige slag omgjøres til data for algoritmisk og automatisk prosessering som igjen gir grunnlag for beslutninger. Sosiale medier, søkemotorer og digitale medieplatformer er allerede basert på slike prosesser. Det er ukjent hva de langsiktig konsekven...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Decoding Digital Media in African regions of Conflict

Voksende konflikter truer de siste tiårenes positive utvikling, ikke minst i regioner i Afrika sør for Sahara. Digital kommunikasjon synes å ha innvirkning både på hvordan konflikter utvikler seg og på hvordan de formidles, men det er behov for empiriske bevis på digitale mediers rolle i konflikt...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Double-edged Sword of News Recommenders Impact on Democracy (NEWSREC)

NEWSREC-prosjektet studerer de negative og positive implikasjonene av algoritmer som er utviklet for å anbefale nyhetsinnhold til folk. Vi fokuserer på en av de mest opphetede debattene knyttet til konsekvensene av anbefalingsteknologi: i hvilken grad algoritmer leder folk inn i såkalte «filterbo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Media poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation

Mediene er et viktig bindeledd mellom borgere og samfunnslivet. Folks bruk av mediene utgjør derfor en viktig forutsetning for at de kan orientere seg mot politikk og samfunnsliv. Slik sett utgjør bruken av medier en kritisk faktor for folks utøvelse av informert og aktivt medborgerskap. Samtidig...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The datafication of communicative power: Towards an independent media policy for Norways digital infrastructures

Prosjektet kartlegger den digitale infrastrukturen i Norge. Målet er å styrke den norske mediereguleringen til fordel for et åpent og inkluderende ordskifte. Infrastrukturen for medier, demokrati og offentlig forvaltning er i økende grad avhengig av en digital infrastruktur som domineres av inter...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19 (MUCS)

MUCS studerer mediebruk i samfunnsmessige krisesituasjoner som klimaendringer, koronapandemien og en konfliktfylt verdenssituasjon. Vi analyserer hvordan folk i Norge møter slike kriser gjennom mediebruk i hverdagen. Formålet med prosjektet er å forstå hva mediebruk betyr for hvordan vi forhold...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Global Natives? Serving young audiences on global media platforms

Mediehverdagen til norske tenåringer domineres av globale plattformer som YouTube, Snapchat, TikTok og Netflix. Global Natives undersøker om tenåringer er i ferd med å etablere generasjonsbaserte snarere enn livsfasebestemte medievaner. Nasjonale medieorganisasjoner advarer om at en tapt generasj...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Safety Matters: Research and education on the Safety of Journalists in cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA.

Prosjektet "Safety Matters" er et samarbeid på tvers av land og kontinenter for å takle de økende sikkerhetsutfordringene journalister står overfor. Det involverer eksperter og profesjonelle fra Norge, Sør-Afrika, Brasil og USA. Hovedmålet er å forbedre journalistenes sikkerhet, med spesielt foku...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinneløftet

Den årlege tilstandsrapporten for høgare utdanning og nyare forsking viser at det framleis er meir sannsynleg at mannlege enn kvinnelege førsteamanuensar vert professorar. Kjønnsbalanse i akademia er viktig utifrå perspektiv som likestilling, demokratiske ideal, nasjonale mål, forskingsrelevans o...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Møre og Romsdal

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Tillit betinges av blant annet historisk erfaring og leverte resultater. Men også måten myndighetene kommuniserer på er sentral. Folk vurderer både kompetanse, karakter og myndighetenes motiver. Koronapandemien satte befolkningens tillit til helsemyndighetene på prøve. Hva ble utfallet? Flere spø...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces

Ny praksis i digitale medier, inkludert sosiale medier, har potensial til å inspirere til dialog og diskusjon, og engasjere unge mennesker i det demokratiske livet. U-YouPa undersøker hvordan unge mennesker i forskjellige europeiske land deltar i ulike digitale medierom. Sentrale forskningsspør...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

De siste årenes teknologiutvikling har ført til at tillit og mistillit er sentrale stikkord for å forstå vår tids medievirkelighet. På medieforskerkonferansen 2020 adresserer vi hvorfor og hvordan tillit inngår i problemstillinger medieforskningen må forholde seg til: hvilken betydning har tillit...

Awarded: NOK 54,037

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POS-ERC: Videreutvikling av The Politicization of Game Culture

Med utgangspunkt i en hypotese om at konfliktlinjene i spillkulturen er politisk orientert og har sammenheng med andre politiske tendenser i samfunnet, er det overordnede målet ved ERC-prosjektet The Politicization of Game Culture å utvikle en ny empirisk basert teori om politiseringen av spillku...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Kompetanseheving kommunikasjon hos norske kommersialiseringsaktører

Kommunikasjonsarbeidet i norske kommersialiseringsaktører (TTO/KA) er i ferd med å profesjonaliseres. Bevisstheten rundt kommunikasjon som et viktig strategisk verktøy for TTO/KA-ene og våre prosjekter er større en noen gang. Likevel preges fortsatt kommunikasjonsarbeidet av at man har lite r...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

Med finansiering fra Forskningsrådets FORSTERK program har vi gjennom prosjektet Digiskills økt innsatsen rundt formidling av forskning fra H2020 prosjektet ySKILLS til norske aktører. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: 1) Videreformidling av resultater fra ySKILLS prosjektet til n...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

Digitox-prosjektet har siden 2019 lykkes med å øke kunnskapen om digital frakobling og plattformmakten i samfunnet. Prosjektet har høy internasjonal synlighet gjennom nettverksbygging og samarbeid med andre prosjekter, og jobber med å publisere flere bøker og artikler basert på sitt omfattende fo...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)

Våren 2020 ble Norge truffet av COVID-19 pandemien. Dette prosjektet fokuserer på de kommunikasjonsutfordringene helsemyndighetene i de skandinaviske landene sto og står overfor i denne forbindelsen. Særlig fokuserer prosjektet på hvordan situasjonen er blitt annerledes på grunn av endringer i me...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om tilskudd for søknadsskriving for Adbooker H2020.

Vi skal søke Phase 1 H2020 fra EU og i den forbindelse ønsker vi å søke om Prosjektetableringsstøtte. Midlene vi søker fra EU skal gå til skape en automatisert tjeneste for små og mellomstore annonsører å sette sammen en bred mediemiks, noe som er nødvendig dersom du skal bygge en sterk merkevare...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse på Slush i forbindelse med Horizon 2020 Media Road prosjektet, og forberedelse til søknad i Radar- for Growth.

NCE Media og BTO har startet et langsiktig arbeid, der vi ønsker å få en sterkere tilknytning til europeiske partnere og nettverk som kan bidra til å forsterke vår operasjon i forhold til både eksisterende og oppstartsselskaper. I den forbindelse er vi med i et konsortium som vil søke om midler u...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vi skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform for å lage, kvalitetssikre, dele individuelt tilpasset alle slags nyheter.

Hovedprosjektet skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform for å lage, kvalitetssikre, dele individuelt tilpasset alle slags nyheter. Dette innebærer en løsning hvor nyhetene er publisert av journalistene selv. Journalistene er folkflest, og vi vet at de allerede finnes og er i d...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland