0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000)

I det latinske Europa manglet man i tidlig middelalder tilgang til skriveressurser som papir. Pergament var det mest vanlige mediet for skriftlig kultur, men var svært kostbart. Derfor benyttet lesere og skrivere ofte blanke områder i manuskripter til uformelle notater, utdrag og små tekster som ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Arrangement ang. middelalderkyrkja på Kinn 8 mai 2022.

1. Ekspertar på fagfelt knytt til middelalder, arkeologi, 3D-skanning og steinkyrkjer kjem til Kinn. Dei skal få vere saman i fleire dagar og vi avslutter med eit ope arrangement tilgjengeleg næringslivet m.a. reiselivet, Kinn Kommune, Vestland Fylke og evt. andre som vil kome. 2. Fabrica Kult...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2017

Utgivelse av Collegium Medievale 2017

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in the Textual and Material Culture of Medieval Scandinavia

I 2021 har prosjektleder Stefka G. Eriksen arbeidet videre med hennes egen monografi "Minds and Mentalizing in Old Norse Literature and Culture", som diskuterer mentalisering i norrøn middelalder. Mentalisering er evnen å tenke om våre tanker, følelser og forestillinger. Dette er en kognitiv egen...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nordic Civil Wars in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective

Bakgrunnen for prosjektet var at vi ønsket å nærme oss borgerkrigstiden i Nordens historie (c. 1130-1260) med nye spørsmål og perspektiver. For det første mener vi at tidligere forskning hadde overdrevet det destruktive ved middelalderens konflikter og kriger. Nyere forskning inspirert av rettsan...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidling: Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Disse midlene gikk til å arrangere en internasjonal konferanse og til å sette opp en utstilling på Bryggens Museum i Bergen. Konferansen (Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia(1000-1900)) ble avholdt i mars 2016, i Bergen...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Politics of Rituals. Communication and power in 12th and 13th century Norway

"Ritualer og Politikk" er et prosjekt som søker å analysere ritauler og seremonier i middelalder Norge som en arena hvor makt ikke bare var vist fram, men hvor den ble aktivt skapt. Prosjektet undersøker middelalder ritualene i tre distinktive faser. En pre-fase hvor organisering og initiativ til...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask av bok: "The Lateran Ark of the Covenant, Twelfth-Century Rome and Jerusalem"

Formålet med søknaden er å finansiere språkvask av et bokmanus: "The Lateran Ark of the Covenant, Twelfth-Century Rome and Jerusalem". Jeg har kontrakt med Ashgate publishing, London, og boken er planlagt utgitt i 2015. Manuskriptet er en bearbeidet dokt oravhandling som ble forsvart ved Det teo...

Awarded: NOK 21,000

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Captive Women: The social history of female captives of war in the former Roman Empire. Late antiquity to the early middle ages, 400-1000 AD

Prosjektet undersøker kvinnelige krigsfangers personlige skjebner, status i lov og samfunn, og deres kulturelle innvirkning i senantikk og tidlig middelalder (400-1000 e.Kr.) i postromerske samfunn i middelhavsområdet, med spesielt fokus på Det østromerske/bysantinske riket og dets naboer. I mots...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

Jeg søker om trykkestøtte og språkvask i samme søknad. Jeg fikk opplyst at den "prosjektbeskrivelsen" jeg skriver som vedlegg holder for begge formål, og at jeg ikke trenger skrive noen ny her under "prosjektsammendrag". Jeg viser derfor til vedlegget.

Awarded: NOK 19,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Der ansøges om publiceringsstøtte til den videnskabelige antologi Dating the Sagas redigeret af Else Mundal

Antologiens tema er dateringen av islendingesagaene. Alle sagaene innenfor denne genren er anonyme, og derfor vanskelige å datere. De bygger dessuten i større eller mindre grad på en munnlig tradisjon som også kan ha satt sitt preg på det skriftlige verke t, og tekstene ble ikke avskrevet ordrett...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2012-2014

Utgivelse av Collegium Medievale med ett nummer pr. år 2012-2014.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Modes of Medieval Authorship in the Middle Ages

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2012

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Medieval Narratives between History and Fiction: From the Centre to the Periphery of Europe, c. 1100-1400

In the present book we want to investigate medieval narratives "between history and fiction" by looking at literature in Medieval Europe during the period from roughly 1100 to 1400. However, instead of focusing on one medieval language and its literary pr oducts, the book opens up the view on lit...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2011-13

...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av boka "Ære, lov og religion i Norge gjennom 1000 år" på Spartacus forlag.

...

Awarded: NOK 54,000

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2010

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Viking Stronghold to Christian Kingdom

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Eng. oversettelse av dr.art.-avh. "Norges konges rike og hans skattland" Kongemakt og statsutvikling i den norrøne verden i middelalderen

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kvinnelige godseieres makt og innflytelse i senmiddelalderens Skandinavia

Prosjektets utgangspunkt er kvinners generelle fravær i tradisjonelle framstillinger av politisk historie i middelalderens Norden og Europa. Gjennom å kartlegge og analysere kvinnelige godseieres sosiale nettverk, ønsker jeg å synliggjøre i hvilken grad o g på hvilken måte adelskvinner utøvde mak...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Research for dissertation entitled "Private Need, Public Order: Conflicts over Late Medieval Urban Sanitation"

This research stay supports the completion of a PhD dissertation entitled "Private Need, Public Order: Conflicts over Late Medieval Urban Sanitation" being written for the Department of History, University of Virginia. The work examines the development of sanitation infrastructure, specifically ...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

YFF-Yngre, fremragende forskere

The "Forging" of Christian Identity in the Northern Periphery (c.820-c.1200)

Background: The study of Christianization in Scandinavia has recently become an important subject for international collaboration. Yet all previous projects have centered on Latin Christianity and the influence of Western Europe in the course of Christian ization, while contacts and mutual influe...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Gonzalez Campo Spania stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Lay Belief in Norse Society

...

Awarded: NOK 83,400

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Et komparativt blikk på fredløshetens innhold, funksjon og utvikling i Nord-Atlanteren ca.900-1200

Ut fra de tre aspektene innhold, funksjon og utvikling i Norge, Island og England i perioden 900-1200, vil jeg belyse likheter og forskjeller i fredløsheten i de tre områdene. Tidligere forskning har betraktet fredløsheten som statisk, og det har vært en tendens til å konsentrere forskningen på e...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av doktoravhandling til engelsk for utgivelse på det akademiske forlaget Brill (Nederland)

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2006-2007

Location: Møre og Romsdal

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Medieval Public Sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the Investiture Contest

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Foreign prisoners in the Spanish Inquisition 1540-1700

The 44.000 trial summaries from the Spanish Inquisition known as relaciones de causas, will be registered in a database. The wedding of modern database techniques and the Inquisition's yearly reports holds great promises, and I will use this to ascertain the number of foreigners tried by the Inqu...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Herredømme over bønder. Verdslige godseieres maktgrunnlag og maktutøvelse 1300-1660.

Formålet med prosjektet er å undersøke det norske godseiersystemet i høy- og senmiddelalder (ca. 1300-1660) med hovedvekt på godseieres muligheter for maktutøvelse i kombinasjonen av privat jordeiermakt og kongelige ombud. Denne kombinasjonen kan ha gitt store verdslige godseiere muligheter for å...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Bottles and Battles. The Rise and Fall of the Dionysian Mode of Cultural Production. (trykkestøtte) (fornyet søknad av 119605/520)

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo