0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Single Cell Data-derived European Study for Personalised Management of Chronic Kidney Disease (CKD) in Children and Adolescents

Forskningsprosjektet har som mål å skreddersy behandlingen til barn og unge som lever med kronisk nyresykdom. Barn og unge som i dag lider av sykdommen «Minimal Change Nefropati» har ofte nedsatt funksjonsevne som følge av bivirkninger fra glukokortikoider og andre betennelsesdempende medisiner....

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: A kit for molecular imaging of kidney function using Positron Emission Tomography

Vi har utviklet et nytt konsept for å visualisere og kvantifisere enkelt nyrefunksjon direkte, rask og med overlegen selektivitet uten behov for blod- eller urinprøvetaking. Oppfinnelsen reduserer tiden som kreves for å undersøke nyrefiltreringsfunksjonen fra flere timer eller dager ned til minut...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Incontinence Valve System (IVS) for treating patients with stress urinary incontinence

Urinary incontinence (UI) is a disfunction that implies involuntary leakage of urine, which unfortunately is a common problem, affecting >450M people worldwide. Patients also experience a severely reduced quality of life, which often leads to depression. Stress Urinary Incontinence (SUI) is when ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Defining stratification of patients with C3G/IC-MPGN complex mediated glomerular diseases for better diagnosis and tailored treatment

Primær membranoproliferativ glomerulonefritt (MPGN) er en gruppe sjeldne nyresykdommer assosiert med komplementaktivering. Det er ingen spesifikk behandling, og prognosen er ugunstig: omtrent halvparten av alle pasienter, for det meste barn, utvikler nyresykdom i sluttstadiet og trenger dialyse i...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Kidney Tubular Damage and Dysfunction Identify a Novel Axis of Chronic Kidney Disease (CKD)

Kronisk nyresykdom (CKD) er vanlig og kan føre til nyresvikt som trenger dialyse og det er også en sterk risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og død. Nyrene filtrerer 180 l/d gjennom glomerulus-membranen, og like viktig er nyre tubulus systemets påfølgende reabsorpsjon av 179 l pre-urin for å...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Nordic PerMed: NorDCap Nordic implementation of personalized prostate cancer diagnostics

To av arbeidspakkene i dette nordiske samarbeidet ble ledet fra Stavanger. Oppbygging av et arkiv for MR prostatabilder med tilhørende patologisvar er påbegynt, men på grunn av pandemien er det foreløpig kun basert på data fra Stavanger universitetssjukehus. Det er nå registrert 2542 undersøkels...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Elakkad, Magdy Egyptisk spes. 2006

...

Awarded: NOK 7,150

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Relationships between renal failure and chronic heart disease

Prosjektet ønsker å studere sammenhengen mellom nyresvikt og kronisk hjertesykdom. Den første studien er en case-control studie av 106 pasienter med kronisk nyresvikt som har gjennomgått et større kardiovaskulært inngrep på Rikshospitalet fra 1990 til 20 00. Ingen har tidligere i Norge sett på r...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Mikrovaskulær funksjon, glukoseintoleranse og diabetes hos nyretransplanterte pasienter.

Forekomsten av hjerte-karsykdom hos nyretransplanterte pasienter er svært høy i forhold til normalbefolkningen. Risikofaktorer som bl.a. diabetes mellitus og endoteldysfunsjon er vanlig forekommende blant disse pasientene. Det ser ut til at immunsuppressi v behandling med bl.a. ciklosporin A (CsA...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo