0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidsskriftstøtte til tidsskriftet Arbeiderhistorie

Tidsskriftet Arbeiderhistorie har siden 2006 vært rangert som poenggivende vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er velkjent og har en nasjonal rolle innenfor humaniora som formidler av fagfellevurderte artikler innen feltene arbeiderhistorie, sosial- og kulturhistorie og politi...

Awarded: NOK 49,000

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidsskriftstøtte til Arbeiderhistorie

Tidsskriftet Arbeiderhistorie har siden 2006 vært rangert som poenggivende vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Innholdet er vitenskapelige, fagfellevurderte artikler innen feltene arbeiderhistorie, sosial- og kulturhistorie og politisk historie. Ut giver ønsker å videreføre satsningen på a...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

Årboka Arbeiderhistorie har vært utgitt siden 1987. Arbeiderhistorie er en fortsettelse av Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie (TFAH) som utkom fra 1976 til 1986. Prosjektet har mottatt publiseringstilskudd fra Forskningsrådet siden 1981. Arbeide rhistorie er fra og med 2006 med på UHRs ...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

...

Awarded: NOK 54,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie.

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 1990-2005

Location: Oslo