0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Digitalt læringsunivers for de blå skoger

Økt forståelse for havet, nærere relasjon til marine arter og en sterkere stemme for egen fremtid BLÅUNIVERS sitt formål er å bidra til at barn og unge utvikler økt forståelse for hvordan havet påvirker oss og hvordan vi påvirker havet, og gi barn og unge en stemme i løsninger for å ta vare på h...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity Assessments

SAMBA-prosjektet har som målsetting å utdanne en ny generasjon med forskere i moderne genetiske metoder og å påskynde beskrivelsen og overvåkning av biodiversitet i Norge og Brasil, samtidig som prosjektet respekterer forskjeller og behov i forskningsmiljøene. Moderne metoder som kan identifisere...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Establishment of a network for reproducible environmental DNA in Norway

Plant.ID er tett knyttet til det raskt utviklende feltet av miljø -DNA. Den pågående og forventede utbredte anvendelsen av eDNA -metoder for automatisert og målrettet miljøovervåkning av biologisk mangfold krever en samordnet innsats for å bringe alle interessenter sammen for å bli enige om nasjo...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

InvertOmics - Phylogeny and evolution of lophotrochozoan invertebrates based on genomic data

Hvordan den siste felles stamformen for dyr som mennesker, fisk, insekter, rundormer, snegler og meitemark så ut og hvordan evolusjonen har foregått i disse store dyregruppene er diskutert i biologien. Én hypotese foreslår at evolusjonen utviklet seg fra en enkel flatorm-lignende organisme til ko...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt før-kommersiell anskaffelse og utvikling av automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Forvaltningen i Norge bruker 335 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. Dagens system for miljøovervåking er tidkrevende og kostbart, og gir begrenset mulighet for å oppdage og forhindre skade. Det er et stort behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Et aut...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Seabird Population Responses to Changes in Food Conditions

Since current environmental change alters the distribution, abundance and timing of prey species in marine ecosystems, higher trophic levels will need to respond to changes in food availability. Observations from seabirds in the North Atlantic and the Nor th Pacific provide evidence that trade-of...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Incipient speciation through ecological divergence in subarctic whitefish populations

The evolutionary processes that can create two species out of one are still under exploration and continuous debate. Recent developments have emphasised the potential of ecological speciation where species divergence may develop as an evolutionary consequ ence of ecological interactions within th...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Circumboreal phylogeography of closely related deer species - exemplifying a speciation process

The glacial-interglacial cycles of the upper Pleistocene have had major influence on the evolutionary history of species distributed in the northern hemisphere. Although studies assessing the effects of the Pleistocene environmental fluctuations have accu mulated over the past decade, the relatio...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Local adaptations in cuckoos and their hosts; a metapopulation approach

Coevolutionary dynamics allow revealing ongoing mecroevolutionary dynamics and adaptations. Interactions between obligate avian brood parasites and their hosts are suitable systems for the study of coevolution. Various adaptations and counter-adaptations have previously been described in both pa...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo