0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Performative Theatre Criticism as a Method to Train Pupils in The Cultural Schoolbag to Articulate Experiences of Artistic Quality

Alle skoleelever i Norge får flere ganger i året oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Opplevelsene skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, og omfatter de seks kunstformene litteratur, musikk, visuell kunst, film, kulturarv og s...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgi en samisk oversettelse av Sara Margrethe Oskals doktorgradsavhandling "Samisk gjøgler ut i verden" (2010)

"Skealbma máilmmi lávddiin" (arbeidstittel) er en oversettelse av stipendiatsarbeidet til Sara Margrethe Oskal til samisk språk og for samiske lesere. Hun disputerte ved Kunsthøgskolen i Oslo ved Fakultetet for scenekunst i januar 2010 med avhandlingen "S kealbma ut i verden. Samisk gjøglertradis...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Theatre Studies 2014

Nordic Theatre Studies, the leading academic journal for theatre scholars writing on all aspects of Nordic theatre (including the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania) and for Nordic and Baltic theatre scholars writing on any aspect of th eatre.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Theater Studies 2013

Nordic Theatre Studies, the leading academic journal for theatre scholars writing on all aspects of Nordic theatre (including the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania) and for Nordic and Baltic theatre scholars writing on any aspect of th eatre.

Awarded: NOK 23,999

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS. Opera on the Move in the Nordic Countries: Touring Artists and the Construction of National Identities in the Long 19th Century

The long nineteenth century (1780?1918) was the Golden Age of opera all over Europe. Besides being only entertainment opera became an important politico-cultural tool used for criticizing the existing social order and creating and transmitting the idea of appropriate national pasts, presents and...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Austestad, Anna. Norsk spesialist til Kina 2010

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Freyr, Kamilla. Norsk spesialist til Kina 2010

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Spill, performativitet og nærvær. En undersøkelse av spillstrukturer i ny mediekunst (new media art)

Det siste tiåret har vi vært vitne til en vending innenfor samtidskunsten hvor fokus er forskjøvet fra verket som en mer eller mindre selvstendig presentasjonsform, til relasjonelle verkhendelser hvor kommunikative strategier settes i spill. Innenfor det digitale kunstfeltet er særlig ?nærvær? et...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo og 2 andre

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Wrona; K. Polen STP 03/04

...

Awarded: NOK 87,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

"Mye på spill" Tenåringers liv og læring i den videregående skole. (Hovedprosjekt: Kultur-estetisk praksis og velferd)

Prosjektet tar utgangspunkt i et pilotprosjekt om elevstøttemetodikk i den videregående skolen. Metoden anvender dramatiske prosesser til å belyse forhold som tenåringen mener å være påvirket av i sin læringskontekst, med sikte på å styrke elevens læring og velferd i skolen. I forskningsprosjekt...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage