1 projects

ENERGIX-Stort program energi

Datadrevet Anleggsplass

Bruker datakraft til å kutte utslipp Skanska ønsker å gjøre bransjen datadreven ved å utvikle kunstig intelligens for anleggsmaskiner. Målet er mindre utslipp, raskere utbygging og lavere kostnader. Bygg- og anleggsnæringen har et enormt potensial når det gjelder klimagassutslipp. Den står f...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo