0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan digitale tvillinger bidra til smart og bærekraftig samfunnsutvikling? med BJØRK Innovation og AugmentCity i Ålesund.

Prosjektet vil bidra til at flere nordiske små og mellomstore kommuner tar i bruk de muligheter som finns koblet til digitale tvillinger. Gjennom en hel dags program med studietur, presentasjoner og speedsolving workshop vil vi gi deltakende kommuner mulighet til å se praktiske og operative eksem...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig samhandling mellom brukere og ansatte ved tildelingskontor. Hvordan fremme ressurser og mestring i tjenestetildelingsprosesser?

Kommunal sektor har et stort ansvar i forhold til å gi gode og forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere i alle faser av livet. Det er en økning av antall brukere, gruppen av eldre vokser og det blir stadig flere yngre brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester etter Lov om He...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fyrtårnsverksted for Reiseliv, Innovasjon og Miljø (RIM)

Fyrtårnsverkstedet på Strømtangen Fyr i Fredrikstad-skjærgården har vokst fra å være en møteplass for noen få dedikerte ildsjeler til å bli en ettertraktet og utradisjonell diskusjonsarena for en rekke fagmiljøer i Osloregionen, og også nasjonalt. Arrangørene ønsker å ta diskusjonene ut til havet...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EXTRACT – Enhanced technologies for eXtraction, TRAnsport and treatment of injured and Contaminated Troops

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Norsk deltakelse i RiverSense prosjektkonsortie

Planlegge og samarbeide om deltakelse i EU Horizon. Fremme Glomma Sør som pilot et av flere pilot områder for prosjektet.

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fyrtårnsverksted for Reiseliv, Innovasjon og Miljø (RIM)

Fyrtårnsverkstedet på Strømtangen Fyr i Fredrikstad-skjærgården har vokst fra å være en møteplass for noen få dedikerte ildsjeler til å bli en ettertraktet og utradisjonell diskusjonsarena for en rekke fagmiljøer i Osloregionen, og også nasjonalt. Arrangørene ønsker å ta diskusjonene ut til havet...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Novel Patient Stratification based on Photon Counting CT

Each year, 3.9 million lives are lost to cardiovascular diseases (CVD) within Europe and 1.8 million within the European Union. 45% of all deaths within Europe are due to CVD, and in 2015, more than 85 million people in Europe are living with CVD. Furthermore, CVDs are arguably the most important...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsproduksjon av helsetjenester i Helsevakta 2.0

Prosjektet vil samle spisskompetanse fra kommune og spesialisthelsesektoren kombinert med ledende IKT tjenesteleverandører i helsesektoren, innovative bedrifter for datainnsamling og analyse og ledende FOU miljøer på organisasjonsutvikling, informasjonssikkerhet og beslutningsstøtte? for å kartle...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

GeoSim Go2Market

Flowphys has developed, validated, and demonstrated several flow assurance simulator software tools (TRL6/7) through 6 geothermal research projects (5 H2020 and 1 Eurostars). These simulators are tailor-made for geothermal energy and includes novel geofluid models; dynamic & steady-state, single-...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FPS Geo-Coat Simulator Supplementary Funding

Geotermisk energi er den eneste fornybare energikilden som er tilgjengelig 24/7, hele året, og i prinsippet hvor som helst på planeten. Den er alltid tilgjengelig. Den har lavere livssyklus CO2 -utslipp enn for eksempel biomasse og til og med Solar PV. I tillegg har kraftstasjonen et litet fotavt...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

EpiMask – Flerbruks helmaske for helsepersonell

EpiMask; Flerbruks helmaske for helsepersonell i utsatte posisjoner for sikker, funksjonell og effektiv beskyttelse ved håndtering av pasienter i smittesituasjoner samt under epidemier og pandemier. Dagens løsninger for helmasker er basert på militær filter standarder og er ikke komfortable for ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GREEN MICRO GRID TO PROVIDE SUSTAINABLE ENERGY FOR AFRICA

With 80 GW total energy generation in 2018 and only 24% of households with access to electricity, Sub-Saharan Africa is in urgent need of sustainable and affordable energy to pursue its growth and development. The goal of the GOGREEN_Africa is to validate a versatile Green Micro-Grid (GMG) system...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ADVANCED MANAGEMENT OF RES INTEGRATED ENERGY DHC NETWORKS

Thermal grids can maximize energy efficiency while also increasing energy reliability for all connected users. Despite the well-known advantages of DHS, its market share around the world is still very low; besides many social, economic, and technological issues revolving around worldwide implemen...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Drilling Systems Interoperability Demonstrations

Hovedmålet med dette prosjektet er å muliggjøre interoperabilitet mellom boresystemer, som omfatter automatiserings-, overvåkings- eller analysesystemer. Dette vil bli oppnådd ved å utvikle semantiske interoperabilitetsstandarder som gjør det mulig for de forskjellige komponentene i boreoperasjon...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Rammebevilgning 2021/2022 NORSUS

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) har gjennom flere år deltatt i EUs rammeprogram. NORSUS' spisskompetanse ligger innen livsløpsvurderinger (LCA), en metodikk det er økende etterspørsel etter som grunnlag for å dokumentere miljø-, og også sosiale og økonomiske effekter i innovasjons- og teknol...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

PCM-STOVE – Innovative PCM-based heat storage integrated in wood stoves

Med typisk virkningsgrad på 70-80% ved nominell effekt, produserer moderne vedovner ofte mer varme enn det som faktisk kreves, spesielt i godt isolerte lavenergibygg og passivhus. Ved slutten av forbrenningen avtar varmeutslippet raskt, mens behovet for oppvarming forblir. Den underliggende ideen...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Support to write the EUSEEDS proposal

The application will be submitted before 26.1 2021, and NORSUS actively participates as a partner in the project together with ILSI from Belgium (coordinator), RISE from Sweden and UNIZAR from Spain (WP2-task leaders), and with many other organizations from central- and southeast Europe as partne...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Support to write the FLOW proposal

The application will be submitted before 26.1 2021, and NORSUS actively participates as a partner in the project together with Wageningen University from the Nederlands (coordinator), RISE from Sweden (leader of WP3 where NORSUS is task leader), and with many other organizations from all across E...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of FPGeoSim for preparation of commercialization

Geothermal is an underutilised resource which is expected to grow considerably in the coming decades to help achieve climate targets, including the European Green Deal. Currently, geothermal requires fairly high investment and operation costs. Some of the costs are being addressed through a serie...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unity - Networking towards a novel R&D ecosystem for service industry

Unity prosjektet foreslo nettverksaktivitet for å etablere et konsortium for et prosjekt på utvikling av et Forskning og Utvikling (FoU) økosystem for tjenesteindustrien. Det tiltenkte resultatet av Unity prosjektet, og eventuelle FoU prosjektet, vil lede til utviklingen av et økosystem der de fo...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Smartere bruk av digitale løsninger skal gjøre det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset. Nå skal en digital poliklinikk se dagens lys. Prosjektet skal bidra til digitalisering av utvalgte poliklinikker ved Oslo Universi...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DEVELOPMENT OF DISRUPTIVE CATALYSTS FOR SYNGAS, DME AND BIOFUELS SYNTHESES

In the CATALYSE project we will develop new and more powerful disruptive catalysts to assist for the cost-efficient conversion of non-food/feed biomass feedstock into advanced (2nd and 3rd generation) biofuels for road freight, air transport, shipping, and other uses, through catalytic thermo-che...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Modular, multi-purpose and sustainable small-scale hydropower solutions for Central Asian crossborder applications

Hydropower resources are unevenly distributed among Central Asian Countries. Despite this, it remains to be the most exploitable renewable energy source within this region with both Kyrgyzstan and Tajikistan endowed with some of the world’s greatest hydropower potentials. Nevertheless, hydropower...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Model driven engineering of operations management systems (OMS) using standardized plant and process models

Selskaper som styrer fysiske prosesser, må overvåke de involverte prosessene. En solkraftoperatør må rapportere produksjonsnivåer og identifisere tap av ytelse som skyldes forringelse av paneler eller tilsmussing. Produsenter av bildeler må spore genealogien til delene de produserer gjennom å ide...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hydrogen from Light

Conventional renewable energy systems (wind, solar, hydro and geothermal) often suffer from low energy conversion rate so that the size needs to be prohibitively big, high initial investment, low return on investment and low lifetime. These energy systems are also often not suitable for all-purpo...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.

Helt fram. En ny vei mot heltidskultur Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommuna...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan anvendes e-læring i norske kommuner? En studie av e-læring for kontinuerlig kompetanseheving innen helse- og omsorgssektoren.

Digitale læringsverktøy er en ressurs for mange virksomheter, og betydningsfullt for deres kunnskapsutvikling. Likevel er bruken av disse verktøyene i mange tilfeller lavere enn sitt potensial. Samtidig er ledere anerkjent som sentrale interessenter i digital transformasjon, der digital kompetans...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Open Seminar: Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy.

Dette prosjektet dreier seg om å planlegge og gjennomføre seminaret Sustainability and Life Cycle Analysis (LCA) in current and future research and innovation policy. Seminaret gjennomføres i løpet av en halv dag, 26. mai, i Oslo [NB! Utsettes til høsten 2020]. Målgruppene er forskningsmiljøer, ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thermomur byggesystem. Brannsikkert og bærekraftig

Jackon har i samarbeid med Norgeshus, Solid Entreprenør og SINTEF utviklet Thermomur byggesystem for bruk i boligbygninger i 4 etasjer. Løsningene er brannsikre, kostnadseffektive og bærekraftige. Thermomur er forskalingselementer laget av ekspandert polystyren (EPS). Thermomur-elementene stable...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Converting Renewable Energy to advanced Biofuel

The fastest growing renewable energy sources are PV solar and wind power, for which the cost is dropping significantly every year. However, these energy sources are inherently intermittent in their nature, and not able to provide sufficient power during night/cloudy/winter or low wind conditions....

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken